Pierwszy z nich odbył się w dniach 23 - 24 września w Lublinie, a drugi w dniach 22 - 25 września w Jastębiej Górze. Obydwa zgromadzenia przyjęły uchwały w sprawie przestrzegania praworządności i zasad dobrej legislacji. 

Ignorowanie wyroków trybunałów i represje wobec sędziów

Uczestnicy lubelskiego zjazdu karnistów i kryminologów ze wszystkich polskich uniwersytetów wyrazili też zdecydowany sprzeciw wobec odmowy stosowania przez polskie władze wiążących Polskę orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a także wobec działań niszczących niezależny wymiar sprawiedliwości. - Szykany stosowane wobec sędziów za wierność zasadzie niezawisłości sędziowskiej oraz wobec prokuratorów za przestrzeganie zasady praworządności, zasługują na stanowcze potępienie - czytamy w uchwale. 

Czytaj:
Gwałty będą zagrożone wyższymi karami, za nagrywanie zgwałcenia nawet 20 lat więzienia>>
Prokurator, a nie sąd, ma decydować o małym świadku koronnym>>

Stosowanie represji dyscyplinarnych wobec sędziów w związku z wydaniem przez nich orzeczeń niezgodnych z oczekiwaniami organów władzy oraz szykanowanie ich za udział w debacie publicznej i wypowiedzi w obronie wartości demokratycznego państwa prawa potżpili też uczestnicy Zjazdu Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego. 

 

Nieprzemyślane zmiany w procedurze cywilnej

Najwyższe obawy środowiska naukowców - cywilistów budzą też kolejne nieprzemyślane i wadliwe nowelizacje kodeksu postępowania cywilnego, innych aktów z zakresu prawa procesowego cywilnego oraz ustroju organów wymiaru sprawiedliwości, których skutkiem w szczególności jest ograniczenie wyznaczania rozpraw, dopuszczenie zmiany składu orzekającego w toku postepowania, chaos w zakresie doręczeń sądowych oraz dowolność w zakresie delegowania sędziów.

Czytaj: MS chce ukrócić pisma procesowe "pisane na kolanie", ale ogranicza... prawo do sądu>>

- Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec ignorowania przez przedstawicieli władzy wykonawczej, ustawodawczej i sądowniczej orzeczeń Sądu Najwyższego, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, z których wynika nakaz przywrócenia zasad powoływania na zaszczytny urząd sędziego w sposób gwarantujący niezawisłość i niezależność sądów od władzy ustawodawczej i wykonawczej, a także od polityków niezależnie od ich przynależności partyjnej - stwierdzono w uchwale przyjętej podczas zgromadzenia w Jastrzębiej Górze.