Sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży pozytywnie zaopiniowała budżet na naukę. W ustawie budżetowej na ten cel przeznaczono blisko 30,3 mld zł. Udział nakładów na szkolnictwo wyższe i naukę wyniesie 1,28 proc. prognozowanej wielkości PKB.
Monika Sewastianowicz
16.01.2020
Szkolnictwo wyższe
Fundusze przeznaczane na badania, rozwój i innowacje są systematycznie zwiększane. W 2018 r. nakłady wewnętrzne na działalność badawczo-rozwojową wyniosły 25,6 mld zł i wzrosły w stosunku do 2017 roku o 24,6 proc. - tłumaczy resort nauki w odpowiedzi na interpelację poselską.
Monika Sewastianowicz
16.01.2020
Szkolnictwo wyższe
Najnowsze interpretacje skarbówki potwierdzają, że autorskie, 50-proc. koszty uzyskania przychodów, mogą być stosowane do całego wynagrodzenia nauczycieli akademickich. Zdaniem fiskusa, całość obowiązków wykonywanych przez wykładowców stanowi działalność twórczą. Nauczyciele nie muszą też dokumentować stworzenia dzieła. Zdaniem ekspertów, to ważne, ale kontrowersyjne stanowisko.
Krzysztof Koślicki
16.01.2020
PIT Szkolnictwo wyższe

Sędzia Łazarska: Prawnicy jutra nie tylko od paragrafów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Dla studenta
Wybrano niedawno po raz kolejny najlepszych prawników młodego pokolenia zwycięzców konkursu „Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra 2019”. Przy okazji tego rodzaju uroczystości warto zastanowić się jaki powinien być prawnik jutra, prawnik sięgający swoimi ambicjami i zdolnościami gwiazd - pisze sędzia dr Aneta Łazarska.
Aneta Łazarska
15.01.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Dla studenta
Resort nauki i szkolnictwa wyższego w grudniu opublikował nowy wykaz czasopism naukowych. Lista periodyków, w których można opublikować punktowany artykuł jest dużo szersza niż na początku. To dobra wiadomość również dla osób, które artykuły zamieściły w 2019 roku.
Monika Sewastianowicz
14.01.2020
Szkolnictwo wyższe
Roczny program tutoringowy dla młodego prawnika, autorski komentarz do kodeksu postępowania cywilnego z dedykacją - to tylko niektóre z propozycji prawników, które można wylicytować na Allegro z okazji niedzielnego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Monika Sewastianowicz
10.01.2020
Rusza konkurs na dofinansowanie innowacyjnych projektów badawczych. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczy na ten cel 1,2 mld zł. Środki te pochodzą z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
Monika Sewastianowicz
08.01.2020
Szkolnictwo wyższe

Fundacja Helsińska zaprasza studentów na praktyki

Prawnicy Szkolnictwo wyższe Dla studenta
Analizy napływających spraw, spotkania dotyczące najważniejszych krajowych oraz światowych problemów z zakresu praw człowieka, ale także rozprawach sądowych - takie m.in. możliwości czekają na uczestników praktyk studenckich w dziale prawnym Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Zgłoszenia przyjmowane będą do 27 stycznia 2020 r.
Krzysztof Sobczak
07.01.2020
Prawnicy Szkolnictwo wyższe Dla studenta

