Wypowiedź ministra ma związek z niepokojem jaki pojawił się w środowiskach naukowych po ogłoszeniu przez kierowany przez niego resort planu utworzenia Międzynarodowej Akademii Kopernikańskiej. Ma ona zająć się m.in. wspieraniem badań naukowych oraz prowadzeniem programów stypendialnych. Nowa instytucja według projektu ustawy ma zacząć funkcjonować już w przyszłym roku. Jej elementem ma być też elitarna uczelnia prowadząca kształcenie w kilku ośrodkach akademickich.

Więcej: Przewrót kopernikański - rząd planuje powołanie nowej instytucji>>
 

Projekt ma być częścią przygotowywanego przez rząd Nowego Ładu. W środowisku naukowym pojawiły się opinie, że przy okazji może chodzić o likwidację lub istotne przekształcenie Polskiej Akademii Nauk. Takie zaniepokojenie wyraził m.in. prezes PAN. Tymczasem szef MEiN w piątkowej rozmowie w Radiu Wrocław podkreślił, że PAN jest bardzo zasłużoną instytucją z wieloletnim doświadczeniem. - Wiele instytutów doskonale działa, również na arenie międzynarodowej - powiedział Czarnek. Dodał, że jeśli „ktoś myśli to likwidacji PAN, to nie zyska na pewno poparcia Ministra Edukacji i Nauki”.

Minister podkreślił, że jest kilka koncepcji reformy Polskiej Akademii Nauk, zgłoszonych również przez samych członków PAN. - Na pewno taka końcowa reforma musi zostać wypracowana, po to by wzmocnić PAN - mówił.