Przygotowana przez przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lista czasopism prawniczych punktowanych dla potrzeb systemu ewaluacji działalności naukowej nie zawiera żadnego polskiego czasopisma prawniczego. Zdaniem dziekanów wydziałów prawa uczelni publicznych przyjęty przez resort system oceny czasopism naukowych jest całkowicie nieadekwatny do specyfiki badań w naukach prawnych.
Krzysztof Sobczak
21.11.2018
Szkolnictwo wyższe
Rząd przyjął projekt ustawy implementującej unijną dyrektywę ułatwiającą przepływ cudzoziemców spoza Unii Europejskiej. Celem zmiany jest promowanie UE, jako atrakcyjnego miejsca do badań i innowacji oraz zwiększanie jej szans w globalnej rywalizacji o talenty.
Monika Sewastianowicz
20.11.2018
Szkolnictwo wyższe
Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki będzie sporządzał i udostępniał wykazy monografii i czasopism naukowych na podstawie list sporządzonych przez Komisję Ewaluacji Nauki. Wykaz będzie obejmował wydawnictwa publikujące recenzowane monografie naukowe.
Monika Sewastianowicz
19.11.2018
Szkolnictwo wyższe
Adwokat Michał Zacharski został zwycięzcą tegorocznej edycji konkursu "Rising Stars Prawnicy - liderzy jutra 2018". Na podium znaleźli się także radca prawny dr Izabela Nowacka i Tomasz Krzyżewski, dyrektor ds. prawnych Coca-Cola HBC Polska sp. z o.o. Laureatami konkursu jest dziesięcioro młodych prawników. Dodatkowo Kapituła przyznała pięć nagród specjalnych.
Krzysztof Sobczak Agnieszka Pochrzęst- Motyczyńska Patrycja Rojek-Socha
15.11.2018
Prawnicy
Podmioty starające się o dofinansowanie czasopisma naukowego często mają problem ze spełnieniem terminu na usunięcie braków formalnych we wniosku.
Monika Sewastianowicz
15.11.2018
Szkolnictwo wyższe
Katedra Postępowania Cywilnego Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza na konferencję naukową dotyczącą nowelizacji procedury cywilnej. Odbędzie się ona 10 grudnia 2018 r. Poświęcony będzie nowelizacji przygotowywanej przez resort sprawiedliwości.
Monika Sewastianowicz
15.11.2018
Dla studenta

Egzamin na aplikacje 28 września

Strefa aplikanta Dla studenta
Minister Sprawiedliwości wskazał termin przeprowadzenia egzaminów wstępnych na aplikację adwokacką, radcowską, notarialną oraz egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą. Egzaminy te odbędą się w sobotę, 28 września 2019 r.
Monika Sewastianowicz
11.11.2018
Strefa aplikanta Dla studenta
Wniosek o stypendium ministra dla studenta składany będzie do 15 października każdego roku. Resort nauki przygotował nowe przepisy w tej sprawie. Ustalono również maksymalne kwoty, jakie będą mogły być wypłacone studentom.
Monika Sewastianowicz
10.11.2018
Dla studenta
Ten wykładowca nie odpowiada poziomowi, który uważam za właściwy i odpowiedni dla profesora UW - tak prezes Izby Dyscyplinarnej SN prof. Jan Majchrowski napisał o prof. Wojciechu Sadurskim. Do rektora Uniwersytetu Warszawskiego wpłynął wniosek o uruchomienie procedury dyscyplinarnej wobec Majchrowskiego.
Krzysztof Sobczak
08.11.2018
Prawnicy
Studenci i doktoranci muszą odbyć szkolenie BHP. Czasem obowiązek ten dotyczy również osób, które...
Monika Sewastianowicz
05.11.2018
BHP Szkolnictwo wyższe
To skandaliczny przepis i dlaczego on został wprowadzony, tego nie mogę zrozumieć - tak rektor Uniwersytetu Warszawskiego prof. Marcin Pałys ocenił przepis o zatrudnianiu sędziów TK, SN i NSA na uczelniach.
