Przedstawiamy najważniejsze przepisy, które zaczną obowiązywać od Nowego Roku. Od 1 stycznia wejdzie w życie m.in. wiele zmian w podatkach, ale także dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, samorządu terytorialnego, nieruchomości, ochrony zdrowia, oświaty.
Jacek Górski
22.12.2018
Radca prawny Roman Wieczorek został przewodniczącym rady uczelni Uniwersytetu Łódzkiego. W jej skład weszło siedem osób, w tym trzy spoza uczelni i przewodniczący samorządu studentów. Powołanie takiego organu wymaga nowa ustawa o szkolnictwie wyższym i nauce.
Krzysztof Sobczak
17.12.2018
Szkolnictwo wyższe
Zadaniem komisji egzaminacyjnej jest dbałość o interes publiczny, a ten polega na dopuszczaniu do zawodu adwokata osób dobrze przygotowanych do świadczenia pomocy prawnej - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. I odrzucił skargę kandydata, który na egzaminie zawodowym nie wykazał się takimi umiejętnościami.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
17.12.2018
Prawnicy
Nagrodą pierwszego stopnia uhonorowano Adriana Bronę za pracę magisterską pt. "Stosunki polityczne, gospodarcze i kulturalne pomiędzy Polską a Chińską Republiką Ludową po 1989 r.". Na tegoroczną 30. edycję konkursu nadesłano 17 prac magisterskich obronionych w 2018 r.
Monika Sewastianowicz
13.12.2018
Dla studenta

Wzrośnie opłata za egzamin komorniczy

Strefa aplikanta Dla studenta
Jest już rozporządzenie podwyższające opłatę za egzamin komorniczy. Resort sprawiedliwości wyszedł z założenia, że im bardziej skomplikowany egzamin, tym wyższe jego koszty. Zmiany będą obowiązywać już od 1 lipca 2019 r.
Monika Sewastianowicz
11.12.2018
Strefa aplikanta Dla studenta
Minister nauki Jarosław Gowin poinformował o podjęciu działań w celu zapewnienia studentom na studiach stacjonarnych i ich rodzicom dokonanie odpisów od podatku ponoszonych przez nich kosztów kształcenia w szkołach niepublicznych.
Katarzyna Kubicka-Żach
08.12.2018
Bez określenia czy pytania zadawane w czasie sprawdzianów organizowanych w czasie roku akademickiego są informacją publiczną, sąd nie może orzekać o bezczynności dziekana - stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
05.12.2018
Szkolnictwo wyższe Dla studenta
Najbliższy egzamin odbędzie się zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami. Potwierdza to Ministerstwo Finansów. Komisja egzaminacyjna pracuje nad zmianą pytań.
Krzysztof Koślicki
05.12.2018
Doradca podatkowy
Polskie uczelnie powinny mieć wyższą pozycję w międzynarodowych rankingach. Plasują się tak nisko m.in. przez niewłaściwe raportowanie danych oraz niższe noty oparte o ankietowe badanie reputacji uczelni - powiedział w poniedziałek szef resortu nauki Jarosław Gowin.
Monika Sewastianowicz
03.12.2018
Szkolnictwo wyższe

Sędzia Łazarska: Prawników uczyć rzemiosła i wartości

Strefa aplikanta Szkolnictwo wyższe Dla studenta
Od prawników oczekiwać należy nie tylko samej gruntowanej wiedzy, bo nauki prawa nie można postrzegać wyłącznie w kategoriach rzemiosła. Zasad prawa, opartych na uniwersalnych wartościach, a także jego ducha należy uczyć od najwcześniejszych lat studiów - pisze sędzia Aneta Łazarska.
Aneta Łazarska
01.12.2018
Strefa aplikanta Szkolnictwo wyższe Dla studenta
Po 1989 roku wyemigrowało z Polski 30 tys. naukowców - twierdzi wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. I podkreśla, że wszystkie działania obecnego rządu służą temu, aby powstrzymać ten "drenaż mózgów".
Krzysztof Sobczak
01.12.2018
Szkolnictwo wyższe
Wykształcenie prawnika kosztuje tyle samo, co wykształcenie językoznawcy i taniej niż absolwenta nauk politycznych oraz nauk o sztuce. Najdroższymi studiami są natomiast studia medyczne i weterynaryjne.
Monika Sewastianowicz
28.11.2018
Szkolnictwo wyższe
Przygotowywana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego propozycja listy punktowanych czasopism naukowych dla potrzeb systemu ewaluacji działalności naukowej nie zawiera żadnego polskiego czasopisma prawniczego, a przyjęty przez resort system oceny czasopism naukowych jest całkowicie nieadekwatny do specyfiki badań w naukach prawnych - twierdzi prof. Jerzy Pisuliński
Krzysztof Sobczak
27.11.2018
Prawnicy Szkolnictwo wyższe
Wyrażamy swój sprzeciw wobec podejmowanych od 2015 r. działań organów władzy ustawodawczej i wykonawczej w Rzeczypospolitej Polskiej, zagrażających standardom demokratycznego państwa prawnego - pisze w uchwale Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Po jej podjęciu do dymisji podał się dziekan prof. dr hab. Jakub Stelina.
Monika Sewastianowicz
27.11.2018
Prawnicy Szkolnictwo wyższe
Szefowie firm pomogą studentom zdobywać nowe kompetencje. Ruszają zgłoszenia do programu EmpowerPL - który połączy młodych Polaków studiujących w kraju i całej Europie z szefami największych polskich firm, instytucji publicznych i naukowych. Zgłoszenia można przesyłać do 24 grudnia.
Monika Sewastianowicz
26.11.2018
Dla studenta
Piątek 23 listopada, dzień wielkich wyprzedaży na całym świecie, obowiązuje także w księgarni Profinfo. Oferująca literaturę prawniczą i biznesową oraz produkty informatyczne dla kancelarii i urzędów księgarnia sprzedaje w tym dniu wszystko o 30 proc. taniej.
Krzysztof Sobczak
22.11.2018
Dr hab. Marek Chrzanowski nie prowadzi zajęć od zeszłego tygodnia, to nie jest żadna sensacja. Poczekajmy na pełne wyjaśnienia - poinformował rzecznik Szkoły Głównej Handlowej, Piotr Karwowski.
Agnieszka Matłacz
21.11.2018
Przygotowana przez przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lista czasopism prawniczych punktowanych dla potrzeb systemu ewaluacji działalności naukowej nie zawiera żadnego polskiego czasopisma prawniczego. Zdaniem dziekanów wydziałów prawa uczelni publicznych przyjęty przez resort system oceny czasopism naukowych jest całkowicie nieadekwatny do specyfiki badań w naukach prawnych.
Krzysztof Sobczak
21.11.2018
Szkolnictwo wyższe
Dla oceny dorobku naukowego kandydata na profesora potrzeba wziąć pod uwagę wszystkie publikacje, badania i wykłady przeprowadzone przed i po habilitacji - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Uchylił przy tym wyrok i decyzję wcześniejszą z powodu nieścisłości w liczbie prac naukowych i braku recenzji.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
21.11.2018
Szkolnictwo wyższe
Rząd przyjął projekt ustawy implementującej unijną dyrektywę ułatwiającą przepływ cudzoziemców spoza Unii Europejskiej. Celem zmiany jest promowanie UE, jako atrakcyjnego miejsca do badań i innowacji oraz zwiększanie jej szans w globalnej rywalizacji o talenty.
Monika Sewastianowicz
20.11.2018
Szkolnictwo wyższe
Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki będzie sporządzał i udostępniał wykazy monografii i czasopism naukowych na podstawie list sporządzonych przez Komisję Ewaluacji Nauki. Wykaz będzie obejmował wydawnictwa publikujące recenzowane monografie naukowe.
Monika Sewastianowicz
19.11.2018
Szkolnictwo wyższe
Adwokat Michał Zacharski został zwycięzcą tegorocznej edycji konkursu "Rising Stars Prawnicy - liderzy jutra 2018". Na podium znaleźli się także radca prawny dr Izabela Nowacka i Tomasz Krzyżewski, dyrektor ds. prawnych Coca-Cola HBC Polska sp. z o.o. Laureatami konkursu jest dziesięcioro młodych prawników. Dodatkowo Kapituła przyznała pięć nagród specjalnych.
Krzysztof Sobczak Agnieszka Pochrzęst- Motyczyńska Patrycja Rojek-Socha
15.11.2018
Prawnicy
Podmioty starające się o dofinansowanie czasopisma naukowego często mają problem ze spełnieniem terminu na usunięcie braków formalnych we wniosku.
Monika Sewastianowicz
15.11.2018
Szkolnictwo wyższe
Katedra Postępowania Cywilnego Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza na konferencję naukową dotyczącą nowelizacji procedury cywilnej. Odbędzie się ona 10 grudnia 2018 r. Poświęcony będzie nowelizacji przygotowywanej przez resort sprawiedliwości.
Monika Sewastianowicz
15.11.2018
Dla studenta

Egzamin na aplikacje 28 września

Strefa aplikanta Dla studenta
Minister Sprawiedliwości wskazał termin przeprowadzenia egzaminów wstępnych na aplikację adwokacką, radcowską, notarialną oraz egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą. Egzaminy te odbędą się w sobotę, 28 września 2019 r.
Monika Sewastianowicz
11.11.2018
Strefa aplikanta Dla studenta
Wniosek o stypendium ministra dla studenta składany będzie do 15 października każdego roku. Resort nauki przygotował nowe przepisy w tej sprawie. Ustalono również maksymalne kwoty, jakie będą mogły być wypłacone studentom.
Monika Sewastianowicz
10.11.2018
Dla studenta
Ten wykładowca nie odpowiada poziomowi, który uważam za właściwy i odpowiedni dla profesora UW - tak prezes Izby Dyscyplinarnej SN prof. Jan Majchrowski napisał o prof. Wojciechu Sadurskim. Do rektora Uniwersytetu Warszawskiego wpłynął wniosek o uruchomienie procedury dyscyplinarnej wobec Majchrowskiego.
Krzysztof Sobczak
08.11.2018
Prawnicy
Studenci i doktoranci muszą odbyć szkolenie BHP. Czasem obowiązek ten dotyczy również osób, które...
Monika Sewastianowicz
05.11.2018
BHP Szkolnictwo wyższe
To skandaliczny przepis i dlaczego on został wprowadzony, tego nie mogę zrozumieć - tak rektor Uniwersytetu Warszawskiego prof. Marcin Pałys ocenił przepis o zatrudnianiu sędziów TK, SN i NSA na uczelniach.
Krzysztof Sobczak
03.11.2018
Prawnicy Szkolnictwo wyższe
Wiceminister nauki Piotr Müller podał, że planują zmianę jednego kontrowersyjnego przepisu o zatrudnianiu sędziów na uczelniach znajdującego się w Konstytucji dla Nauki.
02.11.2018
Szkolnictwo wyższe
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski