Miasto jako właściciel terenu, a nie użytkownik ma naprawić sieć przeciwpożarową, która przebiega pod ziemią - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny. Decyzja Państwowej Straży Pożarnej zapadła, gdy umowa dzierżawy między miastem a Akademią Pedagogiki Specjalnej była ważna - dodał sąd.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
14.02.2019
BHP Szkolnictwo wyższe
Co trzecia osoba przynajmniej raz w trakcie studiów padła ofiarą molestowania seksualnego - wynika z raportu rzecznika praw obywatelskich. Większość ofiar stanowią kobiety. RPO rekomenduje wprowadzenie ogólnego zakazu dyskryminacji na uczelniach.
Monika Sewastianowicz
13.02.2019
Szkolnictwo wyższe
Statut uczelni ma określać, kto będzie wykonywał obowiązki rektora w przypadku wygaśnięcia mandatu. Taką zmianę w obowiązującym od początku obecnego roku akademickiego Prawie o szkolnictwie wyższym i nauce podpisał Prezydent.
Monika Sewastianowicz
12.02.2019
Szkolnictwo wyższe
Bloki specjalizacyjne, współpraca z firmami, nacisk na praktykę - to główne założenia nowego programu prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Studenci napiszą też test ze wszystkich przedmiotów poza historią, co ma im pomóc usystematyzować wiedzę i przygotować się do zdawania na aplikacje. O zmianach opowiada dr hab. Sławomir Żółtek, prodziekan WPiA UW.
Monika Sewastianowicz
08.02.2019
Dla studenta
Studenci dzienni nie mogą mieć zajęć wspólnie ze studentami studiów wieczorowych i zaocznych. To kłopot i dodatkowe koszty dla niektórych wydziałów. Do tego paradoksalnie, to rozwiązanie może być niekorzystne dla studentów, bo stracą możliwość elastycznego układania harmonogramu zajęć.
Monika Sewastianowicz
06.02.2019
Recenzenci powołani w postępowaniu przed Centralną Komisją ds. Stopni i Tytułów mają obowiązek ocenić osiągnięcia naukowe habilitanta. Ocena ta ani kwestia naruszenia dóbr osobistych habilitanta przez recenzentów nie podlega badaniu sądu - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
05.02.2019
Szkolnictwo wyższe Dla studenta
Jest już rozporządzenie, od którego zależeć będzie kwota, którą uczelnia dostanie na kształcenie studentów. Według ministerstwa nauki i szkolnictwa wyższego prawo to jeden z najtańszych kierunków. Tańszy nawet od socjologii, politologii i administracji.
Monika Sewastianowicz
05.02.2019
Szkolnictwo wyższe
Wojewoda nie może pozostawić bez rozpoznania wniosku cudzoziemca, który wnosi o pobyt czasowy w Polsce by uczyć języka obcego. Brak zaświadczenia, że nikt nie stara się o jego stanowisko nie jest powodem bezterminowego odłożenia sprawy do biurka - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
02.02.2019
Administracja publiczna Dla studenta
Statut uczelni ma określać, kto będzie wykonywał obowiązki rektora w przypadku wygaśnięcia mandatu. Taką zmianę w obowiązującym od początku obecnego roku akademickiego Prawie o szkolnictwie wyższym i nauce, uchwaloną w czwartek nad ranem Sejm, przyjął w piątek bez poprawek Senat.
Krzysztof Sobczak
01.02.2019
Szkolnictwo wyższe
Rząd nie ma ostatnio litości ani dla naukowców, ani dla wydawców specjalistycznych czasopism. Najpierw lista, która mocno premiuje zagraniczne czasopisma, teraz zmiany w podatkach. Za periodyk poświęcony zawiłościom prawa budowlanego trzeba będzie odprowadzić taką samą stawkę, co za pismo z poradami o makijażu. Trudno uwierzyć, że będą w równym stopniu rozchwytywane.
Monika Sewastianowicz
01.02.2019
Resort nauki chce złagodzić przepisy dotyczące listy punktowanych czasopism, to szansa dla polskich publikacji z zakresu nauk humanistycznych, w tym także prawniczych. Obecnie obowiązujące przepisy mocno ograniczają listę czasopism, co utrudni naukowcom rozwój.
Monika Sewastianowicz
01.02.2019
Szkolnictwo wyższe
Ministerstwo Finansów pracuje nad uporządkowaniem VAT - ma temu pomóc nowa matryca stawek. Nie będzie już podziału na książki papierowe i elektroniczne - w obu przypadkach stawka VAT wyniesie 5 proc. Zmiany uderzą jednak rykoszetem czasopisma specjalistyczne - podatek wzrośnie tu do 8 proc.
Krzysztof Koślicki
01.02.2019
VAT
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie powołał pierwszą radę uczelni. Kadencja rady potrwa do końca przyszłego roku. Konieczność powoływania rad uczelni wynika z przepisów obowiązującego od początku roku akademickiego Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce.
Monika Sewastianowicz
30.01.2019
Szkolnictwo wyższe
Kandydatka, która na studia medyczne nie uzyskała wystarczającej liczy punktów z matury, nie może skarżyć się na brak jawności procedury i podpisów członków komisji - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. I dodał, że uczelnie korzystają z szerokiej autonomii, która pozwala im na wprowadzania własnych reguł.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
29.01.2019
Szkolnictwo wyższe
Należy wstrzymać się z wprowadzaniem w życie wydanych oraz przygotowywanych rozporządzeń do obowiązującej od początku tego roku akademickiego ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce, ponieważ zagrażają one przyszłości nauk humanistycznych. Taką uchwałę przyjął Nadzwyczajny Kongres Humanistyki Polskiej, obradujący w sobotę na Uniwersytecie Warszawskim.
Krzysztof Sobczak
27.01.2019
Szkolnictwo wyższe
Ministerialna lista punktowanych wydawnictw nie precyzuje, które uniwersyteckie wydawnictwa będą wydawać punktowane monografie. Może to rodzić problemy interpretacyjne. Wątpliwości próbuje wyjaśniać resort nauki.
Monika Sewastianowicz
26.01.2019
Szkolnictwo wyższe
Radomska uczelnia chce kształcić specjalistów od medycyny alternatywnej. Pomysł skrytykowała Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie oraz Główny Inspektor Sanitarny. Według Jarosława Pinkasa medycyna alternatywna to oksymoron i powinien interweniować resort nauki.
PAP
25.01.2019
Nowe zasady punktowania artykułów naukowych i monografii wywołują masę wątpliwości. Krytycy nowych rozwiązań zwracają uwagę, że preferowane są wydawnictwa zagraniczne i publikacje w języku angielskim, co będzie szkodliwe zwłaszcza dla nauk humanistycznych - w tym prawa. Resort nauki opublikował w styczniu listę wydawnictw, w których publikowane będą punktowane książki.
Monika Sewastianowicz
24.01.2019
Szkolnictwo wyższe
Twórcy nowego prawa o szkolnictwie wyższym nie przemyśleli wszystkich skutków wprowadzanych rozwiązań. Nieprecyzyjne przepisy ustawy spowodują problemy przy rozstrzyganiu tak istotnych kwestii, jak choćby przyznawanie stypendiów czy nadawanie tytułów naukowych.
Monika Sewastianowicz
18.01.2019
Z okazji stulecia Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbędzie się zjazd absolwentów wydziału prawa. Datę imprezy wyznaczono na 18 maja 2019 r. Szczegóły na temat wydarzenia znaleźć można na stronie internetowej dotyczących obchodów stulecia UAM.
Monika Sewastianowicz
17.01.2019
Sejm przyjął ustawę budżetową na 2019 rok Posłowie wprowadzili poprawki, w tym również dotyczące budżetu na naukę. Część uczelni dostanie więcej pieniędzy, ale kosztem innych. Mniejszy budżet będzie miał m.in Uniwersytet Warszawski.
Monika Sewastianowicz
16.01.2019
Chcemy, żeby nasi studenci uczestniczyli w międzynarodowych konkursach, żeby mieli dostęp do międzynarodowych baz danych, do zagranicznych książek. To wszystko kosztuje - mówi prof. Jerzy Pisuliński, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Monika Sewastianowicz
14.01.2019
Prawnicy Szkolnictwo wyższe
Migrowanie mieszkańców ośrodków wiejskich i mniejszych miast do aglomeracji powoduje marginalizację regionów peryferyjnych i średnich miejscowości. Tym bardziej, że wśród opuszczających swoje miejscowości są liczne osoby z wykształceniem wyższym.
Katarzyna Kubicka-Żach
12.01.2019
Samorząd terytorialny
Spółki celowe tworzone przez jednostki naukowe działają mało efektywnie - wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli. Mimo nakładów finansowych efekty ich prac są mizerne, a przychody znikome. Według NIK instytucje takie rzadko spełniają też cel, dla którego zostały utworzone.
Monika Sewastianowicz
11.01.2019
Szkolnictwo wyższe
Egzamin notarialny odbędzie się w dniach 4 – 6 września 2019 r. - poinformował resort sprawiedliwości. Podczas rozwiązywania zadań w trakcie egzaminu, zdający będą mogli korzystać z tekstów aktów prawnych i komentarzy oraz orzecznictwa.
Monika Sewastianowicz
11.01.2019
Strefa aplikanta
Wniosek o kredyt studencki będzie można złożyć przez internet. Taki zapis znajdzie się w nowym rozporządzeniu określającym zasady udzielania kredytów. Elastyczniejsze będą również terminy składania wniosków.
Monika Sewastianowicz
02.01.2019
Dla studenta
Komisja ds. Praktyki Adwokackiej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej pracuje nad projektem regulacji, która ma umożliwić zatrudnianie adwokatów w kancelariach i spółkach z udziałem adwokatów. Jednak wprowadzenie takiej możliwości będzie wymagało zmian legislacyjnych, w tym rozwiązania problemu, czy nie będzie to stanowić przeszkody w wykonywaniu funkcji obrońcy.
Krzysztof Sobczak
02.01.2019
Prawnicy
Kompleksowe poznanie zasad etyki, praktyki u patrona i zajęcia organizowane przez radę komorniczą - to główne zadania aplikanta komorniczego. Opublikowano rozporządzenie, które ma uregulować zasady odbywania aplikacji komorniczej. Ma obowiązywać osoby, które rozpoczną zajęcia 1 stycznia 2019 r.
Monika Sewastianowicz
28.12.2018
Strefa aplikanta Dla studenta
Wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę sprawiłby, że byłaby ona wyższa prawie o 400 zł. Dlatego resort sprawiedliwości zmieni współczynnik służący do wyliczenia tej kwoty. Rozporządzenie obowiązuje od 1 stycznia 2019 r.
Monika Sewastianowicz
28.12.2018
Strefa aplikanta Dla studenta
Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów trzy razy złamała procedurę administracyjną przy podejmowaniu uchwał o odmowie nadania tytułu profesora kandydatce doktor habilitowanej, specjalizującej się w pedagogice pracy - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
24.12.2018
Szkolnictwo wyższe
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski