Władze Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu podjęły postępowanie wyjaśniające wobec prof. Aleksandra Nalaskowskiego za jego wypowiedź na temat osób o odmiennej orientacji seksualnej. Skrytykował to minister Jarosław Gowin, ale nie podejmie żadnych działań, bo uznaje autonomię uczelni.
Krzysztof Sobczak
13.09.2019
Szkolnictwo wyższe
Młodzi prawnicy, którzy postawą społeczną, wiedzą oraz przedsiębiorczością realizują najwyższe standardy świadczenia usług prawnych, mają szanse na wyróżnienia w konkursie „Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra 2019”. Rozpoczęła się własnie ósma edycja tego konkursu, organizowanego przez Dziennik Gazetę Prawną i Wolters Kluwer Polska.
Krzysztof Sobczak
13.09.2019
Prawnicy Rynek
Do końca października studenci pobierający rentę rodzinną powinni przynieść do ZUS zaświadczenie o tym, że nadal się uczą i złożyć wniosek o kontynuowanie wypłaty. Jeśli student przyniesie dokumenty do ZUS w terminie wtedy renta zostanie wypłacona jeszcze w październiku.
Monika Sewastianowicz
11.09.2019
Dla studenta
Trwa kolejna edycja konkursu na temat ochrony konkurencji i ochrony konsumentów, pula nagród wynosi 20 tys. zł, a prace można nadsyłać do 31 października. Udział w konkursie mogą wziąć absolwenci wszystkich kierunków, w szczególności prawa, ekonomii, administracji lub zarządzania.
Monika Sewastianowicz
10.09.2019

WSA: Nowe przepisy regulują "stary" kredyt studencki

Strefa aplikanta Szkolnictwo wyższe Dla studenta
Odmowa umorzenia kredytu studenckiego, która zapadła pod rządami starej ustawy w 2016 r., teraz musi podlegać ocenie pod kątem nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z 2018 r. - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny. Chodziło o to, że kontynuacja nauki nie jest trudną sytuacją życiową, tylko wyborem.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
06.09.2019
Strefa aplikanta Szkolnictwo wyższe Dla studenta
Kandydat na aplikanta radcowskiego i adwokackiego musi nauczyć się pięćdziesięciu ustaw, których dotyczy test. Nie każdy jednak celuje w perfekcyjny wynik, aby zdać - jak pokazuje analiza wyników z czterech ostatnich lat - wystarczy wykuć kilkanaście najważniejszych aktów prawnych.
Monika Sewastianowicz
05.09.2019
Zadanie polegające na opracowaniu projektów aktów notarialnych, projektu odmowy dokonania czynności notarialnej albo uzasadnienia jej dopuszczalności to niektóre z zadań, które będą wykonywać zdający egzamin notarialny. Rozpocznie się 4 września i potrwa do 6 września.
Katarzyna Kubicka-Żach
03.09.2019
Powikłania związane z przebiegiem ciąży, poważna choroba powodująca niezdolność do pracy lub urodzenie dziecka pozwolą na zachowanie statusu aplikanta przez dodatkowy rok. Opublikowano zmiany w Prawie o adwokaturze oraz ustawie o radcach prawnych.
Agnieszka Matłacz
03.09.2019
Prawnicy Strefa aplikanta
Sam pomysł ministerstwa, żeby tworząc listę czasopism punktowanych, zebrać ekspertów z każdej dziedziny, był dobry. Schody zaczęły się później. Na liście są czasopisma przeszacowane i niedoszacowane, dużo dobrych tytułów w ogóle tam nie trafiło - a na koniec "punktozy" wcale się nie zapowiada.
Beata Igielska
02.09.2019
Wyższe, 50 proc. koszty uzyskania przychodu, można zastosować od całości przychodów ze stosunku pracy nauczyciela akademickiego, w tym za okres urlopu wypoczynkowego lub innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy - wyjaśnia resort finansów.
Monika Sewastianowicz
29.08.2019
PIT Szkolnictwo wyższe
Uczelnie medyczne nie radzą sobie z prowadzeniem badań klinicznych i czekają na ustawę, która dostosuje zasady prowadzenia eksperymentów do unijnych przepisów. Uproszczenie procedur jest szczególnie potrzebne dla prowadzenia badań niekomercyjnych, bo koncerny farmaceutyczne mają warunki do pokonywania biurokratycznych barier.
Katarzyna Nowosielska
29.08.2019
Szkolnictwo wyższe Opieka zdrowotna

