W ustawie o szkolnictwie wyższym i nauce przewidziano przesłanki obligatoryjne i fakultatywne skreślenia z listy studentów. Nieuzyskanie zaliczenia semestru lub roku w określonym terminie należy do tych drugich. Dlatego rektor działa w takich sytuacjach w warunkach możliwości, a nie obowiązku. Wydana decyzja powinna więc zawierać szczegółowe uzasadnienie.
Dorian Lesner
30.03.2020
Szkolnictwo wyższe
Przez niezbyt jasny komunikat studenci mylą zapomogę w ramach pomocy materialnej ze wsparciem dla zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych, w tym pracujących studentów, którzy stracili źródło dochodów z powodu epidemii. Są jednak dwie zupełnie inne formy pomocy - pisze Jacek Pakuła, prawnik specjalizujący się w kwestiach pomocy materialnej dla studentów.
Jacek Pakuła
28.03.2020
Dla studenta

Na uczelniach zajęcia i obrony prac przez internet

Szkolnictwo wyższe Koronawirus a prawo
Resort nauki i szkolnictwa wyższego opublikował zalecenia na temat zdalnego nauczania podczas zawieszenia zajęć na uczelniach. Szkoły wyższe muszą informować studentów o przebiegu kształcenia na odległość, udostępniać im materiały oraz umożliwić obronę prac przez internet.
Monika Sewastianowicz
27.03.2020
Szkolnictwo wyższe Koronawirus a prawo
Z powodu epidemii koronawirusa odwołane zostały marcowe egzaminy na doradcę podatkowego i nie wiadomo, kiedy będą mogły się odbyć. Aby zdobyć uprawnienia, egzamin ustny trzeba natomiast zdać w ciągu roku od zaliczenia części pisemnej. Jest szansa, że - dzięki naszej publikacji - zdający zyskają dodatkowy czas.
Krzysztof Koślicki
27.03.2020
Doradca podatkowy Koronawirus a prawo
Odroczenie spłaty rat kredytu, apel o niepobieranie opłat za studia, a wreszcie jednorazowa zapomoga z funduszu socjalnego - to recepta resortu nauki na masowe zwolnienia, których ofiarą padli studenci. Często pracujący dorywczo w branżach: gastronomicznej i eventowej, które póki co najbardziej ucierpiały z powodu obostrzeń wprowadzonych przez rząd.
Monika Sewastianowicz
27.03.2020
Dla studenta
Narodowe Centrum Nauki uruchamia szybką ścieżkę dostępu do funduszy na badania nad COVID-19. Centrum przeznaczy na to 10 mln zł. Termin składania zgłoszeń to 14 kwietnia 2020 r., a budżet konkursu to 10 mln zł. Wyniki prac muszą być udostępniane powszechnie zaraz po ich uzyskaniu.
Monika Sewastianowicz
26.03.2020
Szkolnictwo wyższe Koronawirus a prawo
Uczelnie prowadzące szkoły doktorskie, mogą przyjąć zasady rekrutacji do szkoły doktorskiej oraz regulamin szkoły doktorskiej w trybie obiegowym albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Muszą też umożliwić studentom zdalne załatwianie spraw - wynika to z rozporządzenia zawieszającego prace uczelni na kolejne miesiące.
Monika Sewastianowicz
26.03.2020
Szkolnictwo wyższe
Uczelnia zamawiająca towary i usługi związane z zapobieganiem epidemii koronawirusa może zostać wyłączona ze stosowania przepisów o zamówieniach publicznych - informuje ministerstwo nauki i szkolnictwa wyższego. Chodzi m.in. o maseczki, żele antybakteryjne i środki dezynfekujące.
Monika Sewastianowicz
26.03.2020
Zamówienia publiczne Szkolnictwo wyższe
Prezes UODO wszczyna postępowanie administracyjne - sprawa dotyczy wycieku danych na SGGW w Warszawie. Doszło do tego, gdy pracownikowi skradziono laptopa, którego wykorzystywał również do celów służbowych. Na laptopie przetwarzane były dane osobowe w związku z rekrutacją kandydatów na studia.
Monika Sewastianowicz
24.03.2020
Szkolnictwo wyższe
Osoby, u których pojawiły się problemy ze spłatą kredytu studenckiego, mogą złożyć w banku wniosek o zawieszenie spłat lub zmniejszenie raty do 20 proc. miesięcznego dochodu - radzi resort nauki i szkolnictwa wyższego. Ministerstwo wydłużyło też ważność legitymacji studenckich.
Monika Sewastianowicz
24.03.2020
Szkolnictwo wyższe

Ruszyły eliminacje do konkursu dla studentów Tax’n’You 2020

Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy Finanse Szkolnictwo wyższe
Od poniedziałku, 23 marca, można zgłaszać się do kolejnej edycji konkursu Tax’n’You. Uczestnictwo będzie okazją do sprawdzenia wiedzy akademickiej i skonfrontowania z wymaganiami, jakie obecnie stawia rynek przed nowoczesnym doradcą podatkowym. Konkurs kierowany jest do studentów.
Krzysztof Koślicki
24.03.2020
Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy Finanse Szkolnictwo wyższe
Być może zdecydujemy się na jakieś przedłużenie roku akademickiego - powiedział minister nauki Jarosław Gowin. Dodał jednak, że może nie ma takiej potrzeby, zwłaszcza jeżeli po świętach uda się wrócić na uczelniach do normalnego funkcjonowania. Zapewnił, że jest optymistą.
Monika Sewastianowicz
23.03.2020

Prof. Krawiec: Stan nadzwyczajny - mniej autonomii dla uczelni

Administracja publiczna Szkolnictwo wyższe
Całokształt przepisów o stanie wyjątkowym na pewno powoduje ograniczenie autonomii uczelni i zwiększenie władczych kompetencji organów administracji rządowej – kosztem innych podmiotów, w tym samorządu terytorialnego - tłumaczy dr hab. Grzegorz Krawiec z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, w kontekście propozycji wprowadzenie takich zasad w związku z epidemią.
Grzegorz Krawiec
23.03.2020
Administracja publiczna Szkolnictwo wyższe
Studenci, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej, mogą otrzymać w uczelni zapomogę z funduszu stypendialnego. Minister Gowin zwrócił się też z apelem do uczelni, by rozważyły możliwość zawieszenia czesnego na jakiś czas. Dodatkowo analizowane są możliwości budżetu, by ewentualnie zwiększyć specjalne zasiłki dla studentów, którzy znajdą się w trudnym położeniu.
Agnieszka Matłacz
22.03.2020
Dla studenta
Minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin poinformował w sobotę, że podjęta została decyzja o przedłużeniu zawieszenia funkcjonowania uczelni do 10 kwietnia, czyli do tego samego terminu, do którego pozostaną zamknięte szkoły. Ministerstwo zaleca pracę online w obszarze dydaktyki studenckiej oraz zapewnienie minimalnej pracy administracji uczelni.
Agnieszka Matłacz
21.03.2020
Szkolnictwo wyższe
Decyzja o ewentualnym wydłużeniu przerwy w zajęciach na uczelniach zostanie podjęta na początku przyszłego tygodnia - zapowiedział minister nauki Jarosław Gowin. Będzie skoordynowana z decyzją dotyczącą szkół. Tymczasem resort nauki zbiera dane o tym, jak uczelnie radzą sobie ze zdalnym kształceniem.
Monika Sewastianowicz
20.03.2020
Szkolnictwo wyższe
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej wydłużyły terminy konkursów dla naukowców. Dłuższy czas na składanie wniosków chętni maja m.in. w programie Polskie Powroty, w programie im. Stanisława Ulama oraz w programie Szybka Ścieżka.
Monika Sewastianowicz
20.03.2020
Szkolnictwo wyższe

Stan wyjątkowy to nie tylko zawieszenie zajęć

Administracja publiczna Szkolnictwo wyższe Koronawirus a prawo
Ustawa o stanie wyjątkowym pozwala na dużo szersze działania niż te, jakie podjęto na podstawie obecnie obowiązujących przepisów mających zapobiegać rozprzestrzenianiu się epidemii koronawirusa. W tym między innymi na cenzurę prewencyjną, użycie broni i zawieszenie akcji protestacyjnych studentów - wskazuje prof. Hubert Izdebski.
Hubert Izdebski
20.03.2020
Administracja publiczna Szkolnictwo wyższe Koronawirus a prawo
Studenci mogą ubiegać się o jednorazową zapomogę w związku z epidemią koronawirusa - poinformował minister Jarosław Gowin. O pomoc dla żaków wystąpić będzie mógł też zleceniodawca lub osoba, która zatrudnia ich na umowę o dzieło. Taka pomoc może wynieść jednorazowo 2 tys. zł brutto.
Monika Sewastianowicz
19.03.2020
Szkolnictwo wyższe
Szukamy wolontariuszy do pomocy pracownikom warszawskich placówek ochrony zdrowia oraz wsparcia działań służb sanitarno-epidemiologicznych - ogłosił rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego rektor uczelni prof. Mirosław Wielgoś i samorząd studentów WUM.
Monika Sewastianowicz
19.03.2020
Koronawirus a prawo
System zmienił się w sposób gwałtowny - mówi prof. Łukasz Sułkowski o ewaluacji działalności naukowej. W zastosowaniu nowych przepisów może pomóc technologia, w tym narzędzia do ewidencjonowania publikacji oraz repozytorium. Zarządzaniu informacją naukową poświęcony zostanie webinar, który odbędzie się 19 marca 2020 roku o godz. 14:00.
Monika Sewastianowicz
19.03.2020
Szkolnictwo wyższe
Biorąc pod uwagę szczególną sytuację, w jakiej się znaleźliśmy, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rekomenduje władzom uczelni rozważenie możliwości zawieszenia pobierania od studentów opłat za studia - podał resort w komunikacie opublikowanym na swojej stronie internetowej.
Monika Sewastianowicz
18.03.2020
Szkolnictwo wyższe

