Środki otrzymają: Fundacja Polski Instytut Evidence Based Medicine, Uniwersytet Wrocławski, Centrum Symulacji Medycznych i Innowacji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o., Fundacja Prawo i Partnerstwo (na dwa projekty) oraz Stowarzyszenie Rzecznicy Nauki. Program obejmuje wsparcie finansowe projektów w trzech filarach: doskonałość naukowa (na m.in. wsparcie projektów, których celem jest podnoszenie jakości badań naukowych), nauka dla innowacyjności (na m.in. wsparcie projektów zwiększających efektywność współpracy nauki z otoczeniem gospodarczym) i humanistyka – społeczeństwo – tożsamość (na projekty popularyzujące innowacyjne i interdyscyplinarne badania w obszarze humanistyki, promujących postawy patriotyczne, tradycje narodowe i regionalne, a także badających źródła kultury polskiej w kraju i za granicą).

 

Program Nauka dla społeczeństwa ogłoszono w 2021 r. Jego celem jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów ukierunkowanych na budowanie współpracy między podmiotami działającymi w obszarze nauki a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej.(msPAP)