- W przypadku maturzystów, którzy zostali przyjęci na pierwszy rok studiów ważne jest złożenie u nas wniosku o kontynuację wypłaty renty wraz z zaświadczeniem z uczelni potwierdzającym przyjęcie na studia – mówi Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. I przypomina: - Potem do końca października nowi studenci muszą donieść zaświadczenie z uczelni o rozpoczęciu studiów.

Jak zaznacza Kowalska-Matis, pozostali studenci, którzy kontynuują naukę, mają czas na złożenie wniosku i zaświadczenia o kontynuowaniu nauki do końca października. - Wtedy, kiedy rozpoczęcie nauki nastąpiło w innym miesiącu niż wrzesień czy październik, zaświadczenie należy u nas złożyć do końca miesiąca, w którym rozpoczęto naukę - wyjaśnia.

Czytaj również: Renty rodzinne po osobach zmarłych w pracy>>
LINIA ORZECZNICZA: Renta rodzinna dla dziecka >>>

Kto i do kiedy ma złożyć zaświadczenie do ZUS?

Coroczne przedstawianie informacji o dalszej nauce nie jest konieczne, jeśli zaświadczenie nie wygasło, bo uczelnia czy szkoła wydała je na cały okres trwania nauki (np. 5-letnie studia).

Jak zaznacza ZUS, fakt kontynuowania nauki potwierdzają zaświadczenia wystawiane w dziekanacie uczelni. Większość uczelni wydaje je tylko na rok, ta tylko niektóre z nich na cały programowy czas nauki. Jeżeli uczelnia w pierwszym zaświadczeniu wskaże całkowity okres trwania nauki, na przykład 4-letni czy 2-letni, to w takim przypadku ZUS wypłaca rentę przez cały ten okres, kontrolując jednak czy nauka jest rzeczywiście kontynuowana. Jeśli natomiast za pierwszym razem wystawi zaświadczenie na rok i student nie przyniesie nowego , wówczas Zakład przestaje wypłacać rentę, gdyż nie wie, czy nauka jest kontynuowana czy nie.

Jak podkreśla Iwona Kowalska-Matis, jeśli ktoś nie ma jeszcze zaświadczenia ze szkoły, to wystarczy złożenie napisanego przez siebie wniosku o niewstrzymywanie wypłaty wraz z dołączonym zaświadczeniem, o dostaniu się na studia. ZUS będzie kontynuował wypłatę, ale jeśli w październiku student nie przyniesie zaświadczenia z uczelni, wypłata zostanie wstrzymana oraz trzeba będzie zwrócić pieniądze za wrzesień. 

Sprawdź więcej w LEX: Renta rodzinna - PORADNIK >>>

LINIA ORZECZNICZA: „Nauka w szkole” jako przesłanka uzyskania prawa do renty rodzinnej >>>

Bardzo ważne jest także i to, by uczeń lub student uprawniony do renty powiadomił ZUS, gdy przestanie się uczyć. - Jeśli tego nie zrobi, to ZUS nie wstrzyma wypłaty, ale gdy sprawdzi, ze nauka została przerwana, to wypłacone pieniądze potraktuje jako nienależnie świadczenie, które trzeba będzie oddać razem z odsetkami – mówi Kowalska-Matis. I dodaje: – Uprzedzam, że sprawdzamy, czy ktoś się naprawdę nadal uczy.

 

 

Limity dorabiania obowiązują studentów

Studentów, którzy dostają rentę po zmarłym rodzicu, obowiązują także limity dorabiania. Jeśli student osiągnie przychód w wysokości 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale nie wyższy niż 130 proc. tego wynagrodzenia, to renta zostanie zmniejszona. ZUS całkowicie zawiesi wypłatę, gdy zarobki są wyższe niż 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Student musi powiadomić ZUS o rocznych dochodach do końca lutego następnego roku, podobnie jak musi zawiadomić o zmianie miejsca zamieszkania, numeru rachunku bankowego czy pobieraniu innej renty np. renty socjalnej.