Dziekani apelują o okrągły stół dla praworządności

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Szkolnictwo wyższe
Wszczynanie postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów w związku z ich działalnością orzeczniczą, zgodną z obowiązującym w Polsce prawem, stanowi naruszenie wynikających z Konstytucji i umów międzynarodowych zasad niezależności sądów i bezstronności sędziów - napisali we wspólnym oświadczeniu dziekani uniwersyteckich wydziałów prawa.
Krzysztof Sobczak
02.01.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Szkolnictwo wyższe
Nowelizacja ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej, gdyż dotyczy pomocy państwa w zakresie działalności, która ma charakter gospodarczy. Poselski projekt precyzuje także pozycję wykładowców tej szkoły, którzy "prowadzą działalność twórczą o indywidualnym charakterze".
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
01.01.2020
Prawnicy Finanse publiczne Szkolnictwo wyższe
Resort sprawiedliwości obniżył współczynniki służące do wyliczania opłat za aplikacje prawnicze. Kwoty te nie wzrosną wraz ze znacznym podwyższeniem minimalnego wynagrodzenia. Aplikanci radcowscy i adwokaccy zapłacą tyle samo, co w tym roku.
Monika Sewastianowicz
31.12.2019
Prawnicy Strefa aplikanta
Przedstawiamy najważniejsze przepisy, które zaczną obowiązywać od Nowego Roku. 1 stycznia wchodzi w życie m.in. wiele zmian w podatkach, ale także dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, samorządu terytorialnego, nieruchomości, ochrony zdrowia czy oświaty.
Jacek Górski
31.12.2019
Miała być walka „punktozą”, a wprowadza się „hiperpunktozę”. W odniesieniu do nauk prawnych – bo w różnych dyscyplinach może być różnie - utrzymanie takiego stanu rzeczy, poczynając od utrzymania dotychczasowego mechanizmu kształtowania wykazów wraz z liczbą punktów, nie służy zaspokojeniu dążenia do poznania prawdy - prof. Hubert Izdebski komentuje nowy, poszerzony wykaz czasopism.
Hubert Izdebski
30.12.2019
Szkolnictwo wyższe
Osoba skreślona z listy studentów może wznowić studia na warunkach określonych przez dziekana. Reforma szkolnictwa wyższego nie przeszkodziła temu, by dziekan skierował studentkę na powtarzanie ostatniego semestru z obowiązkiem uzupełnienia różnic programowych - taki jest sens wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
28.12.2019
Szkolnictwo wyższe
Prawie 500 osób otrzyma wyróżnienia finansowe za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe. Do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Kandydatury trafiło ponad 1100 kandydatur studentów z całej Polski, które ocenił zespół ekspertów reprezentujących różne dziedziny nauki i sztuki. Wyróżnieni studenci otrzymają po 17 tysięcy złotych.
Krzysztof Sobczak
24.12.2019
Szkolnictwo wyższe Dla studenta
Resort nauki poszerzył listę punktowanych czasopism, po zmianach znalazło się na niej więcej polskojęzycznych czasopism prawniczych. W tym periodyki dotyczące samorządu terytorialnego, których zabrakło w poprzedniej wersji listy. To pozytywna zmiana, która pomoże - zwłaszcza młodym naukowcom - w poszerzeniu dorobku.
Monika Sewastianowicz
24.12.2019
Prawnicy Strefa aplikanta Dla studenta
Resort nauki przygotował nową wersję wykazu punktowanych czasopism naukowych. To efekt nowelizacji rozporządzenia określającego zasady tworzenia listy. Umożliwiła ona Komisji Ewaluacji Nauki na sporządzenie projektu nowego wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych w uproszczonym trybie.
Monika Sewastianowicz
20.12.2019
Szkolnictwo wyższe
Brak możliwości kształcenia się w więcej niż jednej szkole doktorskiej to arbitralna ingerencja w konstytucyjne prawo do nauki - uważa czytelnik Prawo.pl. Według niego Konstytucja obliguje państwo do zapewnienia nieskrępowanej możliwości uzyskania dostępu do wykształcenia.
Krzysztof Sobczak Monika Sewastianowicz
20.12.2019
Szkolnictwo wyższe Dla studenta
Spośród 20 najlepszych uczelni w Polsce wyłoniono dziesięć uczelni badawczych, które w latach 2020–2026 będą otrzymywać subwencję zwiększoną o 10 proc. Uczelnie postrzegają to jako zaszczyt, ale też ogromne obciążenie. Niektóre, aby sprostać wyzwaniom, zdecydowały się na zmianę statutu.
