Problematyka zwalczania przestępstw i wykroczeń przeciwko środowisku naturalnemu wypełni program podyplomowych studiów, uruchamianych w Głównym Instytucie Górnictwa (GIG) w Katowicach. Ekokryminologia ma przygotować słuchaczy do skutecznej walki z naruszeniami przepisów środowiskowych.

Studia prawnicze – można iść własną ścieżką>>

Studia w Katowicach

- Według unijnych danych przestępczość związana z wykroczeniami przeciwko środowisku jest obecnie czwartą co do wielkości działalnością przestępczą na świecie, po handlu narkotykami, handlu ludźmi i fałszerstwach" - powiedziała w piątek PAP rzeczniczka GIG dr Sylwia Jarosławska-Sobór.

 

Uruchamiane przez Centrum Rozwoju Kompetencji GIG studia podyplomowe z zakresu zwalczania przestępstw i wykroczeń przeciw środowisku to efekt współpracy Głównego Instytutu Górnictwa i Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Program zająć przygotowano tak, by połączyć wiedzę naukowo-techniczną z zagadnieniami karno-administracyjnymi.

- Oprócz problematyki prawnej, w programie studiów są zagadnienia związane np. z monitoringiem wód powierzchniowych pod kątem skażenia biologicznego i chemicznego czy metodami identyfikacji skażeń promieniotwórczych - poinformowała rzeczniczka katowickiego Instytutu.

Wśród omawianych tematów będą też m.in. nielegalne spalanie lub współspalanie odpadów komunalnych, postępowanie z odpadami niebezpiecznymi czy wykorzystanie tzw. teledetekcji (badania na odległość) w działaniach służących wykrywaniu przestępstw środowiskowych i gromadzeniu materiału dowodowego do wykorzystania w postępowaniach karnych.(ms/pap)