Zgodnie z przepisami, maturzysta może się odwołać od wyniku egzaminu. Musi najpierw zgłosić chęć obejrzenia pracy i absolwent ma na to 6 miesięcy od momentu ogłoszenia wyników. Jeśli złoży wniosek do właściwej terytorialne okręgowej komisji egzaminacyjnej, w ciągu pięciu dni roboczych maturzysta dowie się, kiedy może obejrzeć swoją pracę. Zazwyczaj możliwe jest to w ciągu kilku dni, choć przy dużej liczbie wniosków czas oczekiwania może wydłużyć się do dwóch tygodni. W przypadku spóźnienia się absolwenta termin najczęściej przesuwany jest na późniejszą godzinę tego samego dnia. 

Czytaj: CKE: Maturę zdało 83 proc. tegorocznych absolwentów>>
 

Trzeba wskzać konkretne zadania

Maturzysta może wykonać zdjęcie arkusza egzaminacyjnego. Jeśli ma zastrzeżenia odnośnie oceny może wystąpić o weryfikację do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Dyrektor OKE - po rozpatrzeniu wniosku - może ocenę zmienić lub podtrzymać dotychczasową. Jeśli maturzysta zdecydował się złożyć odwołanie do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego, jest zobowiązany wskazać konkretne zadania, w przypadku których nie zgadzają się z rozstrzygnięciem dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej dotyczącym oceny z egzaminu, uzasadnić swoje zdanie, wyjaśniając poprawność merytoryczną rozwiązania zadania oraz jego zgodność z poleceniem.

 


Przejrzeli prawie 30 tys. arkuszy

Jak poinformował PAP dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik w 2021 r. (stan na 3 sierpnia br.) zdający złożyli w OKE wnioski o wgląd do 29 151 arkuszy egzaminacyjnych. W przypadku 7 991 arkuszy – po dokonaniu wglądu – zdający wnioskowali o weryfikację sumy przyznanych punktów. Dyrektorzy OKE rozstrzygnęli na korzyść zdających w przypadku 1 536 arkuszy. Kolejne dane będą gromadzone z OKE – zgodnie z planem danych koordynowanych – 26 listopada br.

Maturzyści, którzy nie zgodzili się z rozstrzygnięciem dyrektora OKE, odwołali się do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego. Maturzyści odwołali się w zakresie oceny 1 564 zadań (stan na 10 września br.). Największa liczba odwołań (ogółem ok. 82 proc.) dotyczyła zadań z: biologii na poziomie rozszerzonym (842 zadania) oraz języka polskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym (441 zadań). Kolegium podjęło rozstrzygnięcia na korzyść maturzystów w przypadku 57 zadań; w przypadku pozostałych zadań (1 507) – Kolegium utrzymało rozstrzygnięcie dyrektora OKE.