Jak podaje resort nauki, IX edycja programu „Diamentowy Grant”, która została ogłoszona 26 listopada 2019 r. była ostatnią edycją na zasadach dotychczasowych. Przepisy od początku zakładały „Diamentowy Grant”, że program będzie realizowany tylko do 2019 r.

Uzdolnieni studenci dostaną granty na projekty badawcze>>

 

Nowy program od jesieni 2021

Diamentowy Grant był programem skierowanym do najwybitniejszych studentów. Pomagał w przyspieszeniu kariery naukowej młodych osób planujących pracę na uczelni.  Od 2012 r. MNiSW przekazało na realizację projektów naukowych z różnych dziedzin kwotę ok. 144 mln zł. W 2020 r. laureaci konkursu dostali  do 220 tys. zł na realizację swoich pierwszych samodzielnych projektów badawczych trwających od 12 do 48 miesięcy. Podczas realizacji projektu mogą pobierać wynagrodzenie w wysokości do 2500 zł miesięcznie. Wygrały projekty, które skupiały się m.in. na poszukiwaniu patogennych mutacji germinalnych predysponujących do chłoniaków wieku dziecięcego, ekonomicznej analizie zasad i obszarów regulacji prawa ponadnarodowego oraz współczesnym gotycyzmie w Japonii.

 


 

O zakończeniu programu poinformował w odpowiedzi na poselską interpelację (nr 20251) minister Włodzimierz Bernacki. - Obecnie trwają prace koncepcyjne nad nowym programem skierowanym do studentów. Na obecnym etapie trudno jest zatem określić jakie będą ostateczne wytyczne dotyczące ww. programu. Planowany termin ogłoszenia naboru – jesień 2021 r. - podkreślił.