NAWA działa na rzecz internacjonalizacji polskiej nauki przez wspieranie i stymulowanie międzynarodowej współpracy badawczej oraz wymiany akademickiej. Dąży do umiędzynarodowienia polskich uczelni i instytucji naukowych, a także do promocji polskiej kultury i języka.

 

Dr Dawid Kostecki nowym dyrektorem Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Dawid Kostecki ukończył prawo (2014 r.) oraz historię (2016 r.) na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Stopień naukowy doktora nauk prawnych uzyskał w 2020 r. na podstawie pracy „Filozofia prawa Mariana Ignacego Morawskiego SJ”. Ukończył również studia podyplomowe Executive Master Business of Administration oraz Doctor Business of Administration w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie. 

Nowo powołany dyrektor NAWA od 2019 r. współpracuje z Fundacją Polskiej Akademii Nauk w Lublinie. Pełnił także funkcję Wicestarosty Powiatu Łęczyńskiego. 

Dr Dawid Kostecki jest związany z Katedrą Teorii i Filozofii Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W swoich publikacjach naukowych poruszał zagadnienia związane z aksjologią, relacją prawa i moralności oraz filozofią prawa. 

Czytaj także: NAWA zacieśnia współpracę z Ośrodkiem Przetwarzania Informacji>>