Nabór wniosków potrwa od 5 maja do 30 lipca br., a wyników można spodziewać się w IV kwartale 2021 roku. Dofinansowanie można przeznaczyć na realizację badań podstawowych, badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych.

NAWA przyznała stypendia 900 studentom z Białorusi>>

 

Ze względu na specyfikę konkursu składane wnioski muszą dotyczyć następujących dziedzin, zgodnie z zasadami dotyczącymi pozyskiwania i prezentowania danych z zakresu działalności badawczej i rozwojowej oraz pomiaru działalności naukowo-technicznej i innowacyjnej, określonych w Podręczniku Frascati wg klasyfikacji OECD:

  •   Nauki przyrodnicze
  •   Nauki inżynieryjne i techniczne
  •   Nauki medyczne i nauki o zdrowiu
  •   Nauki rolnicze
  •   Nauki społeczne
  •   Nauki humanistyczne

Celem zachęcenia polskich i białoruskich naukowców do współpracy nie wprowadzono dodatkowych ograniczeń tematycznych.