Rektor Politechniki Wrocławskiej prof. Arkadiusz Wójs podkreślił, że wrocławska uczelnia dołączyła do jednej z najsilniejszych sieci uniwersytetów europejskich, zrzeszającej głównie politechniki i stawiającej sobie za cel nowoczesne kształcenie inżynierów. - Nasza uczelnia realizuje plan gruntownej przebudowy swojej oferty dydaktycznej i podniesienia jakości prowadzonych badań. Starania Politechniki Wrocławskiej o udział w sieci Unite! były naturalną odpowiedzią na aspiracje naszej społeczności ku szeroko rozumianej europejskości i doskonałości akademickiej – powiedział rektor.

Kolejne polskie uczelnie w sieci Uniwersytetów Europejskich>>

 

Jak wskazano, członkowie sieci – m.in. poprzez wspólne programy nauczania i elastyczną ścieżkę studiów – chcą wypracować nowy model europejskiego kształcenia uniwersyteckiego. Pozwoli to m.in. na uzyskanie dyplomu łączącego studia w kilku krajach Unii Europejskiej. Co ważne, kształcąc studentów, członkowie sieci starają się łączyć nauki ścisłe i przyrodnicze z obszarami humanistycznymi – tak, by ich absolwenci byli w stanie odnaleźć kontekst społeczny swojej pracy. Jednym z głównych celów uczelni zrzeszonych w Unite! jest udoskonalanie dydaktyki. W ramach sieci działa m.in. metakampus, czyli wirtualna, multimedialna platforma wzmacniająca cyfrową mobilność i udostępniająca wirtualne przestrzenie dla studentów i naukowców – podała wrocławska uczelnia. (ms/pap)