Władze Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum zdecydowały o utworzeniu bazy studentów chętnych do udzielenia wsparcia - na zasadzie wolontariatu - dla działań podejmowanych przez uniwersyteckie szpitale. Zgłosić się można, wypełniając formularz na stronie internetowej.
Monika Sewastianowicz
15.03.2020
Koronawirus a prawo

Są zalecenia dla uczestników Erasmusa+

Szkolnictwo wyższe Dla studenta
Studenci zagraniczni przebywający w Polsce w ramach programu Erasmus+ powinni powiadomić swoją rodzimą uczelnię o zawieszeniu zajęć, ale powinni być traktowani przez polską uczelnię jak studenci polscy. Polscy studenci korzystający za granicą z Erasmus+, jeśli chcą wrócić do kraju, powinni zgłosić to swojej rodzimej uczelni.
Krzysztof Sobczak
13.03.2020
Szkolnictwo wyższe Dla studenta
Wykorzystanie zasobów uczelni, które posiadają infrastrukturę i kompetencje poprzez wykorzystanie istniejących na tych uczelniach narzędzi do zdalnego przekazywania wiedzy, materiałów dydaktycznych oraz specjalistów oraz wykorzystanie dostępnych na uczelniach platform komunikacji on-line - rekomenduje studentom resort nauki.
Monika Sewastianowicz
13.03.2020
Szkolnictwo wyższe
Na Uniwersytecie Jagiellońskim wprowadzono nadzwyczajny tryb pracy i odwołano wszystkie spotkania. Tymczasem Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu zdecydował się na przełożenie wyborów rektora, które były zaplanowane na 16 marca 2020 r.
Monika Sewastianowicz
13.03.2020
Szkolnictwo wyższe

GIS zachęca studentów i doktorantów do opuszczenia akademików

Szkolnictwo wyższe Dla studenta Opieka zdrowotna
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego poinformowało w czwartek, że w związku z decyzją o zawieszeniu działalności dydaktycznej uczelni wyższych Główny Inspektor Sanitarny rekomenduje opuszczenie domów studenckich przez studentów i doktorantów, jeżeli mają możliwość innego zakwaterowania.
Krzysztof Sobczak
12.03.2020
Szkolnictwo wyższe Dla studenta Opieka zdrowotna
Prof. Andrzej Sokala został w czwartek wybrany rektorem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Był jedynym kandydatem. Za jego wyborem na rektora uczelni na kadencję 2020-2024 głosowało 181 elektorów, przeciw było 10, a 5 wstrzymało się od głosu. Prof. Sokala od 2012 roku był prorektorem UMK ds. studenckich i polityki kadrowej.
Krzysztof Sobczak
12.03.2020
Prawnicy Szkolnictwo wyższe
Coraz więcej uczelni decyduje się na zamknięcie akademików, co budzi wątpliwości Parlamentu Studentów RP. Sprzeciwia się on zamykaniu domów studenckich bez jasnych wytycznych GIS w tej sprawie - podkreśla, że część mieszkańców nie tylko studiuje, ale też pracuje.
Monika Sewastianowicz
12.03.2020
Koronawirus a prawo

Premier: Uczelnie będą zamknięte przez dwa tygodnie

Szkolnictwo wyższe Koronawirus a prawo
Podjęliśmy decyzję o zamknięciu wszystkich placówek oświatowych i szkół wyższych od poniedziałku na dwa tygodnie - poinformował w środę premier Mateusz Morawiecki. Minister nauki potwierdził, że zawieszenie zajęć na uczelniach potrwa od 12 marca do 25 marca.
Monika Sewastianowicz
12.03.2020
Szkolnictwo wyższe Koronawirus a prawo
Z uwagi na zagrożenie koronawirusem Ministerstwo Sprawiedliwości podjęło decyzję o przesunięciu egzaminów adwokackich i radcowskich zaplanowanych na 24-27 marca. Na razie nie podano kolejnego terminu. Na taką decyzje liczyły samorządy prawnicze, podnosząc że egzaminy powinny być przesunięte nawet o kilka miesięcy.
Patrycja Rojek-Socha
12.03.2020
Prawnicy
24 marca mają rozpocząć się egzaminy adwokacki i radcowski. Prawnicy podnoszą jednak, że z powodu zagrożenia koronawirusem powinny zostać przesunięte. Decyzję w tej sprawie w najbliższym czasie - prawdopodobnie jeszcze w czwartek, 12 marca - ma podjąć resort sprawiedliwości. Samorządy nieoficjalnie liczą, że będzie właśnie taka.
Patrycja Rojek-Socha
12.03.2020
Prawnicy

