Porozumienie pomiędzy NAWA a OPI PIB zawarto 31 maja 2021 r. w Warszawie. Ma ono zwiększyć komplementarności oferty programowej obu jednostek. Jego celem jest także stworzenie mechanizmów wspierających ciągłość i spójność realizowanych przedsięwzięć.

Rusza projekt wzmacniający współpracę polskich instytucji z naukowcami z Białorusi>>

 

Wykorzystanie efektu synergii

– Misją OPI PIB jest gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie wiarygodnych danych, informacji i wiedzy o nauce i szkolnictwie wyższym oraz dostarczanie niezawodnych narzędzi, wspomagających podejmowanie decyzji. Jestem przekonany, że dzięki współpracy z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej nasza misja będzie jeszcze lepiej realizowana. Szybki dostęp do wiarygodnych danych jest niezbędny do prowadzenia wymiany międzynarodowej pomiędzy ośrodkami akademickimi i naukowymi. Efektem naszych wspólnych działań będą innowacyjne rozwiązania, które będziemy wdrażać w ciągu najbliższych kilku lat – mówi dr inż. Jarosław Protasiewicz, dyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego.

 

 

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej działa na rzecz wzmocnienia potencjału polskiej nauki i szkolnictwa wyższego poprzez wymianę i współpracę międzynarodową. Agencja realizuje programy skierowane do polskich i zagranicznych naukowców, studentów oraz uczelni i instytucji naukowych, a także promuje za granicą polską naukę, ofertę uczelni, innowacje oraz język polski i kulturę polską. Dzięki współpracy z OPI PIB będziemy mogli działać skuteczniej i w oparciu o dostarczone dane i wypracowane wspólnie rozwiązania lepiej odpowiadać na potrzeby środowiska akademickiego i naukowego – mówi dr Grażyna Żebrowska, dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.