Krzysztof Sobczak
03.11.2018
Prawnicy Szkolnictwo wyższe
Wiceminister nauki Piotr Müller podał, że planują zmianę jednego kontrowersyjnego przepisu o zatrudnianiu sędziów na uczelniach znajdującego się w Konstytucji dla Nauki.
02.11.2018
Szkolnictwo wyższe
Zniesienie przeszkód uniemożliwiających osobom niewidomym, słabowidzącym i z innymi niepełnosprawnościami dostęp do opublikowanych utworów drukowanych - to cel przyjętego we wtorek projektu zmian w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych.
Krzysztof Sobczak
30.10.2018
Prawo cywilne
Resort nauki uruchomił polską platformę - MOOC - do prowadzenia kursów online. Ma być przeznaczona...
Monika Sewastianowicz
30.10.2018
Dla studenta
Wolontariat to ważny element kształtowania kompetencji społecznych, co wpisane jest w rolę edukacji...
Monika Sewastianowicz
30.10.2018
Szkolnictwo wyższe
Biuro rozpatrujące sprawy niepełnosprawnych na drugim piętrze w budynku bez windy - takie przypadki...
Monika Sewastianowicz
26.10.2018
Szkolnictwo wyższe Dla studenta
Uczelnia nie mogła pozostawiać doktoranta w niepewności czy przyznaje mu stypendium naukowe....
Marek Sondej
24.10.2018
Dla studenta
Sejmowa Komisja Edukacji i Młodzieży pozytywnie zaopiniowała budżet na naukę i szkolnictwo wyższe....
Monika Sewastianowicz
23.10.2018
Szkolnictwo wyższe
Polskie szkoły wyższe zarządzają ogromną ilością danych osobowych. Wiele przypadków wycieku...
Monika Sewastianowicz
23.10.2018
Rektor Uniwersytetu im. Kardynała S. Wyszyńskiego pominął kwestię odmowy współpracy promotora z...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
19.10.2018
Prawnicy Dla studenta
Studia gender nie są nauką, tylko ideologią - uważa sekretarz stanu w węgierskim ministerstwie...
Monika Sewastianowicz
17.10.2018
Dla studenta
Samorząd radcowski musi wnikliwie przeanalizować raz jeszcze przebieg praktyki aplikanta i ocenić...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
17.10.2018
Prawnicy
Do końca października studenci muszą dostarczyć do ZUS zaświadczenie o tym, że nadal się uczą....
Monika Sewastianowicz
16.10.2018
Emerytury i renty Dla studenta
Chociaż zmiany są głębokie, to będą następowały w sposób ewolucyjny, co pozwala na stopniowe...
Monika Sewastianowicz
12.10.2018
Czy negatywna opinia patrona może decydować o losie aplikanta radcowskiego, jeśli zdaje on egzaminy...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
12.10.2018
Prawnicy Strefa aplikanta
Studenci są coraz bardziej zadłużeni. W ciągu pięciu ostatnich lat zadłużenie studentów wzrosło...
Monika Sewastianowicz
11.10.2018
Dla studenta
W sieci kwitnie handel "kolekcjonerskimi" naklejkami na legitymacje studenckie - studenci próbują w...
Monika Sewastianowicz
10.10.2018
Dla studenta
Termin na złożenie wniosku o sfinansowanie inwestycji naukowej będzie krótszy o miesiąc. Resort...
Monika Sewastianowicz
10.10.2018
Szkolnictwo wyższe
Attorney-at-law – tak aktualnie brzmi tłumaczenie nazwy zawodu „radca prawny” na język angielski....
Krzysztof Sobczak
07.10.2018
Prawnicy
Nowe prawo o szkolnictwie wyższym już wdraża rozwiązania na rzecz poprawy jakości kształcenia....
Monika Sewastianowicz
05.10.2018
Szkolnictwo wyższe