Beata Igielska
19.12.2019
Szkolnictwo wyższe
Wyrażamy głębokie zaniepokojenie niekonstytucyjnymi rozwiązaniami proponowanymi w projekcie zmiany ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw - czytamy we wspólnym oświadczeniu, podpisanym przez większość dziekanów wydziałów prawa na polskich uczelniach.
Krzysztof Sobczak
18.12.2019
Wymiar sprawiedliwości Szkolnictwo wyższe
Resort nauki i szkolnictwa wyższego znowelizował rozporządzenie, które określa zasady tworzenia listy punktowanych czasopism naukowych. Nie uwzględnił jednak przy tym większości uwag, które zgłoszono podczas konsultacji społecznych. Zmiana według ekspertów może pogłębić problemy - z i tak mocno krytykowaną - listą.
Monika Sewastianowicz
13.12.2019
Prawnicy Szkolnictwo wyższe
Adwokat Monika Horna–Cieślak z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę zwyciężyła w tegorocznej edycji konkursu Rising Stars Prawnicy - liderzy jutra. Na podium znaleźli się także adwokat Monika Gebel z kancelarii Baker McKenzie i radca prawny Marcin Frąckowiak z katowickiej kancelarii Sadkowski i Wspólnicy.
Krzysztof Sobczak
12.12.2019
Prawnicy
Anna Budzanowska, dotychczasowa dyrektor generalna w resorcie nauki, została powołana na stanowisko wiceministra. Odpowiadała za projekty strategiczne w ministerstwie, teraz przewodniczy pracom zespołu ds. wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki.
Monika Sewastianowicz
11.12.2019
Szkolnictwo wyższe
Ministerstwo nauki przygotowało projekt rozporządzenia dostosowującego zasady finansowania instytutów Polskiej Akademii Nauk. Chodzi o dostosowanie przepisów do nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce. W tym również przepisów dotyczących katalogu źródeł przychodów instytutu PAN.
Monika Sewastianowicz
10.12.2019
Szkolnictwo wyższe
Wśród pracowników wysoko wykwalifikowanych w Polsce większy udział mają kobiety (18,7 proc.) niż mężczyźni (13,9 proc.) - wskazał Polski Instytut Ekonomiczny. Nie przekłada się to jednak na zajmowane stanowiska. Kobiety są bardziej krytyczne w samoocenie i większość z nich ubiega się o stanowisko tylko wtedy, kiedy mają poczucie, że spełniają wszystkie wymagane kryteria. Rzadziej aplikują też na stanowiska wyższe niż te, które aktualnie zajmują.
Agnieszka Matłacz
10.12.2019
HR Dla studenta
Powołano nowego zastępcę dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Został nim Przemysław Kurczewski. i Jest absolwentem Wydziału Ekonomii i Prawa University of Maryland w Stanach Zjednoczonych oraz studiów Master of Business Administration (Executive MBA) na Politechnice Warszawskiej.
Monika Sewastianowicz
05.12.2019
Szkolnictwo wyższe
Koordynatorzy dyscyplin naukowych w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju wkrótce z prawem do dodatku. Resort nauki wyszedł z założenia, że pensje pracowników nie są dostosowane do realiów, bo nie zmieniły się za bardzo od 2010 r., a zwiększył się zakres zadań Centrum.
Monika Sewastianowicz
05.12.2019
Szkolnictwo wyższe
Podwyżek dla nauczycieli akademickich nie uwzględniono w budżecie na 2020 r. - zauważa Krajowa Sekcja Nauki NSZZ "Solidarność". Związkowcy podkreślają, że oczekują, że zgodnie z obietnicą Jarosława Gowina pensje pracowników szkolnictwa wyższego i nauki w 2020 r. wzrosną o 10 proc.
Monika Sewastianowicz
03.12.2019
Szkolnictwo wyższe
Powielanie fragmentów artykułów tak, by dorobek wydawał się większy niż w rzeczywistości może wiązać się z negatywnymi konsekwencjami. Systemy antyplagiatowe, którymi skanuje się prace, wykażą podobieństwa do już publikowanych prac. W Gdańsku doprowadziło to do odebrania habilitacji.
Monika Sewastianowicz
03.12.2019
Szkolnictwo wyższe
Procedury wokół zdobycia tytułu profesora „belwederskiego” bywają bolesną nauką. Obecnie wielu kandydatów do tego zaszczytu przestraszyło się zmiany przepisów i szturmem złożyło o to wnioski. Nie wiadomo jednak, kiedy zostaną rozpatrzone, bo brakuje przepisów, które określałyby termin wydania decyzji Prezydenta.
Beata Igielska
02.12.2019
Szkolnictwo wyższe
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski