Jak poinformowano, na mocy umowy podpisanej 8 kwietnia 2021 r. w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, projekt otrzymał dofinansowanie z Funduszy Europejskich. Projekt realizuje cele rządowego Programu „Dostępność Plus”.

Trwałe wsparcie dla studentów ze spektrum autyzmu

Projekt „Asystent studenta z ASD” będzie ma być trwałym wsparciem dla studentów ze spektrum autyzmu, umożliwiającym im pokonanie trudności w studiowaniu. Początkowo będzie realizowany w wybranych szkołach wyższych, które następnie podzielą się swoimi doświadczeniami z co najmniej jedną uczelnią. Finalnie przynajmniej 80 uczelni zaoferuje osobom ze spektrum autyzmu konkretne wsparcie. – Projekt to szansa, że pomoc dostosowana do indywidualnych potrzeb studentów ze spektrum autyzmu stanie się standardem na polskich uczelniach – powiedziała wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

 


Minister przypomniał, że innowacyjny pomysł ustanowienia osoby, która będzie pomagać studentom z ASD w organizacji uczelnianego życia, powstał na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM), dzięki pomocy Funduszy Europejskich.

Model pomocy dla studentów z ASD to efekt innowacji „Tłumacz/Adwokat społeczny - asystent osoby ASD”, opracowanej w Programie Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) przez Fundację Aktywnych FURIA we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu, a następnie sprawdzonej w praktyce z udziałem studentów i pracowników UAM w Poznaniu.

Czytaj także: Do końca kwietnia nabór do programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki>>
 

Pomoc udzielana przez asystentów i poradniki

Kluczowym elementem jest pomoc udzielana przez asystentów studenta z ASD. Są to osoby zaufane i posiadające odpowiednie kompetencje, aby udzielona pomoc była dostosowana do potrzeb studenta oraz sytuacji, w której się obecnie znajduje. Asystentem może zostać nie tylko pracownik uczelni, ale również student po ukończeniu I semestru studiów lub absolwent uczelni. Zadaniem tych osób oprócz pomocy będzie także przygotowanie kolejnych osób do roli asystenta studenta z ASD, w tym na zasadach wolontariatu.

Wsparcie dla uczestników zapewni zestaw gotowych narzędzi do wykorzystania przez uczelnie, w tym scenariusz warsztatów dla kandydatów na asystentów, a także dwa poradniki: jeden dla pracowników uczelni z praktycznymi wskazówkami ułatwiającymi kontakt ze studentem z ASD, drugi dla studentów z ASD pokazujący, jak radzić sobie z codziennymi wyzwaniami na uczelni, w tym trudnościami najczęściej wskazywanymi przez osoby z ASD. Trwałą praktyką na uczelni będzie to, że każdy student z ASD, zgłaszający taką potrzebę, otrzyma odpowiednią pomoc.

Jak poinformowano, budżet projektu to 1,7 mln zł. Działania będą realizowane od 1 marca 2021 roku do 30 kwietnia 2023 roku.