Dwaj naukowcy: dr hab. Michał Bilewicz i dr hab. Walter Żelazny za długo czekają na nadanie tytułów profesora przez Prezydenta RP - uważa rzecznik praw obywatelskich. Kancelaria głowy państwa odpowiada, że jeden z wniosków wymaga przeanalizowania, a drugi czeka na swoją kolej.
Monika Sewastianowicz
21.02.2020
Szkolnictwo wyższe

Przegląd Sądowy nagrodził książki przydatne w wymiarze sprawiedliwości

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Szkolnictwo wyższe Dla studenta
Dr Agnieszka Skorupka z Uniwersytetu Wrocławskiego otrzymała za książkę "Dopuszczalność dowodu sprzecznego z prawem w sądowym postępowaniu cywilnym" nagrodę główną w konkursie Przeglądu Sądowego na książkę prawniczą najbardziej przydatną dla praktyki wymiaru sprawiedliwości w 2018 roku. Wśród nagrodzonych są także Karolina Panfil i Małgorzata Serwach.
Krzysztof Sobczak
19.02.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Szkolnictwo wyższe Dla studenta

1,2 mln studentów uczy się w Polsce

Szkolnictwo wyższe Dla studenta
W Polsce uczy się obecnie ok. 1,2 mln studentów i 39 tys. doktorantów, a na uczelniach i w placówkach naukowych pracuje 81,5 tys. naukowców i pracowników dydaktycznych. W tej pierwszej grupie ma w ostatnich latach miejsce systematyczny spadek, natomiast trochę wolniej kurczy się liczba nauczycieli akademickich.
Krzysztof Sobczak
19.02.2020
Szkolnictwo wyższe Dla studenta
W środę, 19 lutego, po raz pierwszy obchodzony będzie Dzień Nauki Polskiej. Według posłów PiS, którzy postulowali wprowadzenie nowego święta, stanie się on wyrazem najwyższego uznania dla dokonań rodzimych naukowców w ponad 1000-letniej historii naszego narodu i państwa - podkreślają wnioskodawcy.
Monika Sewastianowicz
19.02.2020
Nowy model ewaluacji będzie uwzględniał tylko najlepsze publikacje poszczególnych naukowców, co będzie zachęcało badaczy do wykorzystania swego potencjału do prowadzenia badań naukowych na możliwie najwyższym poziomie i publikowania ich wyników w prestiżowych kanałach publikacyjnych – mówił Jarosław Gowin podczas debaty o przyszłości Ustawy 2.0.
Monika Sewastianowicz
18.02.2020
Szkolnictwo wyższe
Laureaci konkursu Liderzy Innowacji będą mieli okazję zdobyć doświadczenie na stażu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Konkurs organizuje Zespół GovTech Polska we współpracy z Fundacją Zwolnieni z Teorii, mogą w nim startować osoby pomiędzy 16. a 25. rokiem życia.
Monika Sewastianowicz
18.02.2020
Naukowcy chcą brać udział w pracach rad dyscyplin naukowych swoich uczelni, ale kwestionują obowiązek składania oświadczeń lustracyjnych z tego tytułu. Argumentują, że w części uczelni do rad dyscyplin wchodzi tylko reprezentacja samodzielnych pracowników naukowych, a w innych - wszyscy tacy pracownicy. Część więc i tak musi to zrobić.
Monika Sewastianowicz
17.02.2020
Szkolnictwo wyższe
Sąd Apelacyjny w Gdańsku wydał wyrok ws. wypadku na otrzęsinach na UniwersytecieTechnologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy. Uczelnia musi zapłacić 420 tys. zł odszkodowania rodzinie studentki, która w 2015 r. zginęła podczas imprezy. Wyrok jest prawomocny.
Monika Sewastianowicz
14.02.2020
Uczelnie mogą starać się o 150 mln zł na dostosowanie oferty kolejnych uczelni do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Konkurs to szansa dla kolejnych uczelni z całej Polski na dostosowanie się do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, co stanowi jeden z celów rządowego Programu „Dostępność Plus”.
Monika Sewastianowicz
13.02.2020
Szkolnictwo wyższe
Resort nauki przygotował projekt nowelizacji ujednolicającej zasady uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Chodzi przede wszystkim o kwalifikacje w zawodach regulowanych i doprecyzowanie kompetencji poszczególnych ministrów w kwestii monitorowania skutków wprowadzenia zmian dotyczących takich zawodów.
