Jak podkreśla MS, Akademia Prawa Unijnego posiada wykwalifikowaną kadrę ekspertów w zakresie prawa unijnego, w tym sędziów, wykładowców akademickich, wykładowców Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz praktyków. Uczestnicy będą mieli również okazję uczestniczyć w zajęciach z protokołu dyplomatycznego oraz języka angielskiego, poznając podstawy Legal English.

Czytaj: PiS: Nie zamierzamy wyprowadzać Polski z Unii Europejskiej>>
 

TEMATYKA SEMINARIÓW

  • WPROWADZENIE DO PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ
  • ŹRÓDŁA PRAWA I ZASADY DZIAŁANIA UNII EUROPEJSKIEJ
  • ZASADA PRAWORZĄDNOŚCI I JEJ IMPLIKACJE
  • TWORZENIE I STOSOWANIE PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ
  • EUROPEJSKIE PRAWO CYWILNE
  • EUROPEJSKIE PRAWO KARNE
  • MECHANIZMY OCHRONY PAŃSTWA PRAWNEGO W UNII EUROPEJSKIEJ
  • DZIAŁANIA WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE UNII
  • DYPLOMATA UNII EUROPEJSKIEJ
  • QUO VADIS EUROPO?

- Z wyjątkowej szansy doskonalenia swoich umiejętności mogą skorzystać zarówno studenci prawa po ukończeniu trzeciego roku studiów, jak i absolwenci tego kierunku do trzech lat po ukończeniu studiów. Aplikować mogą również studenci i absolwenci innych kierunków, o ile byłoby to uzasadnione ich zaangażowaniem we wskazanej tematyce - czytamy w ogłoszeniu.

Proponowany program obejmuje dziesięć zjazdów szkoleniowych. Zajęcia prowadzone będą w Warszawie w trybie weekendowym. Program obejmuje również wyjazd do Brukseli. Udział w programie jest nieodpłatny, zaś koszty wyjazdów pokrywa organizator. Uczestnikom spoza Warszawy organizator zapewnia nocleg.

Dla najlepszych uczestników Akademii Prawa Unijnego przewidziano praktyki w Ministerstwie Sprawiedliwości.