Nowe technologie w prawie umożliwiają użytkownikom korzystanie z aplikacji do wykrywania niekorzystnych klauzul w umowach, pomagają firmom w pełni zdigitalizować ich działania w zakresie zgodności z przepisami, a także wspierają kancelarie lub przedsiębiorców w efektywnym obiegu dokumentów.  

Czytaj: Najlepsze perspektywy pracy po informatyce>>

 

Legaltech zmienia pracę prawników

Działania zmierzające do integracji najnowocześniejszych technologii, takich jak sztuczna inteligencja, blockchain czy uczenie maszynowe, z praktyką prawniczą prowadzą również do daleko idących zmian w sposobie pracy prawników. Zmiany te będą miały wpływ nie tylko na samych prawników, ale także na ich relację z klientami indywidualnym, czy biznesowymi, a także z pozostałymi interesariuszami, takimi jak regulatorzy, ustawodawcy, partnerzy biznesowi, czy organizacje z trzeciego sektora. Wielu ma nadzieję, że to właśnie legaltech rozwiąże problem ograniczonej dostępności do pomocy prawnej dla obywateli.  
 
- Do tej pory jeśli prawnik lub inna osoba zainteresowana rozwojem w kierunku legaltech chciała zdobywać i pogłębiać wiedzę z zakresu nowych technologii w prawie musiała sięgać do obcojęzycznych źródeł lub brać udział w zagranicznych wydarzeniach. Bardzo cieszy mnie, że Uniwersytet SWPS, który ceniony jest za swoje nowatorskie i niestandardowe podejście, zdecydował się włączyć do swojej oferty studia podyplomowe z zakresu legaltech.  – mówi Kamila Kurkowska, kierowniczka merytoryczna studiów, ambasadorka European Legal Tech Association, innowatorka, założycielka i mentorka startupów legaltech, nominowana do nagrody European Women in Legal Tech - Szalenie istotne jest dla mnie praktyczny wymiar studiów.  Uczestnicy nie tylko będą uczeni o zastosowaniach AI, czy blockchaina w praktyce prawnej, ale przede wszystkim zostaną postawieni przez zadaniem przygotowania w grupach dwóch bardzo praktycznych projektów, w tym stworzenia własnego rozwiązania legaltech. - wyjaśnia Kamila Kurkowska.
 
 

 

Studia podyplomowe na SWPS

Partnerami studiów jest Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw, Naczelna Rada Adwokacka, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie oraz Fundacja Women in Law. Celem studiów podyplomowych „Legaltech i innowacji w branży prawniczej” jest rozwój kompetencji w zakresie tworzenia i wdrażania innowacji oraz zrozumienia, czym jest i jak stosować rozwiązania z zakresu Legaltech.

- Zmiany w branży prawniczej możliwe dzięki nowym technologiom i sytuacja epidemiologiczna nie zwalniają w tym roku. Świadome uczestnictwo w tej rewolucji wymaga solidnej dawki wiedzy prawniczej, biznesowej i technologicznej. Inicjatywy takie jak studia dotyczące legaltech i innowacji na rynku usług prawnych bardzo cieszą – mówi Marcin Kleina, dyrektor Biura Projektów i Rozwoju, członek zarządu Wolters Kluwer Polska.

 

Uczestnicy studiów poznają aspekty techniczne, wytłumaczone w przystępny sposób. Zdobędą wiedzę, które technologie mogą mieć strategiczne znaczenie dla ich biznesu. Poznają najnowsze trendy światowe i dowiedzą się, gdzie szukać informacji i jak w praktyce stosować podejście ciągłego uzupełniania wiedzy w kwestiach technologicznych.  Dzięki studiom podyplomowym “Legaltech i innowacje w branży prawniczej” uczestnicy zdobędą umiejętności zrozumienia i zastosowania nowych technologii oraz innowacji i tym samym umiejętność wdrożenia i stosowania LegalTech w praktyce.


- Jednym z ważniejszych wyzwań stojących przed  prawnikami przedsiębiorstw, a w szczególności szefami działów prawnych, jest ewolucja codziennej pracy w oparciu o nowe technologie. Badania środowiskowe, które realizowaliśmy w 2016 i 2020 roku, pokazują wyraźny wzrost kompetencji w tym zakresie oraz poziomu świadomości zmian, które są elementem nieuchronnego, szerszego procesu transformacji technologicznej całych przedsiębiorstw. Uruchomienie studiów „Legaltech i innowacje w branży prawniczej" to odpowiedź na ważną potrzebę rozwoju kompetencji technologicznych niezbędnych dla prawników przedsiębiorstw chcących pracować na najwyższym poziomie – powiedział Waldemar Koper, prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw.