Krajowa Rada Radców Prawnych przyjęła właśnie decyzje kierunkowe w tym zakresie. Temat poruszony został na weekendowym posiedzeniu KRRP. Podjęto m.in. decyzję o wprowadzeniu nowych form wsparcia procesu dydaktycznego, edukacji i organizacji, a wśród propozycji znalazły się zmiana formuły odbywania kolokwiów z zakresu prawa gospodarczego na pisemną oraz prawa spółek handlowych na ustną, wydłużenie czasu odbywania kolokwiów pisemnych - 6 godzin jak na egzaminie radcowskim. 

O tym, że szykują się zmiany w aplikacji radcowskiej mówi się od dawna. Zapowiadał to po jesiennych wyborach wyborach Włodzimierz Chróścik, obecny prezes KRRP. Temat jest też dyskutowany w samorządzie adwokackim bo koronawirus mocno odbił się na sytuacji aplikantów. 

Czytaj: W dobie koronawirusa aplikantom o pracę niełatwo - wraca pytanie o zgody dziekanów>>

Szkolenie również specjalistyczne

Jak mówi Prawo.pl prezes Włodzimierz Chróścik, podjęte zostały już decyzje kierunkowe, a teraz zmieniany jest radcowski Regulamin i program aplikacji poprzez wprowadzanie konkretnych rozwiązań. 

- Chcemy zmienić formę zajęć, budujemy dodatkowo ofertę na szczeblu krajowym  - czyli poprzez Krajową Radę Radców Prawnych, zorganizujemy dla wszystkich wspólne egzaminy próbne, opracujemy też dodatkowe prace, które każdy aplikant będzie mógł napisać i będą one indywidualnie sprawdzane. Co więcej powstanie program pilotażowych warsztatów specjalizacyjnych. Na razie mamy w tym zakresie zaplanowane dwa obszary - nowe technologie i prawa człowieka. Jeśli będą się cieszyć zainteresowaniem, będziemy organizować kolejne - mówi.  

Pytany, co aplikantom dadzą takie zajęcia precyzuje, że to dodatkowa propozycja. - Mamy program, który realizujemy - prawo karne, prawo cywilne. Warsztaty to bardzo praktyczne i pogłębiające zagadnienie zajęcia - np. w przypadku prawu ochrony środowiska, na aplikacji poświęconych jest kilka godzin, a na tych dodatkowych warsztatach byłoby to kilkadziesiąt godzin, oczywiście dla tych, którzy są tym szczególnie zainteresowani - mówi szef samorządu.

Zaznacza, że samorząd chce by zmiany weszły w życie w przyszłym roku. - Jeśli chodzi o narzędzia i wspomagania dla osób prowadzących zajęcia to już jest realizowane. Opracowaliśmy m.in. podręcznik metodologiczny i cykl szkoleń dla nich by nasze metody dydaktyczne ciągle ulepszać. Cel? Chcemy by aplikant był dobrze przygotowany do egzaminu a później do wykonywania zawodu. Kolokwia będą wyglądać jak późniejsze egzaminy z danego przedmiotu (poza etyką) i pod względem czasu i zadania. A dodatkowe propozycje mają umożliwiać rozwój zainteresowań i zwiększać atrakcyjność aplikantów na rynku pracy, tak by łatwiej im znaleźć zatrudnienie w kancelarii, innym podmiocie lub rozpocząć własną działalność - wskazuje.  

 

Bonusy dla tych, którzy dbają o aplikantów

Mają być też promowani ci patroni, którzy zatrudniają aplikantów i stale z nimi współpracują, żeby ten patronat był efektywniejszy. 
- Tylko stała współpraca z patronem pozwala zdobyć konieczne doświadczenie zawodowe. Ma to polegać m.in. na tym, że patroni "pracodawcy" będą mieć mniej obowiązków sprawozdawczych. Teraz muszą opracowywać różnego rodzaju zadania by realizować program. My zakładamy, że jeżeli patron pracuje stale z aplikantem to i tak aplikant bierze udział we wszystkich czynnościach patrona. Umożliwi to patronom większe zaangażowanie w pracę z aplikantem oparte na prawdziwych sprawach a nie wymyślonych kazusach - wskazuje Chróścik.

Samorząd widzi także potrzebę stałej i należycie wynagradzanej współpracy z aplikantami. To również będzie promowane. - Wspólnie z ELSA Polska pracujemy też nad dobrymi praktykami zatrudniania studentów i aplikantów - podkreśla prezes.