Nowa jakość kształcenia w zakresie podatków w SGH

Ordynacja Szkolnictwo wyższe Dla studenta
Dominujące znaczenie zaczynają odgrywać obecnie transakcje transgraniczne. Coraz więcej podmiotów zaczyna funkcjonować w ramach grup kapitałowych, których spółki rozproszone są nie tylko po całej Unii Europejskiej, ale i świecie. Transakcje zaczynają mieć charakter międzynarodowy, a co za tym idzie skutki podatkowe nabierają innego charakteru – pisze prof. Dominik J. Gajewski.
Dominik J. Gajewski
28.08.2019
Ordynacja Szkolnictwo wyższe Dla studenta

E-learning na studiach tak, ale nie wszystkie zajęcia

Szkolnictwo wyższe Zarządzanie oświatą
Część zajęć na studiach może być prowadzona zdalnie. Są jednak pewne warunki - studenci nie mogą uczyć się wyłącznie w formie e-learningu, a na takie kształcenie musi pozwalać specyfika studiów - wyjaśnił resort nauki i szkolnictwa wyższego w odpowiedzi na interpelację poselską.
Monika Sewastianowicz
24.08.2019
Szkolnictwo wyższe Zarządzanie oświatą
Wszystkich pracowników polskich uczelni, nie tylko pracowników naukowo-dydaktycznych - także kadrę administracyjną - chcę zapewnić, że zgodnie ze zobowiązaniami w przyszłym roku dojdzie do drugiej transzy podwyżek wynagrodzeń - zapewnia minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.
Jolanta Ojczyk
23.08.2019
Stowarzyszenie nie zgadzało się z odmową udostępnienia pytań z kilku egzaminów lekarskich z 2018 r. WSA w Łodzi wskazał, że do wnioskowanych informacji mają zastosowanie przepisy szczególne, które pozwalają na ich przekazanie dopiero po pięciu latach od dnia przeprowadzenia danego egzaminu.
Dorian Lesner
23.08.2019
Zawody medyczne
Choć uczelnię od korporacji różni misja, to pewne modele zarządzania są warte zaadaptowania. Świat uczelni wyższych nie jest wyłączony z dobrych reguł zarządzania i musi doskonalić rozwiązania organizacyjne - uważa prof. Łukasz Sułkowski, organizator V Konferencji LUMEN, poświęconej właśnie efektywnemu zarządzaniu na uczelniach.
Monika Sewastianowicz
22.08.2019
Szkolnictwo wyższe Zarządzanie
Doktoranci skarżą się, że nie mogą w tym samym czasie kształcić się w więcej niż jednej szkole doktorskiej. Według RPO mają rację - nie ma merytorycznych przesłanek, by wprowadzać takie ograniczenie. Rzecznik chce wyjaśnień od resortu nauki.
Monika Sewastianowicz
21.08.2019
Szkolnictwo wyższe
Resort sprawiedliwości podał dane o kandydatach, którzy we wrześniu chcą zdawać na aplikacje prawnicze. Zgłosiło się 6 100 kandydatów, ale nie są to wszystkie informacje, bo część zgłoszeń rozesłano pocztą. Termin egzaminu to 28 września 2018 r.
Monika Sewastianowicz
20.08.2019
Strefa aplikanta
Pracownikowi naukowemu nie minął termin na uzyskanie tytułu doktora habilitowanego, gdyż miał na to dziewięć lat. Wobec tego nie można rozwiązać z nim umowy o pracę, powołując się na zmianę ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym - orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Pracy.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
20.08.2019
Prawo pracy Szkolnictwo wyższe Dla studenta

Nowe ciało doradcze pomoże w kontaktach z młodym pokoleniem

Administracja publiczna Zarządzanie oświatą
Prezydent podpisał nowelę ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Powoła ona do życia Radę Dialogu z Młodym Pokoleniem, która pomoże w kontaktach między organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami społecznymi. W radzie zasiądą m.in. przedstawiciele młodzieżowych rad gmin oraz Parlamentu Studentów RP.
Monika Sewastianowicz
19.08.2019
Administracja publiczna Zarządzanie oświatą
Przepisy dotyczące ulg na przejazdy komunikacją wykluczają część studentów. Chodzi przede wszystkim o cudzoziemców oraz Polaków studiujących za granicą. Rzecznik praw obywatelskich apeluje o zmiany w przepisach.
Monika Sewastianowicz
16.08.2019
Szkolnictwo wyższe
Resort nauki określił kwotę wynagrodzenia przysługującego członkom rady instytutu działającego w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz. Nowa sieć ma zapewnić bardziej efektywną współpracę instytutów badawczych, które wejdą w jej skład.
Monika Sewastianowicz
16.08.2019
Szkolnictwo wyższe
Zdający egzamin na aplikację sędziowską i prokuratorską nie będą musieli dostawać wydruków całych aktów prawnych. Wystarczy wyciąg - stosowny przepis wprowadzi nowela rozporządzenia w tej sprawie, którą przygotowało Ministerstwo Sprawiedliwości.
Monika Sewastianowicz
16.08.2019
Strefa aplikanta
Od 1 października 2019 r. pedagogika wczesnoszkolna i nauczanie przedszkolne będą miały formę jednolitych studiów magisterskich. Zmiany - jak wyjaśnia resort nauki - obejmą jednak tylko studentów, którzy dopiero zaczną naukę. MNiSW tłumaczy też, jak wyglądać będzie dokształcanie w przypadku absolwentów studiów licencjackich.
Monika Sewastianowicz
16.08.2019
Kadry w oświacie Szkolnictwo wyższe

Rodzic powinien ponownie zgłaszać studenta do ubezpieczenia

Ubezpieczenia społeczne Szkolnictwo wyższe
Pracowitego studenta po wakacjach może spotkać przykra niespodzianka, gdy będzie chciał skorzystać z usług publicznej służby zdrowia. Nie będzie miał ubezpieczenia zdrowotnego, jeżeli do ubezpieczenia zgłosił go zleceniodawca lub pracodawca, a umowa wygasła. Ponownego zgłoszenia muszą dokonać rodzice studenta do 26. roku życia.
Monika Sewastianowicz
16.08.2019
Ubezpieczenia społeczne Szkolnictwo wyższe
Jeżeli komornik w ciągu 7 lat nie zostanie magistrem prawa, jego powołanie na to stanowisko wygaśnie - wynika z zapisów nowej ustawy o komornikach sądowych z 2018 r. W ocenie RPO to narusza konstytucyjne prawa komorników, którzy w chwili powołania nie byli zobowiązani do posiadania wyższego wykształcenia prawniczego.
Patrycja Rojek-Socha
14.08.2019
Wymiar sprawiedliwości
Ministerialna lista w bardzo niewielkim stopniu odzwierciedla poziom czasopism publikujących wyniki badań naukowych z zakresu nauk prawnych, wątpliwości budzi też sposób jej wprowadzenia. Zwłaszcza zaś utajnienie protokołów z prac nad jej tworzeniem - ocenia prof. Grzegorz Wierczyński z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.
Grzegorz Wierczyński
13.08.2019
Szkolnictwo wyższe
Uczelnie muszą korzystać z ministerialnego systemu do sprawdzania, czy praca studenta nie jest plagiatem. Tymczasem baza danych, z której system ma korzystać niespecjalnie nadaje się do sprawdzania prac podyplomowych - a taki obowiązek nakładają na uczelnie regulacje wewnętrzne.
Monika Sewastianowicz
12.08.2019
Szkolnictwo wyższe

Warto spróbować coachingu w edukacji

Kadry w oświacie Szkoła i uczeń Szkolnictwo wyższe
Coaching może być jedną z interesujących metod wsparcia wychowawczego. Stosowany dotąd w sporcie czy biznesie, coraz częściej traktowany jest jako cenne narzędzie pracy edukacyjnej, w tym wychowawczej - tłumaczy prof. Joanna Moczydłowska, kierownik studiów Coaching w edukacji realizowanych w Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego.
Joanna Moczydłowska
10.08.2019
Kadry w oświacie Szkoła i uczeń Szkolnictwo wyższe
Administrowanie podmiotem leczniczym i e-zdrowie - taki nowy kierunek studiów podyplomowych w tym roku zacznie działać na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Adresowany jest do lekarzy i osób zarządzających podmiotami leczniczymi.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
09.08.2019
Opieka zdrowotna Zawody medyczne
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski