Jednak rzeczniczka partii Anita Czerwińska po zakończeniu posiedzenia Komitetu Politycznego PiS zastrzegła, że "to nie oznacza, że musimy się godzić na postępujący, pozatraktatowy proces ograniczania suwerenności państwom członkowskim". 

Ta deklaracja jest reakcją na kilka wypowiedzi ważnych polityków PiS, w tym wicemarszałka Sejmu i przewodniczącego klubu partii Ryszarda Terleckiego oraz posła Marka Suskiego, którzy sugerowali, że spór z organami UE w sprawie praworządności może skończyć się wyjściem Polski ze Wspólnoty. 

W związku z narastającymi atakami na partię w tej sprawie i żądaniami zajęcia jednoznacznego stanowiska, w środę zebrał się w tej sprawie Komitet Polityczny i podjął uchwałę. 

Żadnego Polexitu, ale zmiany w UE potrzebne

W uchwale "W sprawie przynależności Polski do Unii Europejskiej oraz suwerenności RP" wykluczono możliwość Polexitu.- To po prostu nie ma odzwierciedlenia w faktach. Wiążemy przyszłość Polski jednoznacznie z przynależnością do Unii Europejskiej, ale to nie oznacza, że musimy się godzić na postępujący, pozatraktatowy proces ograniczania suwerenności państwom członkowskim – mówiła Anita Czerwinska. Ale dodała, że w uchwale odniesiono się też do tego, że UE potrzebuje głębokich zmian. W tym kontekście wskazała na trwającą Konferencję ws. Przyszłości Europy. - Wspólnie z innymi partiami centroprawicowymi będziemy wypracowywać alternatywny nurt; nurt, plan reform Unii Europejskiej, który będzie nawiązywał do źródeł, do myśli ojców założycieli. Chcemy żeby Europa wróciła do tych korzeni, fundamentów, na których powstała – mówiła Czerwińska.

Doszukiwanie się w naszych staraniach o poszanowanie i przestrzeganie zapisów traktatów europejskich zamiaru wyjścia z Unii może być jedynie wyrazem złej woli i chęci zmanipulowania opinii publicznej. Chcemy, aby Polska była członkiem Unii Europejskiej, pozostając państwem suwerennym - czytamy w uchwale.

Czytaj: Przewodnicząca KE: Wyroki TSUE wiążące w każdym państwie członkowskim>>
 

Ale prawo krajowe ważniejsze od unijnego

Wyrażono w niej też sprzeciw wobec prób podważania nadrzędności konstytucji państw narodowych, które muszą pozostać suwerenami w Europie. - Stanowczo sprzeciwiamy się zatem jakimkolwiek próbom podważania nadrzędności konstytucji państw narodowych, które muszą pozostać suwerenami w Europie, uszczuplania zapisanych w traktatach europejskich ich wyłącznych kompetencji w każdej sferze ich wyłączności, w tym, w szczególnie aktualnej dziś sprawie wymiaru sprawiedliwości, które muszą pozostać suwerenami w Europie. Równie zdecydowanie występujemy przeciwko tendencjom podważającym zasadę równości państw - napisano w uchwale.