Od 26 do 29 marca 2019 r. na terenie całego kraju przeprowadzone zostaną zawodowe egzaminy prawnicze: adwokacki i radcowski. Wnioski o dopuszczenie do egzaminu adwokackiego złożyło 1577 osób, w tym 1233 aplikantów, zaś do egzaminu radcowskiego - 2285 osób, w tym 1840 aplikantów.
Krzysztof Sobczak
24.03.2019
Prawnicy
Wdrażanie ustawy o szkolnictwie wyższym to proces trudny, bardzo emocjonalny, a czasami nawet konfliktowy. Mimo to wszystkie uniwersytety radzą sobie z tym dobrze i - co najważniejsze - wszystkie terminy wprowadzania zmian są przestrzegane - twierdzi przewodniczący Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich Wojciech Nowak
Krzysztof Sobczak
22.03.2019
Szkolnictwo wyższe
Z apelem o ponadpartyjny sojusz na rzecz tego, żeby nakłady na naukę i szkolnictwo wyższe rosły systematycznie, i rosły w tempie szybszym niż przewiduje to ustawowy algorytm - zwrócił się do polityków wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.
Krzysztof Sobczak
22.03.2019
Szkolnictwo wyższe
Możliwość uznawania w Polsce kwalifikacji zawodowych nabytych w Zjednoczonym Królestwie przez obywateli polskich i obywateli innych państw unijnych w razie tzw. bezumownego brexitu przewiduje specjalna ustawa, którą bez poprawek przyjął w czwartek Senat.
Krzysztof Sobczak
21.03.2019
Szkolnictwo wyższe
Ostateczna decyzja rektora uczelni odnośnie zgody na realizację indywidualnego programu studiów oraz indywidualnej organizacji studiów nie ma charakteru decyzji administracyjnej. Student nie może więc jej zaskarżyć do sądu administracyjnego - postanowił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.
Robert Horbaczewski
21.03.2019
Dla studenta
Słabością dotychczasowych studiów doktoranckich był obniżający się poziom bronionych doktoratów, a w środowisku akademickim dosyć powszechna była opinia, że poprzedni model był dysfunkcyjny - powiedział minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. I podkreślił, że przepisy Konstytucji dla Nauki o szkołach doktorskich dają dużą autonomię uczelniom.
Krzysztof Sobczak
20.03.2019
Szkolnictwo wyższe
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego cofnął Polsko-Czeskiej Szkole Biznesu i Sportu w Stalowej Woli uprawnienia do prowadzenia studiów I stopnia z powodu braku nauczycieli akademickich. Powód? Niewprowadzenie do systemu POL-on nazwisk wykładowców w terminie. Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, że to było złamanie prawa.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
19.03.2019
Szkolnictwo wyższe
Sieć badawcza Łukasiewicz ma zapewnić bardziej efektywną współpracę instytutów badawczych, które wejdą w jej skład. Umożliwi to ujednoliceniu mechanizmów zarządzania finansami, zasobami ludzkimi, nieruchomościami oraz prawami własności intelektualnej, a także umożliwi efektywny nadzór nad działalnością zintegrowanych w niej instytutów.
Monika Sewastianowicz
18.03.2019
Szkolnictwo wyższe
Pracując nad Ustawą 2.0, Senat wprowadził kontrowersyjną poprawkę - przepis chroniący sędziów przed zwolnieniem z pracy na uczelni. Co ciekawe, krytykowany przez ekspertów zapis może być skonstruowany niezgodnie z intencjami senatorów. Według prof. Huberta Izdebskiego nie chroni on osób, które objęły stanowisko sędziego przed 1 października 2018 r.
Monika Sewastianowicz
18.03.2019
Prawnicy Szkolnictwo wyższe
MEN chce wytrącić strajkującym nauczycielom broń z ręki i zmienić rozporządzenie dotyczące wyznaczania egzaminatorów. W komisjach będą mogli zasiadać wydelegowani pedagodzy z innych szkół. Tyle że według Związku Nauczycielstwa Polskiego nie ma ku temu podstaw, nie wiadomo też, kto zapłaci egzaminatorom.
Monika Sewastianowicz
16.03.2019

Powstaną wirtualne instytuty badawcze

Prawo gospodarcze Szkolnictwo wyższe
Powstanie nowatorska formuła współpracy naukowej: wirtualny instytut badawczy. Sfinansowany zostanie z funduszu Banku Gospodarstwa Krajowego, a w jego ramach współpracować mają naukowcy z różnych ośrodków. Sejm uchwalił ustawę w tej sprawie.
Monika Sewastianowicz
15.03.2019
Prawo gospodarcze Szkolnictwo wyższe
Studenci często otrzymują od lekarzy zaświadczenia o chorobie, które są wystawiane na formularzach recept lub innych podobnych drukach. Nie są one rejestrowane w systemie e-zwolnień. Czy jednak te ostatnie mogą służyć jako podstawa usprawiedliwienia nieobecności na uczelni?
Prawo.pl
14.03.2019
Mamy gotowe nowe kierunki studiów – w tym prowadzone w języku angielskim. Współpracujemy z wieloma organizacjami i firmami, z którymi współorganizujemy staże dla naszych studentów. Pomagamy w zdobywaniu doświadczenia i kluczowych, praktycznych umiejętności - mówi prof. Anna Konert, dziekan Wydziału Prawa Uczelni Łazarskiego.
Monika Sewastianowicz
14.03.2019
Szkolnictwo wyższe
Prezydent podpisał ustawę, która uszczelnia przepisy dotyczące pracy cudzoziemców. Uniemożliwi to przyjazd fikcyjnym studentom, czyli cudzoziemcom, którzy wjeżdżają do kraju pod pretekstem studiów, ale nie kontynuują nauki.
Monika Sewastianowicz
12.03.2019
Zakończyły się egzaminy komornicze. Według nieoficjalnych danych, do egzaminu przystąpiło 150 zdających, a zatem 99 procent spośród 152 osób, które zostały dopuszczone. Oficjalne dane ze sprawdzianu będą znane na początku kwietnia.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
11.03.2019
Prawo cywilne Prawnicy
Ochrona i przepływ danych osobowych w Polsce i Unii Europejskiej, metody działania i możliwości ścigania przestępców komputerowych, technologid blockchain - to tematy Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Prawo w dobie cyfryzacji”, która odbędzie się w kwietniu na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika.
Monika Sewastianowicz
05.03.2019
Dla studenta
Rząd przyjął we wtorek projekty przepisów dotyczących rozwiązań podejmowanych po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Dotyczy to m.in. uznawania kwalifikacji zawodowych zdobytych na wyspach. Nowe przepisy mają zachęcać do powrotu do Polski.
Monika Sewastianowicz
05.03.2019
Szkolnictwo wyższe
Rzecznik praw obywatelskich chce, by resort nauki sprawdził uczelnię, na której studiują studenci z Indii pracujący dla Uber Eats. RPO chce, by MNiSW sprawdziło, czy w szkole nie dochodzi do nieprawidłowości i czy zajęcia prowadzone są na odpowiednim poziomie.
Monika Sewastianowicz
05.03.2019
Szkolnictwo wyższe
Rusza projekt „NCBR dla firm” - uczestnicy organizowanych w ramach projektu spotkań zdobywają wiedzę i umiejętności przydatne podczas aplikowania o wsparcie na realizację. Celem spotkań jest przygotowanie uczestników do tworzenia wysokiej jakości projektów badawczo-rozwojowych.
Monika Sewastianowicz
04.03.2019
Szkolnictwo wyższe
Węgierskie władze usunęły studia gender z listy studiów magisterskich posiadających oficjalną akredytację. W Polsce tego typu kierunki również wzbudzają niechęć środowisk prawicowych. Jak jednak podkreślają eksperci, w przypadku studiów taka odgórna likwidacja byłaby raczej niemożliwa.
