Ochrona i przepływ danych osobowych w Polsce i Unii Europejskiej, metody działania i możliwości ścigania przestępców komputerowych, technologid blockchain - to tematy Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Prawo w dobie cyfryzacji”, która odbędzie się w kwietniu na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika.
Monika Sewastianowicz
05.03.2019
Dla studenta
Rząd przyjął we wtorek projekty przepisów dotyczących rozwiązań podejmowanych po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Dotyczy to m.in. uznawania kwalifikacji zawodowych zdobytych na wyspach. Nowe przepisy mają zachęcać do powrotu do Polski.
Monika Sewastianowicz
05.03.2019
Szkolnictwo wyższe
Rzecznik praw obywatelskich chce, by resort nauki sprawdził uczelnię, na której studiują studenci z Indii pracujący dla Uber Eats. RPO chce, by MNiSW sprawdziło, czy w szkole nie dochodzi do nieprawidłowości i czy zajęcia prowadzone są na odpowiednim poziomie.
Monika Sewastianowicz
05.03.2019
Szkolnictwo wyższe
Rusza projekt „NCBR dla firm” - uczestnicy organizowanych w ramach projektu spotkań zdobywają wiedzę i umiejętności przydatne podczas aplikowania o wsparcie na realizację. Celem spotkań jest przygotowanie uczestników do tworzenia wysokiej jakości projektów badawczo-rozwojowych.
Monika Sewastianowicz
04.03.2019
Szkolnictwo wyższe
Węgierskie władze usunęły studia gender z listy studiów magisterskich posiadających oficjalną akredytację. W Polsce tego typu kierunki również wzbudzają niechęć środowisk prawicowych. Jak jednak podkreślają eksperci, w przypadku studiów taka odgórna likwidacja byłaby raczej niemożliwa.
Monika Sewastianowicz
03.03.2019
Dla studenta
Pytanie o powody skreślenia z listy adwokatów okazało się najtrudniejsze na egzaminach na aplikację radcowską i adwokacką. Najlepiej kandydaci na aplikantów adwokackich odpowiadali na pytania z kodeksu karnego, a kandydaci na aplikantów radcowskich z kodeksu rodzinnego
Monika Sewastianowicz
01.03.2019
Prawnicy Strefa aplikanta
Prezydent Andrzej Duda zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego senacką poprawkę do Ustawy 2.0, gwarantującą sędziom Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego dożywotne zatrudnienie na uczelniach. Zdaniem prezydenta przepis ten narusza autonomię uczelni.
Krzysztof Sobczak
28.02.2019
Wymiar sprawiedliwości Szkolnictwo wyższe
Samorząd powołał komisję, która miała zająć się oceną zdolność rezydenta psychiatrii do wykonywania zawodu lekarza. Rozpoznające sprawę sądy administracyjne uznał, że poglądy, zachowanie wobec pacjentów, współpracowników oraz przełożonego nie przesądzają o spełnieniu przesłanki co do stanu zdrowia uniemożliwiającego wykonywanie zawodu.
Dorian Lesner
27.02.2019
Szkolnictwo wyższe Zawody medyczne
Senat opowiedział się za powołaniem sieci będącej organizacją powstałą w wyniku włączenia części obecnie funkcjonujących instytutów badawczych. Jej celem ma być prowadzenie prac badawczych kluczowych z punktu widzenia polityki kraju i komercjalizacja ich wyników.
Katarzyna Kubicka-Żach
26.02.2019
Szkolnictwo wyższe
Będzie mało czasopism prawniczych, w których możliwe będzie publikowanie punktowanych artykułów. Według ministra Jarosława Gowina za taki stan rzeczy odpowiada m.in. brak współpracy ze strony środowisk prawniczych. Jego zdaniem pozytywnym przykładem są informatycy, którzy przekazali resortowi swoją listę czasopism.
Monika Sewastianowicz
26.02.2019
Prawnicy Szkolnictwo wyższe

Absolwenci UJ najlepiej zdają na aplikacje prawnicze

Strefa aplikanta Szkolnictwo wyższe Dla studenta
Absolwenci uniwersytetów z Krakowa, Poznania, Gdańska i Łodzi najlepiej wypadli w ubiegłorocznych egzaminach wstępnych na aplikacje prawnicze. W przypadku Uniwersytetu Jagiellońskiego wskaźnik "zdawalności" wyniósł 85,5 procent.
Krzysztof Sobczak
24.02.2019
Strefa aplikanta Szkolnictwo wyższe Dla studenta
Książka prof. Ryszarda Markiewicza z Uniwersytetu Jagiellońskiego i stałego współpracownika serwisu Prawo.pl „Ilustrowane prawo autorskie” otrzymała wyróżnienie w konkursie na Najlepszą Książkę Akademicką.
Krzysztof Sobczak
19.02.2019
Prawo cywilne Szkolnictwo wyższe
Rektor Politechniki Warszawskiej odmówił brazylijskiej studentce przyjęcia na studia doktoranckie, gdyż jej dyplom nie był wystarczający. Wojewódzki Sąd Administracyjny podzielił ten pogląd i nakazał uzupełnić studia w Polsce.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
19.02.2019
Szkolnictwo wyższe
Resort obrony określił limit przyjęć na uczelnie wojskowe. W przyszłym roku akademickim studia na uczelniach wojskowych będzie mogło rozpocząć 1482 absolwentów. Najwięcej kandydatów przyjmie Wojskowa Akademia Techniczna.
Monika Sewastianowicz
15.02.2019
Startuje kolejna edycja warsztatów skierowanych do studentów i aplikantów. W doświadczeni prawnicy procesowi podzielą się z uczestnikami doświadczeniem i umiejętnościami w zakresie pracy z klientem, sądem i w zespole złożonym ze specjalistów z różnych dziedzin i jurysdykcji.
Monika Sewastianowicz
14.02.2019
Zarządzanie oświatą
Miasto jako właściciel terenu, a nie użytkownik ma naprawić sieć przeciwpożarową, która przebiega pod ziemią - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny. Decyzja Państwowej Straży Pożarnej zapadła, gdy umowa dzierżawy między miastem a Akademią Pedagogiki Specjalnej była ważna - dodał sąd.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
14.02.2019
BHP Szkolnictwo wyższe
Co trzecia osoba przynajmniej raz w trakcie studiów padła ofiarą molestowania seksualnego - wynika z raportu rzecznika praw obywatelskich. Większość ofiar stanowią kobiety. RPO rekomenduje wprowadzenie ogólnego zakazu dyskryminacji na uczelniach.
Monika Sewastianowicz
13.02.2019
Szkolnictwo wyższe
Statut uczelni ma określać, kto będzie wykonywał obowiązki rektora w przypadku wygaśnięcia mandatu. Taką zmianę w obowiązującym od początku obecnego roku akademickiego Prawie o szkolnictwie wyższym i nauce podpisał Prezydent.
Monika Sewastianowicz
12.02.2019
Szkolnictwo wyższe
Bloki specjalizacyjne, współpraca z firmami, nacisk na praktykę - to główne założenia nowego programu prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Studenci napiszą też test ze wszystkich przedmiotów poza historią, co ma im pomóc usystematyzować wiedzę i przygotować się do zdawania na aplikacje. O zmianach opowiada dr hab. Sławomir Żółtek, prodziekan WPiA UW.
Monika Sewastianowicz
08.02.2019
Dla studenta
Studenci dzienni nie mogą mieć zajęć wspólnie ze studentami studiów wieczorowych i zaocznych. To kłopot i dodatkowe koszty dla niektórych wydziałów. Do tego paradoksalnie, to rozwiązanie może być niekorzystne dla studentów, bo stracą możliwość elastycznego układania harmonogramu zajęć.
Monika Sewastianowicz
06.02.2019
Recenzenci powołani w postępowaniu przed Centralną Komisją ds. Stopni i Tytułów mają obowiązek ocenić osiągnięcia naukowe habilitanta. Ocena ta ani kwestia naruszenia dóbr osobistych habilitanta przez recenzentów nie podlega badaniu sądu - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
05.02.2019
Szkolnictwo wyższe Dla studenta
Jest już rozporządzenie, od którego zależeć będzie kwota, którą uczelnia dostanie na kształcenie studentów. Według ministerstwa nauki i szkolnictwa wyższego prawo to jeden z najtańszych kierunków. Tańszy nawet od socjologii, politologii i administracji.
Monika Sewastianowicz
05.02.2019
Szkolnictwo wyższe
Wojewoda nie może pozostawić bez rozpoznania wniosku cudzoziemca, który wnosi o pobyt czasowy w Polsce by uczyć języka obcego. Brak zaświadczenia, że nikt nie stara się o jego stanowisko nie jest powodem bezterminowego odłożenia sprawy do biurka - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
02.02.2019
Administracja publiczna Dla studenta
Statut uczelni ma określać, kto będzie wykonywał obowiązki rektora w przypadku wygaśnięcia mandatu. Taką zmianę w obowiązującym od początku obecnego roku akademickiego Prawie o szkolnictwie wyższym i nauce, uchwaloną w czwartek nad ranem Sejm, przyjął w piątek bez poprawek Senat.
Krzysztof Sobczak
01.02.2019
Szkolnictwo wyższe
Rząd nie ma ostatnio litości ani dla naukowców, ani dla wydawców specjalistycznych czasopism. Najpierw lista, która mocno premiuje zagraniczne czasopisma, teraz zmiany w podatkach. Za periodyk poświęcony zawiłościom prawa budowlanego trzeba będzie odprowadzić taką samą stawkę, co za pismo z poradami o makijażu. Trudno uwierzyć, że będą w równym stopniu rozchwytywane.
Monika Sewastianowicz
01.02.2019
Resort nauki chce złagodzić przepisy dotyczące listy punktowanych czasopism, to szansa dla polskich publikacji z zakresu nauk humanistycznych, w tym także prawniczych. Obecnie obowiązujące przepisy mocno ograniczają listę czasopism, co utrudni naukowcom rozwój.
Monika Sewastianowicz
01.02.2019
Szkolnictwo wyższe
Ministerstwo Finansów pracuje nad uporządkowaniem VAT - ma temu pomóc nowa matryca stawek. Nie będzie już podziału na książki papierowe i elektroniczne - w obu przypadkach stawka VAT wyniesie 5 proc. Zmiany uderzą jednak rykoszetem czasopisma specjalistyczne - podatek wzrośnie tu do 8 proc.
Krzysztof Koślicki
01.02.2019
VAT
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie powołał pierwszą radę uczelni. Kadencja rady potrwa do końca przyszłego roku. Konieczność powoływania rad uczelni wynika z przepisów obowiązującego od początku roku akademickiego Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce.
Monika Sewastianowicz
30.01.2019
Szkolnictwo wyższe
Kandydatka, która na studia medyczne nie uzyskała wystarczającej liczy punktów z matury, nie może skarżyć się na brak jawności procedury i podpisów członków komisji - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. I dodał, że uczelnie korzystają z szerokiej autonomii, która pozwala im na wprowadzania własnych reguł.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
29.01.2019
Szkolnictwo wyższe
Należy wstrzymać się z wprowadzaniem w życie wydanych oraz przygotowywanych rozporządzeń do obowiązującej od początku tego roku akademickiego ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce, ponieważ zagrażają one przyszłości nauk humanistycznych. Taką uchwałę przyjął Nadzwyczajny Kongres Humanistyki Polskiej, obradujący w sobotę na Uniwersytecie Warszawskim.
Krzysztof Sobczak
27.01.2019
Szkolnictwo wyższe