Od 2012 r. MNiSW przekazało na realizację projektów naukowych z różnych dziedzin kwotę ok. 144 mln zł. Diamentowy Grant to duże wyróżnienie i wsparcie finansowe. Diamentowy Grant stwarza możliwość wcześniejszego przygotowania rozprawy doktorskiej.

Ruszył nabór wniosków o granty na badania, które pomogą w walce z pandemią>>

 

Wynagrodzenie do 2500 zł

Laureaci konkursu otrzymają nawet do 220 tys. zł na realizację swoich pierwszych samodzielnych projektów badawczych trwających od 12 do 48 miesięcy. Podczas realizacji projektu będą mogli pobierać wynagrodzenie w wysokości do 2500 zł miesięcznie.

 

 

Młodzi badacze będą zajmować się m.in. poszukiwaniem patogennych mutacji germinalnych predysponujących do chłoniaków wieku dziecięcego, ekonomiczną analizą zasad i obszarów regulacji prawa ponadnarodowego, czy współczesnym gotycyzmem w Japonii. Diamentowy Grant w liczbach: ok. 144 mln zł, ponad 750 laureatów