- Świat nauki alarmuje, że w Ministerstwie Edukacji i Nauki tajemnicze grono zaufanych pracowników ministra prowadzi prace nad powołaniem nowej akademii - Międzynarodowej Akademii Kopernikańskiej, akademii, która ma być całkiem zależna od sprawującego władze ministra i od polityków rządzących. Zdaniem akademików i naukowców powstanie tej nowej instytucji zagraża funkcjonowaniu istniejącej już Polskiej Akademii Nauk, mówi się wręcz o próbie jej likwidacji - mówiła w Sejmie Krystyna Szumilas.

Przewrót kopernikański - rząd planuje powołanie nowej instytucji>>

 

Nie ma żadnego projektu ustawy

- A jeśli chodzi o drugą część pytania uprzedzając: nie ma żadnej koncepcji dotyczącej likwidacji Polskiej Akademii Nauk. To kategoryczne stwierdzenie, które pojawiło się w przestrzeni publicznej, zaprzeczam. Jeśli chodzi o plany reformy to oczekujemy na bardziej formalne działania ze strony władz Polskiej Akademii Nauk, a niżeli wypowiedzi medialne, prasowe - dodał wiceminister. To, czym pani się posługuje, jest materiałem roboczym i trudno jest w tej chwili mówić o jakichkolwiek dalszych założeniach na tym etapie - powiedział.

 

 

 

Podobne zapewnienia przedstawiał Przemysław Czarnek - podkreślał, że nie ma planów likwidacji PAN oraz że w MEiN nie trwają żadne prace dotyczące likwidacji PAN.

- To dorobek i pewne dziedzictwo, które trzeba po prostu rozwijać, a niektóre obszary trzeba wspierać i reformować- mówił. Jednocześnie przyznał, że o Narodowym Programie Kopernikańskim mowa jest od dłuższego czasu.

 

Narodowy Program Kopernikański

Projekt, o którym mówiła posłanka PO, zaczyna się od preambuły, w której wnioskodawcy deklarują, że: "Narodowy Program Kopernikański stanie się najwspanialszym pomnikiem, jaki nasze pokolenie może - wyrażając swoją wdzięczność - wznieść dzisiaj na cześć Mikołaja Kopernika"

- Myślą przewodnią proponowanego przedsięwzięcia, jest stworzenie sieci efektywnych instytucji naukowych. Dzięki świeżości, kreatywności, innowacyjności oraz zaangażowaniu międzynarodowych autorytetów, staną się one ośrodkiem o znaczącym prestiżu naukowym, a jednocześnie będą silnie oddziaływały w skali globalnej - podkreślają wnioskodawcy.

 

Realizowany przez Akademię Narodowy Program Kopernikański ma obejmować:

  1. przyznawanie Nagród Kopernikańskich;
  2. nadzorowanie i wspieranie Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika;
  3. wspieranie rozwoju młodych naukowców poprzez program Stypendiów Kopernikańskich;
  4. wspieranie badań naukowych poprzez Centrum Badawcze Mikołaja Kopernika oraz Granty Mikołaja Kopernika;
  5. realizację Programu Ambasadorów Międzynarodowej Akademii Kopernikańskiej;
  6. współpracę z Polskim Instytutem Naukowo-Kulturalnym.

 

Sama Akademia ma być instytucją nadzorowaną przez resort nauki, który będzie mógł zakwestionować każdą uchwałę niezwiązaną z badaniami naukowymi.