– Chcemy, aby uczniowie, którzy przez ostatnie 3 semestry mieli wyłącznie naukę zdalną, mogli również skorzystać z dodatkowych zajęć, tym razem organizowanych przez uczelnie – powiedział minister Przemysław Czarnek, przedstawiając założenia programu wsparcia dla uczelni na zajęcia wyrównawcze dla studentów.

 

Zajęcia od października do grudnia

Minister poinformował o tym, że zajęcia będą się odbywały od października do grudnia, a ich zakres oraz tematyka to kwestie, które będą rozstrzygane na uczelniach. - Uczelnia otrzyma środki w zależności od liczby zajęć i studentów, będzie to kwota około kilkudziesięciu tysięcy złotych – dodał Szef MEiN.

 

 

Podczas konferencji minister Przemysław Czarnek odniósł się również do kwestii funkcjonowania szkół i przedszkoli. Podkreślił, że zdecydowana większość placówek – ok. 99 proc. – funkcjonuje w sposób tradycyjny. Tylko nieliczne szkoły i przedszkola funkcyjną w trybie zdalnym bądź mieszanym. Ministerstwo Edukacji i Nauki na bieżąco monitoruje sytuacje i codziennie publikuje aktualne dane.

Zajęcia powinny być zorganizowane w okresie październik-grudzień 2021 r. w grupach 25-osobowych, w wymiarze 30 godzin lekcyjnych na grupę, z tym że dopuszcza się ich organizację w jednej niepełnej grupie – minimum 15-osobowej, w przypadku w którym liczba studentów zgłoszonych do udziału nie pozwala na utworzenie pełnej 25-osobowej grupy. Natomiast sposób organizacji tych zajęć, dobór przedmiotów i niezbędnych treści programowych leży w gestii uczelni realizujących to zadanie.

  ]