- Łączny budżet programu to ponad 26 mld euro. Z tych środków skorzysta aż 10 mln Europejczyków w różnym wieku i z różnych środowisk" - mówił szef resortu edukacji i nauki. Zapewnił, że 160 mln euro trafi w tym roku do polskich organizacji i instytucji chętnych do współpracy międzynarodowej w obszarze edukacji i szkoleń - mówił Czarnek. Tłumaczył, że to ogromna szansa dla młodzieży.

Brexit nie zagrozi studentom na Erasmusie>>

 

Również walka ze skutkami pandemii

Celem programu Erasmus Plus jest kontynuacja europejskich programów edukacyjnych realizowanych od 1998 r. i wspieranie uczniów, studentów, nauczycieli, wykładowców i wolontariuszy w prowadzeniu międzynarodowych projektów służących podnoszeniu kompetencji. Odnowiony program Erasmus+, dysponujący budżetem w wysokości 26,2 mld euro (w latach 2014–2020 wynosił on 14,7 mld euro), uzupełniony o ponad 2 mld euro z instrumentów zewnętrznych Unii Europejskiej, sfinansuje mobilność edukacyjną i projekty współpracy transgranicznej dla 10 mln Europejczyków w różnym wieku i z różnych środowisk. Program będzie w większym niż dotychczas zakresie koncentrował się na włączeniu społecznym oraz dążył do wspierania ekologicznych i cyfrowych przemian, zgodnie z założeniami Europejskiego Obszaru Edukacji. Erasmus+ będzie również wspomagał stabilność systemów kształcenia i szkolenia w obliczu pandemii.