Zawieszono zajęcia na uczelniach medycznych

Szkolnictwo wyższe Dla studenta Zawody medyczne
W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie, które zawiesza - od 12 do 25 marca zajęcia na uczelniach medycznych, w tym także na studiach podyplomowych. Według nowych przepisów zajęcia można realizować przez internet. Nie będą stosowane ograniczenia w zakresie liczby punktów ECTS.
Monika Sewastianowicz
11.03.2020
Szkolnictwo wyższe Dla studenta Zawody medyczne
Nagrodzono najlepsze prace magisterskie z zakresu prawa podatkowego. Zwyciężczynią konkursu Tax Everest została Karolina Korzyb z Uniwersytetu Wrocławskiego. Organizatorami konkursu byli kancelaria MDDP i Ośrodek Studiów Fiskalnych, a partnerem wydawnictwo Wolters Kluwer Polska.
Monika Sewastianowicz
10.03.2020
W 2019 r. kandydaci musieli zapłacić 1 125 zł za egzamin do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, przy czym składa się on z dwóch etapów, a do drugiego przechodzi zaledwie co piąty ze zdających. To narusza zasadę równego traktowania - ocenia RPO i wskazuje, że minister sprawiedliwości określił wysokość opłaty na "najwyższym możliwym poziomie".
Patrycja Rojek-Socha
07.03.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Strefa aplikanta
Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta uruchomiła konkursy na prestiżowe stypendia Programu Fulbrighta na studia i prowadzenie badań w amerykańskich uczelniach i ośrodkach badawczych. Oferta adresowana jest do absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia, a także doktorantów i pracowników naukowych.
Krzysztof Sobczak
06.03.2020
Szkolnictwo wyższe
Trwa zbieranie podpisów pod listami poparcia dla kandydatów na prezydenta oraz na członków obwodowych komisji wyborczych. Komitety wyborcze są zobowiązane do zabezpieczenia danych osobowych, jednak nie wszyscy pełnomocnicy wyborczy są przekonani, czy muszą przestrzegać przepisów RODO, a tu przecież nie ma wyłączeń.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
06.03.2020
RODO Wybory

E-dokumenty na uczelni możliwe, ale uwaga na ochronę danych

Administracja publiczna Szkolnictwo wyższe Dla studenta RODO
Na uczelniach możliwe jest zastąpienie papierowych dokumentów, na których studenci lub pracownicy składają własnoręczne podpisy, cyfrowymi dokumentami opatrzonymi własnoręcznymi podpisami składanymi na tablecie graficznym - twierdzi radca prawny Tomasz Osiej z kancelarii Osiej i Partnerzy. Zastrzega jednak, że stosowanie takiej procedury może zwiększyć ryzyko naruszenia zasad ochrony danych. 
Monika Sewastianowicz
06.03.2020
Administracja publiczna Szkolnictwo wyższe Dla studenta RODO
Wprowadzone w 2017 roku na Węgrzech przepisy dotyczące szkół wyższych są niezgodne z prawem Unii Europejskiej - uznała rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości UE w wydanej w czwartek opinii. I dodała, że Budapeszt ma obowiązek równego traktowania zagranicznych i krajowych uczelni.
Krzysztof Sobczak
05.03.2020
Szkolnictwo wyższe Prawo unijne
Wstrzymanie wyjazdów polskich studentów, doktorantów oraz nauczycieli akademickich i pracowników naukowych w rejony zagrożone występowaniem koronawirusa, a także rozważenie przełożenia rozpoczęcia studiów lub wymiany międzynarodowej na kolejny semestr - takie m.in. rekomendacje skierował w środę do uczelni minister nauki i szkolnictwa wyższego.
Krzysztof Sobczak
04.03.2020
Szkolnictwo wyższe Opieka zdrowotna

Program Kariera - ponad 40 firm i ponad 100 miejsc stażowych

Prawo pracy Prawo gospodarcze Szkolnictwo wyższe
Ruszyła 17. edycja Programu Kariera Polskiej Rady Biznesu. W tym roku, organizator tego programu stażowego podniósł minimum wynagrodzenia do 3500 złotych. Mimo to zgłosiła się rekordowa liczba ponad 40 firm. Zdaniem organizatorów płacenie za staże przez firmy przynosi efekty. Wielu absolwentów wiąże się z firmami na stałe zostając stałymi pracownikami.
Krzysztof Sobczak
03.03.2020
Prawo pracy Prawo gospodarcze Szkolnictwo wyższe