Trudne wdrażanie e-edukacji podczas koronawirusowego kryzysu

Szkoła i uczeń Nowe technologie Zarządzanie oświatą
Promowana podczas przerwy w szkołach zdalna praca z uczniami to na razie wolna amerykanka, bo nie ma póki co zasad, które określałyby, ile zadań ma otrzymywać uczeń dziennie, jak je oceniać i czy potem oceny te wpłyną choćby na promocję do następnej klasy. Wszystko zależy od dyrektora, choć MEN obiecuje wydać rozporządzenie w tej sprawie.
Beata Igielska
18.03.2020
Szkoła i uczeń Nowe technologie Zarządzanie oświatą

Będzie rozporządzenie dotyczące e-learningu

Szkoła i uczeń Nowe technologie Zarządzanie oświatą
W najbliższych dniach wejdzie w życie rozporządzenie, które ureguluje organizację kształcenia wykorzystującego metody tzw. zdalnego nauczania - poinformował resort edukacji. Na razie Ministerstwo Edukacji Narodowej radzi dyrektorom, co robić, by zorganizować zdalne nauczanie.
Monika Sewastianowicz
17.03.2020
Szkoła i uczeń Nowe technologie Zarządzanie oświatą
W związku z rozszerzającą się w Polsce epidemią koronawirusa zasadą jest, że pracownicy uczelni pracują zdalnie. Minister nauki i szkolnictwa wyższego zmienił rozporządzenie tak, by było to obowiązującą zasadą. Zmiany w przepisach już obowiązują.
Monika Sewastianowicz
17.03.2020
Szkolnictwo wyższe
Kadencje rektorów i senatów uczelni publicznych kończą się 31 sierpnia 2020 r. W tym momencie powinny więc odbywać się wybory nowych rektorów i składy senatów. Część uczelni zmienia kalendarz wyborczy, ale na niektórych wybory trwają.
Agnieszka Matłacz
17.03.2020
Szkolnictwo wyższe
Choć początkowo resort nauki i szkolnictwa wyższego podkreślał, że nie będzie zagrożenia dla wyborów władz uczelni, teraz daje szkołom wyższym decyzje w tej materii. Przypomina jednak o konieczności uwzględnienia zakazu zgromadzeń większych niż 50 osób.
Monika Sewastianowicz
16.03.2020
Szkolnictwo wyższe

Automatycznie przedłużona legitymacja ważna w banku

Szkolnictwo wyższe Koronawirus a prawo
Legitymacje studenckie ulegają automatycznemu przedłużeniu - w ten sposób szkoły wyższe chcą ograniczyć wycieczki do dziekanatów, które niepotrzebnie mogą narazić zdrowie studentów i pracowników. Resort nauki zapewnił też, że nie wpłynie to negatywnie na kwestię kredytów studenckich.
Monika Sewastianowicz
16.03.2020
Szkolnictwo wyższe Koronawirus a prawo

E-learning na uczelniach nie tylko na czas kwarantanny

Szkoła i uczeń Szkolnictwo wyższe Dla studenta
W czasie, gdy nie da się prowadzić klasycznych zajęć ze studentami, uczelnie wypróbują zdalne kształcenie. Takie metody stosowane są od dawna, ale jako dodatek do tradycyjnych form. Gdy obecne zagrożenie minie, a szkoły wyższe już oswoją się z nowymi technologiami, być może zaczną je stosować na co dzień.
Monika Sewastianowicz
16.03.2020
Szkoła i uczeń Szkolnictwo wyższe Dla studenta
Domy studenckie wrocławskich uczelni prawdopodobnie zostaną przekształcone w miejsca kwarantanny. Studenci musieli opuścić akademiki - uczelnia zapewni lokum doktorantom, rodzinom i studentom z niepełnosprawnościami. Podobne decyzje zapadają na uczelniach w innych miastach.
Monika Sewastianowicz
15.03.2020
Szkolnictwo wyższe
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski