Na terenie całego kraju po raz siedemnasty zostaną przeprowadzone państwowe egzaminy wstępne na aplikacje prawnicze: adwokacką, radcowską i notarialną oraz po raz piętnasty państwowy egzamin wstępny na aplikację komorniczą. Kandydaci na aplikantów będą rozwiązywali testy liczące po 150 pytań, zawierających po trzy propozycje odpowiedzi. Pozytywny wynik otrzymają kandydaci, którzy odpowiedzą poprawnie na minimum 100 pytań.

Czytaj: ​W całym kraju egzaminy wstępne na aplikacje prawnicze>>

 

Powołano 53 komisje

Egzaminy na aplikacje zostaną jednocześnie przeprowadzone w 21 miastach. Dotąd powołane zostały 53 komisje egzaminacyjne (21 komisji ds. aplikacji adwokackiej, 23 komisje ds. aplikacji radcowskiej, 6 komisji ds. aplikacji notarialnej oraz 3 komisje ds. aplikacji komorniczej). W przypadku egzaminu na aplikację adwokacką, radcowską i notarialną na wniosek kandydata będącego osobą niepełnosprawną złożony wraz z odpowiednimi dokumentami możliwe jest:

  • wydłużenie czasu na rozwiązywanie zestawu pytań testowych (150 minut) o połowę tj. o 75 minut,
  • udzielenie zgody przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej lub jego zastępcę na szczególny sposób rozwiązywania zestawu pytań testowych.

 

Termin składania wniosków o dopuszczenie do egzaminów wstępnych upłynął 10 sierpnia 2022 r. Według stanu na 19 sierpnia 2022 r. wnioski o dopuszczenie do tych egzaminów złożyło łącznie ok. 6 060 kandydatów, w tym:

  • na aplikację adwokacką ok. 2 270 osób,
  • na aplikację radcowską ok. 2 900 osób,
  • na aplikację notarialną ok. 720 osób,
  • na aplikację komorniczą ok. 170 osób.

Liczby te mogą ulec zmianie po wpływie wszystkich zgłoszeń wysłanych pocztą.

 

W 2021 r. do egzaminów wstępnych na aplikacje dopuszczonych zostało 6 640 osób, a przystąpiły do nich 6 374 osoby, spośród których:

  • na aplikację adwokacką – dopuszczonych zostało 2 481 osób, przystąpiło 2 378 osób, zdało 1422 osoby, tj. 59,8 proc.,
  • na aplikację radcowską – dopuszczone zostały 3 192 osoby, przystąpiły 3 074 osoby, zdało 1 812 osób, tj. 58,9 proc.,
  • na aplikację notarialną – dopuszczonych zostało 786 osób, przystąpiło 746 osób, zdały 453 osoby, tj. 60,7 proc.,
  • na aplikację komorniczą – dopuszczonych zostało 181 osób, przystąpiło 176 osób, zdało 113 osób, tj. 64,2 proc..