- Jestem skrajnie niezadowolony z tego, co się dzieje w Narodowym Centrum Nauki już od lat – powiedział  minister Przemysław Czarnek. Argumentował, że „podział środków z NCN jest absolutnie nietransparentny, oceny grantów są skandaliczne”. Dodał, że przygotowywana jest nowelizacja ustawy o NCN.  Powiedział też, że w przypadku projektów obejmujących nauki ścisłe i techniczne jest to „mniej niepokojące”, ale inaczej jest w przypadku nauk humanistycznych.

 - W naukach humanistycznych tam jest po prostu jeden wielki skandal, dlatego cały NCN będzie zreformowany. Postawię go od początku na nogi. Transparentność przekazywania środków będzie zdecydowanie wyższa. Nie może być też tak, że NCN zauważa głównie Kraków i Warszawę, a nie zauważa większości innych ośrodków naukowo-akademickich w Polsce, a jest ich przecież dużo – argumentował szef MEiN.

 

Zmiany w zasadach ewaluacji w przyszłym tygodniu

Minister zapowiedział też, że w przyszłym tygodniu podpisze rozporządzenie dotyczące procedury ewaluacji działalności naukowej. Chodzi o wzmocnienie wpływu ministra nauki na ocenę jednostek naukowych.  Obecnie to przewodniczący Komisji Ewaluacji Naukowej (KEN) przedstawia ministrowi do zatwierdzenia propozycje zestawów wartości referencyjnych dla kategorii naukowych A, B+ i B w poszczególnych dyscyplinach naukowych i artystycznych wraz z uzasadnieniem, a minister je zatwierdza.

Projekt nowelizacji zakłada natomiast, że przewodniczący KEN jedynie zarekomenduje ministrowi te propozycje. Natomiast rozstrzygnie sam minister – to on, według nowych przepisów, ustali zestawy wartości referencyjnych. Resort uznał – jak czytamy w uzasadnieniu – że funkcjonujące rozwiązanie nie pozwala ministrowi w wystarczającym stopniu decydować o tym istotnym elemencie polityki naukowej państwa. - Dlatego też wskazane jest, by to minister – jako odpowiadający za realizację tej polityki – ustalał zestawy wartości referencyjnych, a nie tylko zatwierdzał propozycje Komisji Ewaluacji Nauki – podkreśla MEiN w uzasadnieniu.

Minister Czarnek zapowiedział nowelizację Konstytucji dla nauki. Zastrzegł, że będzie to „nowelizacja mała, w trybie poselskim”, uzgodniona z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Radą Doskonałości Naukowej.

Czytaj: Mała nowelizacja Prawa o szkolnictwie wyższym jeszcze jesienią>>