Na studiach prawniczych można się nauczyć nie tylko prawa. Można dobrze podszkolić języki, zdobyć umiejętność publicznych wystąpień czy wiedzę o prawniczym marketingu.

Liczy się swoboda wyboru
Duże zmiany w koncepcji kształcenia przyszłych prawników wprowadza Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Naukę na pierwszym roku prawa podejmie tam w tym roku 388 osób na studiach dziennych oraz ok. 471 osób na studiach wieczorowych.
- Skostniały system oparty na sztywnym programie kształcenia, przykładaniu nacisku do nauczania teorii, w formach dydaktycznych pamiętających XIX wiek, nie może być dłużej utrzymywany - tłumaczy dr Sławomir Żółtek, prodziekan ds. studenckich. Nowy program pozwoli studentom na wybór własnej ścieżki nauki - obowiązkowe są jedynie podstawowe przedmioty m.in.: prawo cywilne, prawo karne, prawo administracyjne, prawo konstytucyjne. Przedmioty kierunkowe, takie jak np. prawo pracy czy kryminalistyka, przyszli prawnicy wybiorą sobie sami. Kolejną nowością jest uruchomienie tzw. bloków specjalizacyjnych, które umożliwią studentom zgłębienie konkretnej dziedziny prawa. Wydział nie zapomni także o osobach chcących wykonywać wybrane zawody prawnicze - studenci piątego roku mogą brać udział w kursach przygotowawczych do egzaminów wstępnych na aplikacje.

- Chcemy, żeby każdy nasz student skorzystał z niesamowitego potencjału Wydziału Prawa i Administracji UW, nieporównywalnego z większością polskich uczelni publicznych i z żadną polską uczelnią prywatną. - podkreśla dr Sławomir Żółtek.

Od rozpraw i klinik prawa…
Ciekawą ofertę dla przyszłych prawników ma też Uniwersytet Wrocławski. W tym roku na studia stacjonarne na tamtejszym wydziale prawa zostało przyjętych 282 studentów, a na studia niestacjonarne 219 osób. Program podzielono na bloki tematyczne: publicznoprawny, karnoprawny, cywilnoprawny i administracyjnoprawny. Studenci mogą też brać udział w symulacjach rozpraw sądowych, czyli moot court oraz pomagać w pracach kliniki prawa.

Dla osób, które skłaniają się bardziej ku prawu karnemu i nie mają ochoty na klasyczne studia prawnicze, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UWr uruchomił nowy kierunek - kryminologię, w formie studiów niestacjonarnych - chęć podjęcia nauki zgłosiło już 272 kandydatów.

Podczas studiów na kryminologii studenci zdobędą wiedzę z zakresu zwalczania przestępczości oraz innych patologii w życiu społecznym i gospodarczym, a jako absolwenci będą doskonale przygotowani do podjęcia pracy w instytucjach publicznych i prywatnych zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny państwa – zachwala nowy program uczelnia. Dyplom magistra kryminologii przyda się zwłaszcza pracownikom służb, kuratorom sądowym oraz przy pracy w instytucjach zajmujących się pomocą osobom wykluczonym społecznie.

…po marketing prawniczy
Ciekawą ofertę ma też Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, który w tym roku na prawo przyjął 250 osób na studia stacjonarne i 110 na niestacjonarne. Wydział może pochwalić się bogatą ofertą kursów w języku angielskim - w tym Szkołą Prawa Porównawczego.

W kształtowaniu kompetencji miękkich, jak podkreślia dr Maciej Serowaniec, adiunkt na WPiA UMK, pomaga przede wszystkim aktywność w kołach naukowych. Ciekawą propozycją jest przede wszystkim Koło Marketingu Prawniczego, którego członkowie uczą się, jak promować swoje usługi na rynku prawniczym oraz jak w tym celu wykorzystać nowe technologie. Strach przed wystąpieniami publicznymi pomaga natomiast przezwyciężyć uczestnictwo w działalności Koła Retoryki Sądowej.

Studiowanie na Wydziale Prawa i Administracji UMK daje także szansę na uczestniczenie w ciekawych projektach badawczych - wydział oferuje m.in. studia nad ustrojem Republiki Włoskiej oraz możliwość uczestniczenia w pracach Centrum Badań nad Cyberprzestępczością. Centrum zostało utworzone dzięki grantowi z Unii Europejskiej i współpracuje z podobnymi placówkami w innych państwach - udział w prowadzonych przez tę jednostkę to okazja na rozwój dla osób, które chciałyby w przyszłości zdobyć specjalizację związaną ze zwalczaniem przestępstw popełnionych przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii.