Rozporządzenie ukazało się w poniedziałek 30 września w Dzienniku Ustaw. 

Resort ograniczył funkcjonowanie uczelni medycznych w okresie od dnia 19 października 2020 r. na czas nieoznaczony. Należy wyjaśnić, że w chwili wejścia w życie uchylanego rozporządzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej utrzymywał się stan epidemii z dużą liczbą odnotowywanych dziennie nowych przypadków zakażeń wirusem SARS CoV 2.

MEiN: Uczelnie wracają do stacjonarnej pracy>>

 

Uczelnie medyczne będą działać stacjonarnie

W tych warunkach konieczne było zapewnienie, do końca roku akademickiego 2020/2021, bezpiecznych warunków kształcenia odbywających się na uczelniach medycznych. Rozwiązania przewidziane w uchylanym rozporządzeniu umożliwiły funkcjonowanie uczelni nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz prowadzenie kształcenia w uczelniach medycznych w okresie epidemii wirusa SARS CoV 2.

 

Nowe rozporządzenie uchyla te przepisy - skutkiem ma być przywrócenie standardowych zasad funkcjonowania uczelni medycznych. Resort wyjaśnia, że jeżeli wzrośnie liczba zachorowań na COVID-19, możliwe będzie ponowne wprowadzenie ograniczeń w funkcjonowaniu tych uczelni, w tym m.in. przez kształcenie w trybie hybrydowym, zaś w skrajnym przypadku również przez powrót do kształcenia zdalnego.