W przypadku czasopisma ujętego w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych oraz międzynarodowej bazie czasopism naukowych: Scopus, Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index lub Arts&Humanities Citation Index. Przy czym w pierwszym roku finansowania wsparcie finansowe nie może wynieść więcej niż 60 tys. zł.

 

NSA: Wykaz czasopism naukowych nie do zaskarżenia sądowego>>

 

W przypadku czasopism niespełniających powyższych warunków maksymalna wielkość dofinansowania wynosi do 80 tys. zł, przy czym w pierwszym roku finansowania nie więcej niż 40 tys. zł.  Wnioski o dofinansowanie można składać od 6 września do 5 listopada 2021 r. do godziny 16.00, w Zintegrowanym Systemie Usług dla Nauki - Obsługa Strumieni Finansowania (OSF) na stronie https://osf.opi.org.pl.