- Celem programu jest systemowe wsparcie umiędzynarodowienia szkół doktorskich m.in. w zakresie podniesienia jakości kształcenia i prowadzonych badań naukowych, zwiększenia mobilności międzynarodowej doktorantów i kadry dydaktycznej. Jednym z założeń jest także pozyskanie doktorantów i promotorów z zagranicy – czytamy w komunikacie MEiN zamieszczonym na stronie resortu.

Uczelnia z obniżoną oceną, doktorant skazany na tułaczkę>>

 

MEiN informuje, że program jest skierowany do polskich instytucji, które prowadzą szkoły doktorskie, a także mają doświadczenie w przyjmowaniu cudzoziemców na studia i koordynują lub uczestniczą w programach międzynarodowej wymiany doktorantów.

Agencja oferuje polskim podmiotom prowadzącym szkoły doktorskie pakiet wsparcia systemowego na okres 3 lat, którego celami szczegółowymi są:

  •   doskonalenie jakości kształcenia w szkołach doktorskich oraz jakości badań naukowych prowadzonych przez doktorantów poprzez wykorzystanie międzynarodowych doświadczeń w tym zakresie;
  •   zwiększenie mobilności międzynarodowej doktorantów;
  •   rozwijanie działań związanych z umiędzynarodowieniem „w domu”;
  •   wspieranie długotrwałej współpracy międzynarodowej szkół doktorskich;
  •   pozyskanie doktorantów cudzoziemców oraz promotorów z zagranicy;
  •   wsparcie stypendialne dla doktorantów realizujących projekty doktorskie we współpracy międzynarodowej i zmierzających do uzyskania joint degree lub double degree;

 

Program skierowany jest do polskich instytucji, które prowadzą szkoły doktorskie, a także mają doświadczenie w przyjmowaniu cudzoziemców na studia oraz koordynują lub uczestniczą w programach międzynarodowej wymiany doktorantów.