Monika Sewastianowicz
13.02.2020
Szkolnictwo wyższe
Naukowcy apelują o przesunięcie ewaluacji jakości działalności naukowej. Argumentują, że resort nauki za późno zajął się choćby przygotowaniem wykazu czasopism i wydawnictw, w których można zamieszczać punktowane publikacje. Rzecznik praw obywatelskich skierował do resortu nauki wystąpienie w tej sprawie.
Monika Sewastianowicz
12.02.2020
Szkolnictwo wyższe
Kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli akademickich w szkołach służb państwowych określi Ministerstwo Sprawiedliwości. Projekt w tej sprawie przekazano do konsultacji społecznych. Nagrody przyznawane będą za działalność naukową i dydaktyczną.
Monika Sewastianowicz
11.02.2020
Prawo pracy Szkolnictwo wyższe
Wygrać z komisją egzaminacyjną drugiego stopnia w sporze o wynik egzaminu radcowskiego czy adwokackiego jest niezmiernie trudno. Zarzuty odnoszące się do identycznych prac i różnych ocen nie odnoszą rezultatów. Podobnie jak zarzuty dotyczące braku uzasadnienia. Taką właśnie sprawę rozpatruje warszawski Wojewódzki Sąd Administracyjny.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
11.02.2020
Prawnicy Strefa aplikanta
Student piątego roku Wydziału Prawa i Administracji nie dostanie stypendium za wybitne osiągnięcia od ministra nauki, gdyż referaty przez niego wygłoszone wiązały się z problematyką socjologiczna i psychologiczną, a nie prawną - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
10.02.2020
Prawnicy Szkolnictwo wyższe
Wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej może mieć wpływ na sytuację studentów w tym kraju, choć - jak podkreślają eksperci - ci najlepsi nie będą mieli raczej większych problemów. Utrudnieniem mogą być koszty i bariery komunikacyjne, jak wizy. Nic w tej kwestii nie jest jednak na razie przesądzone.
Monika Sewastianowicz
10.02.2020
Szkolnictwo wyższe
Uczelnie zawodowe, które mogą pochwalić się najlepszymi wynikami, dostaną 15 mln zł z Dydaktycznej Inicjatywy Doskonałości. Co roku takie wsparcie może otrzymać 15 publicznych uczelni zawodowych, które kształcą bardzo praktycznie, zgodnie z potrzebami konkretnego regionalnego rynku pracy.
Monika Sewastianowicz
07.02.2020
Szkolnictwo wyższe
Rozwiązania proponowane przez resort nauki, który chce wzmocnić ochronę wolności słowa na uczelniach, są mało precyzyjne. Nie wiadomo, jakie wolności będą chronić ani jaki charakter będą miały rekomendacje komisji, która miałaby zajmować się oceną, czy doszło do naruszenia - uważa prof. Hubert Izdebski.
Hubert Izdebski
07.02.2020
Szkolnictwo wyższe
Dwaj naukowcy: dr hab. Michał Bilewicz i dr hab. Walter Żelazny od dłuższego czasu czekają na nadanie tytułów profesora przez Prezydenta RP - alarmuje rzecznik praw obywatelskich. Chce, by powstały nowe, bardziej transparentne procedury nadawania tytułów.
Monika Sewastianowicz
06.02.2020
Szkolnictwo wyższe
Resort nauki chce lepiej chronić wolność słowa na uczelniach. Zadba o to specjalna komisja, ale w ocenie ekspertów rozwiązanie to jest raczej problematyczne. Po pierwsze istniejące gwarancje w tym zakresie są wystarczające, po drugie tak znowelizowane przepisy mogą być wykorzystywane przez wyznawców dość skrajnych poglądów - np. osób kwestionujących kulistość ziemi.
Monika Sewastianowicz
05.02.2020
Szkolnictwo wyższe
Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił decyzję Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów w sprawie przyznania tytułu profesora Grzegorzowi Górskiemu, specjaliście z dziedziny historii ustroju. Powodem było naruszenie procedury, która wymaga przedstawienia 10 kandydatów na recenzentów, a powstało tylko osiem recenzji.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
05.02.2020
Szkolnictwo wyższe

