Minister Przemysław Czarnek przypomniał rektorom, że 15 sierpnia 2021 r. nastąpiło zniesienie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni i podmiotów prowadzących kształcenie doktorantów. Oznacza to, że w nowym roku akademickim zajęcia co do zasady będą odbywały się w trybie stacjonarnym. Wszelkie zmiany dotyczące form kształcenia będą uwzględniały dynamikę zachorowań na COVID-19 oraz decyzje rządu w tym zakresie.

Od 1 września stacjonarna nauka, ale z możliwością przejścia na nauczanie zdalne>>

 

Powrót do kształcenia w siedzibach uczelni 

Szef MEiN zaznaczył, że w przypadku zwiększenia się liczby zachorowań na COVID-19 możliwe będzie ponowne wprowadzenie kształcenia w trybie hybrydowym, zaś w skrajnym przypadku również powrót do kształcenia zdalnego. Minister Edukacji i Nauki zaapelował do rektorów o niezwłoczne podjęcie działań informacyjnych, które umożliwią studentom i doktorantom przygotowanie się do powrotu na uczelnie. Zwrócił uwagę, że uchylenie rozporządzenia czasowo ograniczającego działalność uczelni oznacza, że do 14 października 2021 r. musi zostać przedłużona ważność legitymacji studentów, doktorantów i nauczycieli akademickich. 

Minister Przemysław Czarnek wyraził w liście nadzieję, że dzięki akcji szczepień uda się w przyszłości uniknąć ponownego ograniczenia działalności uczelni. Dodał, że Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy ze środowiskiem studentów i doktorantów będzie podejmowało działania informacyjne i promujące szczepienia.