Staż będzie można realizować w okresie od 16 sierpnia do 31 października 2022 r., a jego długość będzie uzależniona od indywidualnych ustaleń między stażystą a MEiN. Na zgłoszenia resort czeka do 7 sierpnia.

Wymagania formalne:

  • jesteś studentem/ką III, IV lub V roku studiów I lub II stopnia,
  • nie ukończyłeś/aś 30. roku życia,
  • uzyskałeś/aś średnią z ocen z ostatniego ukończonego semestru na poziomie nie niższym niż 4,0

Oferta:

  • możliwość rozwoju praktycznych umiejętności,
  • dostęp do specjalistycznej wiedzy,
  • doświadczenie i wiedzę ekspercką,
  • udział w bieżących projektach i zadaniach zespołu,
  • wsparcie merytoryczne opiekuna.

Jak aplikować?

Wypełnij formularz zgłoszeniowy i dołącz do niego następujące dokumenty:

  • CV w języku polskim,
  • zaświadczenia potwierdzające odbycie praktyki, stażu, wolontariatu i/lub współpracę z organizacjami studenckimi (jeżeli takie posiadasz).