Monika Sewastianowicz
03.03.2019
Dla studenta
Pytanie o powody skreślenia z listy adwokatów okazało się najtrudniejsze na egzaminach na aplikację radcowską i adwokacką. Najlepiej kandydaci na aplikantów adwokackich odpowiadali na pytania z kodeksu karnego, a kandydaci na aplikantów radcowskich z kodeksu rodzinnego
Monika Sewastianowicz
01.03.2019
Prawnicy Strefa aplikanta
Prezydent Andrzej Duda zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego senacką poprawkę do Ustawy 2.0, gwarantującą sędziom Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego dożywotne zatrudnienie na uczelniach. Zdaniem prezydenta przepis ten narusza autonomię uczelni.
Krzysztof Sobczak
28.02.2019
Wymiar sprawiedliwości Szkolnictwo wyższe
Samorząd powołał komisję, która miała zająć się oceną zdolność rezydenta psychiatrii do wykonywania zawodu lekarza. Rozpoznające sprawę sądy administracyjne uznał, że poglądy, zachowanie wobec pacjentów, współpracowników oraz przełożonego nie przesądzają o spełnieniu przesłanki co do stanu zdrowia uniemożliwiającego wykonywanie zawodu.
Dorian Lesner
27.02.2019
Szkolnictwo wyższe Zawody medyczne
Senat opowiedział się za powołaniem sieci będącej organizacją powstałą w wyniku włączenia części obecnie funkcjonujących instytutów badawczych. Jej celem ma być prowadzenie prac badawczych kluczowych z punktu widzenia polityki kraju i komercjalizacja ich wyników.
Katarzyna Kubicka-Żach
26.02.2019
Szkolnictwo wyższe
Będzie mało czasopism prawniczych, w których możliwe będzie publikowanie punktowanych artykułów. Według ministra Jarosława Gowina za taki stan rzeczy odpowiada m.in. brak współpracy ze strony środowisk prawniczych. Jego zdaniem pozytywnym przykładem są informatycy, którzy przekazali resortowi swoją listę czasopism.
Monika Sewastianowicz
26.02.2019
Prawnicy Szkolnictwo wyższe

Absolwenci UJ najlepiej zdają na aplikacje prawnicze

Strefa aplikanta Szkolnictwo wyższe Dla studenta
Absolwenci uniwersytetów z Krakowa, Poznania, Gdańska i Łodzi najlepiej wypadli w ubiegłorocznych egzaminach wstępnych na aplikacje prawnicze. W przypadku Uniwersytetu Jagiellońskiego wskaźnik "zdawalności" wyniósł 85,5 procent.
Krzysztof Sobczak
24.02.2019
Strefa aplikanta Szkolnictwo wyższe Dla studenta
Książka prof. Ryszarda Markiewicza z Uniwersytetu Jagiellońskiego i stałego współpracownika serwisu Prawo.pl „Ilustrowane prawo autorskie” otrzymała wyróżnienie w konkursie na Najlepszą Książkę Akademicką.
Krzysztof Sobczak
19.02.2019
Prawo cywilne Szkolnictwo wyższe
Rektor Politechniki Warszawskiej odmówił brazylijskiej studentce przyjęcia na studia doktoranckie, gdyż jej dyplom nie był wystarczający. Wojewódzki Sąd Administracyjny podzielił ten pogląd i nakazał uzupełnić studia w Polsce.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
19.02.2019
Szkolnictwo wyższe
Resort obrony określił limit przyjęć na uczelnie wojskowe. W przyszłym roku akademickim studia na uczelniach wojskowych będzie mogło rozpocząć 1482 absolwentów. Najwięcej kandydatów przyjmie Wojskowa Akademia Techniczna.
Monika Sewastianowicz
15.02.2019
Startuje kolejna edycja warsztatów skierowanych do studentów i aplikantów. W doświadczeni prawnicy procesowi podzielą się z uczestnikami doświadczeniem i umiejętnościami w zakresie pracy z klientem, sądem i w zespole złożonym ze specjalistów z różnych dziedzin i jurysdykcji.
Monika Sewastianowicz
14.02.2019
Zarządzanie oświatą
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski