Organizatorzy zapraszają do wzięcia udziału w  Konkursie przez zgłaszanie książek zasługujących na szczególne wyróżnienie – publikacji niosących realne wskazówki i rozwiązania odnośnie do stosowania prawa w postępowaniach sądowych. Jak podkreślają, takie ujęcie tematu ma na celu ułatwić pracę przedstawicielom wymiaru sprawiedliwości i stronom procesu, a nowym adeptom zawodów prawniczych przybliżyć praktyczną stronę profesji.

Trzynasta edycja Konkursu obejmuje książki wydane po raz pierwszy w 2020 roku. Mile widziane są zarówno publikacje wieloletnich praktyków, jak i młodych autorów. Powinny one mieć charakter opracowania o charakterze ogólnym, monografii prawniczej, poradnika praktycznego albo komentarza; może to być także opracowanie orzecznictwa.

 


Za najlepszą pracę jest przewidziana nagroda pieniężna w wysokości 10 000 zł. Ponadto organizatorzy mogą przyznać wyróżnienie w postaci rocznego bezpłatnego dostępu do elektronicznego serwisu prawniczego LEX Sigma oraz rocznej bezpłatnej prenumeraty „Przeglądu Sądowego”.

Zgłoszenia poparte uzasadnieniem przyjmowane są do 15 października 2021 roku pod adresem:

Redakcja „Przeglądu Sądowego”, Dział Publikacji Periodycznych Wolters Kluwer Sp. z o.o., ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, a także pod adresem e-mail: pl.PrzegladSadowy@wolterskluwer.com – z dopiskiem: „Konkurs Przeglądu Sądowego”.

Czytaj: Nagrodzono książki prawnicze najbardziej przydatne w praktyce wymiaru sprawiedliwości>>
 

Do zgłoszenia należy dołączyć 2 egzemplarze polecanej książki. Szczegóły dotyczące Konkursu można znaleźć w najbliższych numerach „Przeglądu Sądowego” oraz na stronie: www.czasopisma.wolterskluwer.pl/konkursy>>

W wypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań organizatorzy proszą o kontakt pod numerem telefonu: +48 662 224 361, a także pod adresem e-mail: pl.PrzegladSadowy@wolterskluwer.com.