Przed 2020 r. opłata za egzamin wstępny wynosiła połowę minimalnego wynagrodzenia - w zeszłym roku resort sprawiedliwości zwracał uwagę, że jest to za wysoka kwota.

W czasie epidemii nowe formy wsparcia dla studentów>>

 

Koszty egzaminu mniejsze niż opłata

MS wyliczało, że z analizy kosztów przeprowadzenia egzaminów wstępnych na aplikację adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą w roku 2019 wynika, że średni koszt przeprowadzenia tych egzaminów w przeliczeniu na jednego zdającego wyniósł około 608 zł (średni koszt w przeliczeniu na jedną osobę zdającą egzamin na aplikację adwokacką: 605,72 zł, na aplikację radcowską: 548,19 zł, na aplikację notarialną: 648,14 zł, natomiast na aplikację komorniczą: 1860,25 zł). Całkowity koszt przeprowadzenia egzaminów wstępnych w 2019 r. wyniósł prawie 3 972 000 zł. Natomiast z tytułu opłaty za egzamin wstępny do budżetu państwa wpłynęła kwota około 7 350 000.

  


Stała opłata za aplikacje

Stałą wysokość będą miały również opłaty roczne za aplikacje prawnicze (wcześniej również uzależnione od minimalnego wynagrodzenia za pracę). Opłata roczna za aplikacje adwokacką, radcowską i notarialną wyniesie 2021 roku - 5 850 zł, wynika z rozporządzeń ministra sprawiedliwości.

Wśród zalet takiego rozwiązania autorzy zmian wymieniają to, że aplikanci będą z wyprzedzeniem znali wysokość opłaty rocznej jak będzie obowiązywał w kolejnym roku szkoleniowym. Ministerstwo oszacuje, że np. średni koszt szkolenia aplikantów adwokackich w 2019 r. kształtował się na poziomie 5 243 zł. Opłata za aplikację adwokacką w roku 2019 wyniosła 5 850 zł.