Koronawirus - resortowy zespół czuwa nad bezpieczeństwem uczelni

Szkolnictwo wyższe Dla studenta Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo
Analizowanie sytuacji w systemie szkolnictwa wyższego i nauki, opracowywanie propozycji rekomendacji dla podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz przedkładanie ich ministrowi nauki i szkolnictwa wyższego - to zadania zespołu, który ma koordynować działania związane z przepływem informacji dotyczących COVID19 w systemie szkolnictwa wyższego i nauki.
Krzysztof Sobczak
03.03.2020
Szkolnictwo wyższe Dla studenta Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo
W przypadku pojawienia wystąpienia w Polsce epidemii koronawirusa minister edukacji będzie mógł zamykać czasowo szkoły, a minister nauki i szkolnictwa wyższego uczelnie. Uchwalona w poniedziałek specjalna ustawa przewiduje też m.in. wsparcie dla rodziców, których dzieci nie będą mogły chodzić do szkoły. 
Krzysztof Sobczak
02.03.2020
Koronawirus a prawo
Siedemnaście projektów uczelni ze średnich miast otrzyma prawie 30 mln zł dofinansowania. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, agencja wykonawcza ministra nauki i szkolnictwa wyższego, ogłosiło wyniki konkursu na projekty wspierające rozwój kadr dla sektora usług dla biznesu.
Krzysztof Sobczak
02.03.2020
Szkolnictwo wyższe
Minister nauki i szkolnictwa wyższego zapowiedział powołanie w poniedziałek zespołu, który będzie m.in. koordynował działania na polskich uczelniach. Jednak szef resortu Jarosław Gowin zapewnił, że nie ma żadnych powodów do niepokoju, bo uczelnie są przygotowane do możliwych zdarzeń.
Krzysztof Sobczak
01.03.2020
Szkolnictwo wyższe Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo

Statystyczny aplikant to absolwentka UW

Prawnicy Szkolnictwo wyższe
Aplikacje prawnicze większym zainteresowaniem cieszyły się wśród kobiet, stanowiły one prawie dwie trzecie wszystkich zdających egzamin w 2019 r. - wynika z danych resortu sprawiedliwości. Co za tym idzie - przy podobnym poziomie zdawalności dla obu płci - to kobiety będą stanowić większość na aplikacjach prawniczych.
Monika Sewastianowicz
28.02.2020
Prawnicy Szkolnictwo wyższe

Konferencja: Dokąd zmierzamy w prawie podatkowym?

CIT Doradca podatkowy Dla studenta
W marcu w Krakowie odbędzie się kolejna edycja Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Podatkowego. Tematem wydarzenia będą niedawne i nadchodzące zmiany w prawie. Prelegenci skupią się na podatkach bezpośrednich, pośrednich i ogólnym prawie podatkowym. Spotkanie potrwa trzy dni.
Krzysztof Koślicki
27.02.2020
CIT Doradca podatkowy Dla studenta
Skrajną formalnością wykazał się rektor jednej z publicznych uczelni, który pozostawił odwołanie doktorantki bez rozpoznania z powodu wniesienia go przed terminem, tj. przed doręczeniem oryginału postanowienia o skreślenia z listy studentów - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
26.02.2020
Administracja publiczna Szkolnictwo wyższe
Chciałbym aby członkowie Komitetu więcej uwagi poświęcili problemom poziomu nauki i dydaktyki prawa w Polsce, w tym także procedurom awansowym na poziomie habilitacji, tytułu profesora a także doktoratów - mówi prof. dr hab. Robert Grzeszczak, którego wybrano na nowego przewodniczącego Komitetu Nauk Prawnych PAN.
Monika Sewastianowicz
26.02.2020
Szkolnictwo wyższe
Delegatura NIK we Wrocławiu przeprowadziła kontrolę doraźną gospodarowania majątkiem przez Uniwersytet Wrocławski, Politechnikę Wrocławską, Uniwersytet Medyczny oraz Akademię Wychowania Fizycznego. Wyniki wykazały wiele nieprawidłowości, m.in. nierzetelność przy sprzedaży i wynajmowaniu nieruchomości, braki w dokumentacji budowlanej, brak przejrzystych procedur i prawidłowego nadzoru, niezapłacone podatki, wątpliwy stan techniczny budynków, bariery architektoniczne i zagrożenie pożarowe.
Agnieszka Matłacz
26.02.2020
Szkolnictwo wyższe
Absolwenci Uniwersytetu Jagiellońskiego po raz kolejny osiągnęli najwyższą zdawalność egzaminów na aplikacje prawnicze - podał resort sprawiedliwości. Od roku 2006 r. do egzaminów na wszystkie aplikacje samorządowe przystąpiło łącznie ponad 136 000 osób, spośród których wynik pozytywny otrzymały 62 623 osoby.
Monika Sewastianowicz
25.02.2020
Szkolnictwo wyższe
Prezydent nie ma podstaw do dodatkowej weryfikacji i oceny kandydatów do tytułu profesora - przypomina rzecznik praw obywatelskich. Tymczasem Kancelaria Prezydenta wyjaśnia, że ma wątpliwości, co do doboru recenzentów jednego z kandydatów, dlatego uznała za konieczne dopytanie o tę sprawę Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów.
Monika Sewastianowicz
25.02.2020
Szkolnictwo wyższe
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski