W tegorocznej edycji programu wpłynęło 1518 wniosków od osób zainteresowanych studiowaniem w Polsce. NAWA przyznała stypendia 462 osobom, które będą mogły kształcić się na wybranej przez siebie uczelni w Polsce.

NAWA będzie zabiegać o powroty polskich naukowców>>

 

Program stypendialny dla Polonii

- Program Stypendialny dla Polonii im. gen. Władysława Andersa pełni ważną rolę w utrzymaniu więzi Polonii i Polaków żyjących za granicą z naszym krajem. Cieszę, się że program jest popularny wśród młodzieży polonijnej. Odpowiada on na wiele potrzeb Polonii – mówi prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego. – Dajemy młodym ludziom polskiego pochodzenia możliwość wyboru najlepszych uczelni w Polsce, ukończenia studiów, a jednocześnie wzbogacamy potencjał środowisk polonijnych o wykształconych absolwentów. Z kolei młodzieży, która zdecyduje się pozostać po studiach w Polsce, wyższe wykształcenie umożliwia lepszy start na rynku pracy. Umacniamy też polską tożsamość, związki z tradycją, historią i kulturą polską. Dzięki programowi rozwijają się na wielu płaszczyznach kontakty między Polonią a Polakami mieszkającymi w kraju – dodaje wiceminister Wojciech Maksymowicz.

 

 

Program stypendialny dla Polonii im. gen. Władysława Andersa wpisuje się w założenia „Rządowego programu współpracy z Polonią i Polakami za granicą w latach 2015-2020”. W tegorocznej edycji programu stypendyści pochodzą z krajów: Białoruś, Brazylia, Czechy, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Litwa, Łotwa, Mołdawia, Rosja, Rumunia, Ukraina, Uzbekistan.

Przemysław Wyganowski, zastępca dyrektora Akademii Dyplomatycznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych podkreśla, że dzięki programowi stypendyści NAWA mogą wzmocnić swoje związki z Polską, a także podnieść znajomość języka polskiego, a w przyszłości, kiedy już będą pracować zawodowo, niewątpliwie będą się przyczyniać do pogłębienia relacji między Polską a krajami, w których teraz przebywają.

 

 

 

NAWA oferuje stypendia w Programie stypendialnym dla Polonii im. gen. Władysława Andersa studia I stopnia i studia jednolite magisterskie od trzech lat. W sumie w latach 2018-2020 NAWA przyznała stypendia ponad 1380 osobom.

– Nasi stypendyści to ambitni młodzi ludzie, którzy chcą jak najlepiej wykorzystać możliwości, jakie daje im stypendium NAWA. Samodzielnie dokonują wyboru uczelni i najczęściej decydują się na studia na Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Jagiellońskim, w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, na Politechnice Warszawskiej – mówi dr Grażyna Żebrowska, dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. – Wśród polonijnej młodzieży największym zainteresowaniem cieszą się takie kierunki jak informatyka,  stosunki międzynarodowe, dziennikarstwo, zarządzanie, prawo. Wierzę, że studia na rodzimych uczelniach będą dla polonijnej młodzieży dobrym początkiem realizacji planów na przyszłość – dodaje dr Grażyna Żebrowska.