Studenci uczelni cywilnych zainteresowani służbą w wojsku po ukończeniu studiów mogą do końca sierpnia składać wnioski o stypendium – przypomniał w poniedziałek MON. Oferta MON jest skierowana do studentów, którzy w roku akademickim 2022/23 rozpoczynają naukę w ramach jednolitych studiów magisterskich lub studiów pierwszego stopnia i bezpośrednio po ich ukończeniu będą kontynuować kształcenie na tym kierunku w ramach studiów drugiego stopnia; po ich ukończeniu w czasie zgodnym z programem studiów uzyskają tytuł magistra lub równorzędny oraz podejmą się kandydowania na żołnierza zawodowego.

 

Stypendium dla kierunków pożądanych przez wojsko

Będą przy tym mogli kandydować w trybie powołania do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej (w trakcie studiów), powołania do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej na czas kształcenia w ramach kursu oficerskiego (po ukończeniu studiów) lub powołania do zawodowej służby wojskowej - po zdaniu egzaminu oficerskiego. Stypendium jest przeznaczone dla studentów 16 kierunków poszukiwanych przez wojsko.

 

Chodzi o studentów elektroniki, elektrotechniki, automatyki, robotyki, energetyki, kierunku lekarsko-dentystycznego, weterynarii, analityki medycznej, fizyki, optoelektroniki, teleinformatyki, cybernetyki, cyberbezpieczeństwa i gospodarki przestrzennej. Wniosek o stypendium można pobrać ze strony internetowej Wojskowych Centrów Rekrutacji. Rozpatrywanie wniosku wiąże się z założeniem ewidencji wojskowej i określeniem zdolności do służby wojskowej.(ms/pap)