Uniwersytet Wrocławski wygrywa w TSUE

Prawnicy Szkolnictwo wyższe
Uniwersytet Wrocławski wygrał apelację przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Spór dotyczył tego, czy wykładowca uczelni może ją reprezentować przed sądem UE. W ogłoszonym we wtorek wyroku wielka izba TSUE zwróciła sprawę do ponownego rozpatrzenia.
Monika Sewastianowicz
04.02.2020
Prawnicy Szkolnictwo wyższe
Osoba, która w trakcie trwania drugiej kadencji zrezygnowała z pełnienia funkcji rektora uczelni publicznej nie może ubiegać się o pełnienie tej funkcji w wyborach na kolejną kadencję – wyjaśnia ministerstwo nauki i szkolnictwa wyższego odpowiadając na interpretację poselską.
Robert Horbaczewski
03.02.2020
Szkolnictwo wyższe

MSZ zaprasza na aplikację dyplomatyczno-konsularną

Prawnicy Strefa aplikanta Dla studenta
Dwa razy do roku Ministerstwo Spraw Zagranicznych przyjmuje na aplikację dyplomatyczno-konsularną osoby zainteresowane karierą w dyplomacji. Kandydaci muszą spełniać wymogi niezbędne do podjęcia przyszłych zadań w obszarze służby zagranicznej. Dokumenty można składać do 13 marca, a rozpoczęcie aplikacji nastąpi 9 września bieżącego roku.
Krzysztof Sobczak
31.01.2020
Prawnicy Strefa aplikanta Dla studenta
Rektorzy będą mieli obowiązek zapewnienia ochrony wolności w swoich uczelniach, a na poziomie centralnym utworzona zostanie komisja do spraw wolności w systemie szkolnictwa wyższego i nauki. Czterech z dziewięciu z jej członków wybierze minister. To niektóre z założeń projektu zmian w ustawie o nauce i szkolnictwie wyższym.
Krzysztof Sobczak
30.01.2020
Szkolnictwo wyższe Dla studenta
W programie Erasmus+ i wcześniejszych programach tego typu przez ostatnie 30 lat uczestniczyło ponda 10 mln osób - poinformowała Komisja Europejska w opublikowanym we wtorek sprawozdaniu. I przypomniała, że budżet aktualnego programu Erasmus+ na lata 2014–2020 wynosi 14,7 mld euro.
Krzysztof Sobczak
28.01.2020
Szkolnictwo wyższe Dla studenta
Chcę zachęcić rektorów Uniwersytetu Opolskiego i opolskiej Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej do konsolidacji lub federalizacji uczelni - powiedziała wiceminister nauki Anna Budzanowska. Jednocześnie zastrzegła, że ministerstwo nie zamierza narzucać swojej woli, ale przedstawić argumenty i wysłuchać opinii środowiska.
Krzysztof Sobczak
27.01.2020
Szkolnictwo wyższe
W tym roku akademickim w kraju kształci się około 85 tys. obcokrajowców i jest to to o ponad 5,5 tys. więcej niż rok wcześniej. Najwięcej studiuje w Polsce Ukraińców, ale są też liczne grupy Hindusów, Hiszpanów, Turków, Czechów, Niemców, Norwegów, Chińczyków. Takie dane przedstawiono w poniedziałek na konferencji "Studenci zagraniczni w Polsce 2020"
Krzysztof Sobczak
27.01.2020
Szkolnictwo wyższe
Resort nauki ureguluje kwestię przekształcania instytutów badawczych w instytuty naukowe PAN. Dotyczyć to będzie również jednostek w Sieci Łukasiewicz. Nowela dookreśli procedurę oraz ujednolici kryteria przekształcania instytutów.
Monika Sewastianowicz
24.01.2020
Szkolnictwo wyższe
Minister nauki zapowiedział nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która wzmocni ochronę wolności słowa na uczelniach. Taki projekt przygotował już instytut Ordo Iuris. Organizacja chce m.in., by uczelnie zadbały o wychowanie studentów w poszanowaniu aksjologii ustroju państwa.
Monika Sewastianowicz
24.01.2020
Szkolnictwo wyższe
W 2019 nie rozdysponowano kwoty 5 247,9 tys.zł, co stanowi niemal 10 proc. kwoty przeznaczonej na zadania związane z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia i do szkół doktorskich. Według resortu nauki potrzebny jest lepszy system wyliczania dotacji.
Monika Sewastianowicz
22.01.2020
Szkolnictwo wyższe
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski