- Długookresowymi konsekwencjami pandemii może być obniżona jakość kształcenia i badań naukowych oraz pogłębienie się nierówności w dostępie do kształcenia i osiągania przełomowych wyników badań naukowych, które zapewniają rozwój. Dlatego niezbędne są obecnie działania wspierające wymianę akademicką, bo ma ona znaczący wpływ na podnoszenie jakości kształcenia i badań naukowych. A wysoka jakość kształcenia studentów i nauka na międzynarodowym poziomie w dalszej perspektywie wpływają na rozwój społeczeństwa i jego dobrostan - ocenia dr Grażyna Żebrowska.

NAWA i NBCR wydłużają terminy konkursów>>

 

Nawa monitoruje potrzeby naukowców

Dyrektor NAWA tłumaczy, że agencja reaguje na bieżąco i próbuje odpowiadać na potrzeby środowiska akademickiego. W odpowiedzi na COVID-19 pojawią się dwa zupełnie nowe programy: Granty Interwencyjne, wspierające zespoły badawcze lub mobilność indywidualną o charakterze międzynarodowym w reakcji na ważne, nieprzewidziane wydarzenia oraz Spinaker – Programy Intensywne, którego głównym celem będzie rozwijanie współpracy międzynarodowej w dobie mobilności wirtualnej poprzez tworzenie i realizację kursów intensywnych, szkół letnich i zimowych, wspierających mobilność rzeczywistą, wirtualną i mieszaną (blended).

 

- Obecnie przygotowujemy program dotyczący powrotu polskich naukowców z dużym dorobkiem naukowym z zagranicy, a mogącym nam pomóc w walce z pandemią. „Polskie Powroty dla nauk biomedycznych” to działanie mające sprowadzić do kraju lekarzy, farmaceutów, przedstawicieli szeroko pojętych nauk biomedycznych. Ten kapitał ludzki jest na obecną chwilę niezwykle cenny i musimy o niego aktywnie zabiegać - tłumaczy dr Grażyna Żebrowska.