Egzaminy wstępne na aplikacje: sędziowską i prokuratorską będzie można zdawać na komputerze....
Monika Sewastianowicz
02.04.2018
Strefa aplikanta Dla studenta
Jednoznaczne poparcie udzielone przez Jarosława Kaczyńskiego projektowi ustawy o szkolnictwie...
PAP
30.03.2018
Ustawa 2.0 nie będzie możliwa do wprowadzenia, jeśli nie będzie właściwie finansowana; nakłady na...
PAP
29.03.2018
Popieram tzw. Ustawę 2.0, Konstytucję dla Nauki - zadeklarował w środę prezes PiS Jarosław...
Krzysztof Sobczak
28.03.2018
Mateusz Czerniak z Uniwersytetu Wrocławskiego, Michał Maruszak, absolwent Wydziału Prawa i...
Krzysztof Sobczak
28.03.2018
Dla studenta
Udział obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości - to temat zaplanowanej na 6 i 7 kwietnia...
Krzysztof Sobczak
28.03.2018
Dla studenta
Jan Sobuś z Łańcuta, Arkadiusz Ważny z Bielska-Białej i Dorota Weronika Wójcik z Lublina zwyciężyli...
Krzysztof Sobczak
27.03.2018
Dla studenta
Łącznie wzrost wynagrodzenia minimalnego obejmie w 2019 r. ponad 50 proc. ogółu wykładowców...
PAP
27.03.2018
Uczelnie, które mają w swoich programach kierunki studiów ze specjalnością nauczycielską, będą...
Krzysztof Sobczak
26.03.2018
Warto wobec części rozwiązań Konstytucji dla nauki rozważyć modyfikacje, które nie negują skutku,...
Monika Sewastianowicz
26.03.2018
Ustawa 2.0 nie musi stanowić zagrożenia dla autonomii uczelni. Mimo że faktycznie wzmacnia pozycję...
Monika Sewastianowicz
22.03.2018
Studenci będą mieli wpływ na zarzadzanie uczelnią, lepiej będą chronione ich prawa - mówi...
Jolanta Ojczyk
20.03.2018
Strefa aplikanta Dla studenta
Rąd przyjął tzw. Konstytucję dla Nauki, czyli projekt ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce. Taką...
Monika Sewastianowicz
20.03.2018
Projekt zmian w uczelniach to zagrożenie dla nauki - wynika ze stanowiska Rady WPiA UW. Prawnicy...
Monika Sewastianowicz
20.03.2018
Uczelnie dostaną 3 ml zł w obligacjach. 1 mld zł trafi do ok. 10 uczelni badawczych, a pozostałe 2...
Jolanta Ojczyk
19.03.2018
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych organizuje konkurs, w którym wziąć udział mogą...
Monika Sewastianowicz
19.03.2018
Choć popełnienie przestępstwa niekoniecznie musi przekreślać drogę do wykonywania zawodu...
Monika Sewastianowicz
15.03.2018
Prawie 19 mln zł przekaże resort nauki na remont i rozbudowę budynku wileńskiej filii Uniwersytetu...
PAP
14.03.2018
Filtrowanie napastliwych treści na Facebooku jest nieskuteczne, niejasne są też kryteria kasowania...
Monika Sewastianowicz
13.03.2018
Ponad połowa polskich studentów i absolwentów w przyszłości chciałaby pracować dla kogoś, a 13...
Monika Sewastianowicz
13.03.2018
Nawet coś, co dobrze działa, to trzeba tak zrobić i to jest nasza aspiracja, to jest nasza ambicja...
PAP
12.03.2018
Trudno mówić o projekcie Ustawy 2.0 wicepremiera Jarosława Gowina, jeżeli nie zna się jego...
PAP
09.03.2018
Biegłość w obsłudze systemów informacji prawnej to atut przy rekrutacji do pracy w kancelarii....
Monika Sewastianowicz
09.03.2018
Strefa aplikanta Dla studenta
Jarosław Gowin, zapowiedział w piątek cykl konferencji naukowych:Polonia Restituta. Chcemy...
PAP
09.03.2018
Rząd zajmie się projektem reform uczelni 20 marca. Taką decyzję podjął Komitet Stały Rady Ministrów...
PAP
08.03.2018
Chciałbym wyrazić satysfakcję z tego, że dziś udało się w Sejmie przywrócić w pełnym tego słowa...
Monika Sewastianowicz
08.03.2018
W roku akademickim 2017/18 odnotowano największy w historii przyrost liczby studentek kierunków...
PAP
08.03.2018
Wczwartek i piątek odbywa się egzamin komorniczy. Zostało do niego dopuszczonych 378 osób.
Monika Sewastianowicz
08.03.2018
Uczestnicy Marca'68 walczyli także o godność i wolność następnych pokoleń; Marzec był tych ludzi,...
PAP
07.03.2018
Minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin poinformował w środę, że przyjęte zostały...
Krzysztof Sobczak
07.03.2018