Eksperci NCN podjęli decyzję o finansowaniu 58 pojedynczych działań naukowych o łącznej wartości ponad 2,3 mln zł. W grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce sfinansowanych będzie 18 działań o wartości 541 761 zł; w grupie nauk ścisłych i technicznych: 18 działań o wartości 740 827 zł; w grupie nauki o życiu: 22 działania o wartości 1 051 860 zł.

 

NCN: W ręce 52 młodych naukowców trafi prawie 34 mln zł >>>

 

Eksperci NCN

W komunikacie NCN zwrócono uwagę na dwa zwycięskie projekty. Dr Emilia Bogacka z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dzięki otrzymanemu grantowi zrealizuje badania wstępne pt. „Uwarunkowania poczucia bezpieczeństwa kobiet jako użytkowniczek komunikacji publicznej”. Jak wyjaśniono, badaczka przyjrzy się niepokojom towarzyszącym kobietom na przystankach i w środkach komunikacji publicznej stolicy Wielkopolski; w tych miejscach często popełniane są przestępstwa.

 

 

 

Z kolei dr Maciej Kałaska z Uniwersytetu Warszawskiego podczas stażu naukowego w ICTA-AUB w Barcelonie będzie próbował opracować wskaźnik do pomiaru poziomu upodmiotowienia kobiet w badaniach nad sprawiedliwością środowiskową. Jak sprecyzowano, dzięki zaproponowanemu identyfikatorowi będzie można określić przeszkody w zdobywaniu przez kobiety władzy niezbędnej do prowadzenia aktywizmu środowiskowego, a następnie wypracować strategie niwelowania tych przeciwności.