- W związku z dynamicznym rozwojem kolejnej fali pandemii COVID-19 i troską o zdrowie pracowników, studentów i doktorantów, zwracam się do społeczności akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego z prośbą o dobrowolne udostępnienie informacji o fakcie przyjęcia szczepionki przeciwko COVID-19 w formie okazania zaświadczenia (certyfikatu) potwierdzającego odbycie pełnego cyklu szczepienia – napisał w apelu prof. Popiel.

Czytaj: Prawo na UW na razie tylko zdalnie>>

 

UJ chce lepiej zorganizować pracę

Rektor wyjaśnia, że pozyskane informacje będą pomocne w przygotowaniu organizacji funkcjonowania uczelni w okresie pandemii w sposób zapewniający możliwie najbezpieczniejsze warunki pracy i kształcenia. - Z uwagi na fakt, że pozyskane dane mają charakter wrażliwy, uniwersytet dołoży szczególnej staranności w zakresie ich zabezpieczenia i zapewnia, że wykorzysta uzyskane informacje wyłącznie w celu przeciwdziałania zagrożeniom epidemicznym, w interesie całej społeczności akademickiej. Informacje te posłużą wyłącznie odpowiedniemu zorganizowaniu pracy i kształcenia na Uniwersytecie Jagiellońskim - zadeklarował.

 

Informacje o zaszczepieniu będzie kierowana na adres poczty uniwersyteckiej (wyłącznie w domenie uj.edu.pl). Będą to:

  •  w przypadku studentów/doktorantów – Dziekanaty / Sekretariaty Wydziałów / Instytutów UJ;
  • w przypadku doktorantów Szkół Doktorskich - Sekretariaty Szkół Doktorskich UJ;
  • w przypadku pracowników uczelni – bezpośredni przełożeni (tj. kierownicy jednostek administracji / dziekani / kierownicy jednostek międzywydziałowych i pozawydziałowych).

Za organizację zbierania niniejszych informacji na wydziałach oraz w jednostkach poza- i międzywydziałowych odpowiada

 

- Podkreślam, że osoby, którym informacje zostaną przekazane, zobowiązane są zachować je w poufności, a Uniwersytet wykorzysta te dane wyłącznie w celu zwiększenia bezpieczeństwa oraz ograniczenia rozprzestrzeniania się SARS- CoV-2 wśród Społeczności akademickiej - wyjaśnia rektor.