Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) i Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) wyłoniły stypendystów działania "Solidarni ze studentami". W piątek poinformowano, że prawie 900 obywateli Białorusi będzie kształciło się na 73 polskich uczelniach ze wsparciem stypendiami NAWA. W sumie wsparcie w ramach działań NAWA otrzymało ponad 1,1 tys. osób. Łączny budżet działań wynosi ok. 14 mln zł.

Nowy program Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej>>

Zarządzanie, informatyka wśród najpopularniejszych kierunków

Studenci z Białorusi sami wybierali uczelnie i kierunki studiów, na których chcieli podjąć kształcenie. Najwięcej stypendystów będzie studiować na Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, Uniwersytecie Łódzkim, w Szkole Głównej Handlowej, na Politechnice Białostockiej i na Uniwersytecie w Białymstoku. Najchętniej wybierane przez stypendystów kierunki to: zarządzanie, informatyka, turystyka i rekreacja, stosunki międzynarodowe, logistyka oraz kierunek lekarski.

 

 

- Uczelnie solidarnie zaoferowały możliwość studiowania w Polsce młodym Białorusinom, którzy ze względu na sytuację w ich kraju, mogliby stracić szansę na otrzymanie wyższego wykształcenia – powiedział przewodniczący KRASP prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk. Zwrócił uwagę, że polskie szkoły wyższe od kilku lat cieszą się dużą popularnością wśród białoruskiej młodzieży. Białorusini są drugą po obywatelach Ukrainy największą grupą studentów zagranicznych w Polsce.

Budżet działania "Solidarni ze studentami" wynosi ok. 11 mln zł. Studenci otrzymywać będą comiesięczne stypendium, płatne przez maksymalnie 10 miesięcy w roku akademickim 2020/2021. Wysokość stypendium uzależniona jest od cyklu studiów, na którym kształci się stypendysta i wynosi 1250 zł (studenci studiów I stopnia i jednolitych studiów magisterskich) i 1500 zł (studenci studiów II stopnia). Stypendyści studiujący na uczelniach publicznych decyzją dyrektora NAWA otrzymają również zwolnienie z opłat za kształcenie.