Laureat konkursu znajdzie się w wąskim gronie najlepszych adeptów prawa podatkowego w Polsce, a z jego pracą zapoznają się eksperci prawa podatkowego – praktycy, akademicy oraz sędziowie sądów administracyjnych. Finaliści wezmą udział w wielkiej gali finałowej i dyskusjach panelowych, których opiekunami będą autorytety świata podatkowego podczas jednej z najważniejszych konferencji podatkowych w Polsce konferencji poświęconych orzecznictwu w sprawach podatkowych – Toruńskiego Przeglądu Orzecznictwa Podatkowego.

Nagrodą główną w konkursie jest wycieczka do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Laureaci konkursu otrzymają również nagrody rzeczowe a fragmenty ich prac zostaną przedrukowane w prasie branżowej m.in. w Przeglądzie Podatkowym.

Celem konkursu Tax Everest organizowanego przez MDDP we współpracy z Ośrodkiem Studiów Fiskalnych, Katedrą Prawa Finansów Publicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz wydawnictwem Wolters Kluwer jest wyróżnienie najlepszych autorów prac magisterskich z zakresu prawa podatkowego. Więcej informacji na temat wydarzenia oraz regulamin konkursu można znaleźć na stronie: www.taxeverest.pl. Partnerem konkursu jest ELSA Poland.

Zobacz również: Nie można udawać, że nie zauważyło się przelewu, by uniknąć podatku >>