Możliwe jest też przeprowadzanie egzaminów na odległość, pozwala na to ustawa - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Przewiduje ona możliwość weryfikacji efektów uczenia się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, na podstawie tego przepisu uczelnie mogą zorganizować egzaminy w tym egzamin dyplomowy oraz zaliczenia lub inne formy weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów poza siedzibą uczelni lub poza jej filią".

 

Na uczelniach praca stacjonarna lub hybrydowa>>

 

Coraz więcej uczelni pracuje zdalnie

Na zdalne kształcenie przeszło wiele uczelni publicznych. W zeszłym tygodniu taką decyzję podjął rektor Politechniki Śląskiej w Gliwicach prof. Arkadiusz Mężyk podjął decyzję o wprowadzeniu zdalnego kształcenia do 28 lutego – poinformowała w piątek uczelnia. W trybie kontaktowym nadal mogą odbywać się zajęcia wymagające infrastruktury badawczej i laboratoryjnej lub kształtujące umiejętności praktyczne. Badania konieczne w ramach przygotowania prac dyplomowych, projektów inżynierskich lub projektów z obszaru Project Based Learning, albo w ramach działalności studenckich kół naukowych również mogą odbywać się w formule kontaktowej, na warunkach określonych przez prorektora ds. studenckich i kształcenia.

 

 

Rektor UKSW podjął decyzję o zaostrzeniu zasad funkcjonowania uczelni od poniedziałku 24 stycznia do końca semestru zimowego. Wskazał, że dziekani mają uprawnienia do wydania zezwoleń na prowadzenie zajęć zdalnie oraz, że dotyczy to także sesji egzaminacyjnej. O zdalnym nauczaniu zdecydował też rektor Politechniki Warszawskiej, od 24 stycznia do 22 lutego 2022 r. zajęcia dydaktyczne oraz egzaminy i inne zaliczenia odbywać się będą w trybie zdalnym - poinformował w czwartek PAP rzecznik PW Krzysztof Szymański.

 

Stacjonarnie wciąż prowadzone są zajęcia na Uniwersytecie Warszawskim -  jednak ze względu na sytuację epidemiczną władze wydziału lub kierownicy jednostki dydaktycznej mogą podjąć decyzję o czasowym prowadzeniu zajęć w formie hybrydowej lub zdalnej. Na zdalne nauczanie przeszedł Uniwersytet Warszawski.

- W związku z rosnącą liczbą zakażeń wirusem COVID-19 podjąłem decyzję o zmianie trybu pracy uczelni do końca semestru zimowego – poinformował rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Jacek Popiel w liście do społeczności akademickiej.

 

Studenci Uczelni Łazarskiego apelują o przejście na zdalne kształcenie

Argumentują, że wymaga tego sytuacja epidemiczne, a inne szkoły wyższe podejmują takie działania. Przeprowadzili też ankietę, z której wynika, że za przejściem na zdalne kształcenie opowiada się aż 71 proc. z nich.

- My, studenci Uczelni Łazarskiego, apelujemy do władz o umożliwienie nam odbycia ostatniego zjazdu w semestrze zimowym oraz sesji egzaminacyjnej w formule gwarantującej nienarażanie zarówno nas, jak i naszych rodzin na infekcje SARS-Cov2, biorąc pod uwagę rekordowe, nawet w skali całej pandemii wzrosty zakażeń, poprze wzięcie pod uwagę wyników ankiety, przeprowadzonej wśród studentów, z której wynika, że zdecydowana większość z nas, bo aż 71,52 proc. opowiada się za trybem zdalnym - podkreślają studenci.

Chcą, by wzięto pod uwagę ich zdanie i przeanalizowano skalę ryzyka, a także ewentualnej odpowiedzialności uczelni w razie dużego wzrostu zakażeń.
- Narażeni jesteśmy nie tylko my, ale także wszyscy pracownicy uczelni - tłumaczą studenci w apelu. Dodają, że wiele uczelni już przeszło lub przechodzi w tryb zdalny.