- Apelujemy do ministra edukacji i nauki, do rządu Rzeczypospolitej oraz do wszystkich partii politycznych o zdecydowane działania na rzecz poprawy warunków pracy i pracy – mówił Maciej Grodzicki z komisji zakładowej OZZ Inicjatywa Pracownicza UJ. Podkreślił, że Inicjatywa Pracownicza sprzeciwia się "przerzucaniu na pracowników sektora publicznego kosztów finansowych pandemii w dobie rosnących cen dóbr konsumpcyjnych i opłat za usługi czy zwiększeniu obciążeń w pracy”.

Protest pracowników szkolnictwa wyższego i nauki - żądają 17 proc. podwyżek. MEiN rozważy postulaty>>

 

Apel o zwiększenie subwencji

- Nauka i szkolnictwo publiczne od lat są niedofinansowane – zaznaczył. W opinii przedstawicieli związków niedofinansowanie nauki i szkolnictwa powoduje, że pracownicy uczelni przechodzą do sektora prywatnego lub wyjeżdżają za granicę. Jak mówił Grodzicki, "symboliczny wzrost subwencji dotacji dla uczelni nie przystaje do rosnących kosztów utrzymania osób pracujących w tym sektorze", a "obniżki" płac dotykają osoby rozpoczynające pracę. Pracownicy sektora nauki i szkolnictwa wyższego mają też – jak mówił związkowiec – "poczucie niestabilności" spowodowane zmianami w systemie.

Inicjatywa Pracownicza chce, aby w 2022 r. warunki finansowania uczelni i PAN były "dostosowane do faktycznych kosztów życia w kraju". Postulatami związku są zwiększenie łącznej kwoty dotacji subwencji w budżecie państwa o 2,5 mld zł, wzrost wynagrodzenia wszystkich pracowników nauki i szkolnictwa wyższego o 20 proc. w porównaniu do 2020, zwiększenie minimalnej wysokości stypendium doktoranckiego, waloryzacja wynagrodzenia podstawowego profesora.

Wtorkowa pikieta miała być – jak poinformowali związkowcy – zapowiedzią ogólnopolskiej akcji protestacyjnej pracowników nauki i szkolnictwa wyższego, zainicjowanej przez Związek Nauczycielstwa Polskiego i zaplanowanej na 20 grudnia. Maciej Grodzicki poinformował, że Inicjatywa Pracownicza przy UJ i UP dołączają do tego protestu.

 

 

 

Podczas wtorkowej pikiety w Krakowie głos zabrali także m.in. studentka UJ i członkini Partii Razem oraz wiceprzewodniczący Inicjatywy Pracowniczej przy UP Piotr Trojański. - Dziękuję za wyrazy solidarności z Uniwersytetem Pedagogicznym – powiedział Trojański. Nawiązując do 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego ocenił, że postulat z tamtych czasów, o niezależności nauki i uczelni od władz, jest aktualny. W listopadzie posłowie Lewicy informowali o tym, że PIP "potwierdziła bezprawne zastępowanie umów o pracę umowami na czas określony", a także to, że "obecny rektor utrudnia działalność związku zawodowego".

W grudniu rektor UP Piotr Borek mówił dziennikarzom, że uczelnia będzie placówką zapewniającą studentom możliwość kształcenia się na kierunkach, po których ci odnajdą się na rynku pracy. Planuje także inwestycje, aby nauka przebiegała w odpowiednich warunkach. Rektor wskazywał na współpracę z resortem edukacji i małopolskim kuratorium zarówno kwestii profilu naukowego, jak i kształcenia przyszłych absolwentów.