Program stypendialny dla Polonii im. Gen. Wł. Andersa umożliwia młodzieży polskiego pochodzenia (narodowości polskiej) i posiadaczom Karty Polaka kształcenie na polskich uczelniach w języku polskim. W tym roku w ramach naboru na studia I stopnia lub jednolite studia magisterskie wnioski złożyć mogły także osoby posiadające równocześnie polskie obywatelstwo oraz obywatelstwo innego kraju, które odbywały cały okres kształcenia na poziomie szkoły średniej poza granicami Polski.

NAWA przyznała stypendia 900 studentom z Białorusi>>

 

Program dla Polonii

Program skierowany jest do Polonii na całym świecie i każdego roku cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. W ramach tegorocznego naboru przyznanych zostało 471 stypendiów na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie oraz 131 stypendiów na studia II stopnia. Osoby te będą kształcić się na wybranych przez siebie uczelniach w całej Polsce bądź na kursie przygotowawczym poprzedzającym właściwy tok studiów. NAWA oferuje im comiesięczne stypendium w regulaminowym okresie kształcenia oraz zwolnienie z opłat za kształcenie na kursie przygotowawczym lub w uczelniach publicznych.

 

 

– Mój Ojciec, gen. Władysław Anders, przywiązywał szczególną wagę do utrzymywania więzów z Ojczyzną i pielęgnowania wśród Młodych wiedzy o historii i kulturze Polski. Jest dla mnie ogromną satysfakcją, że Program Stypendialny NAWA Jego imienia cieszy się takim powodzeniem, umożliwiając setkom młodych ludzi polskiego pochodzenia podjęcie studiów na najlepszych polskich uczelniach, stwarzając jednocześnie okazję do lepszego poznania kraju ich rodziców i dziadków – mówi Anna Maria Anders, ambasador RP w Republice Włoskiej. Program NAWA to niewątpliwie jedna z ciekawszych propozycji pozwalających zbliżyć młodych przedstawicieli Polonii do Polski, zachęcając dodatkowo do związania dalszego ich życia z Polską. Jako Ambasador RP w Republice Włoskiej z dużym zadowoleniem odnotowuję, iż w tegorocznej edycji z programu skorzysta Młody Polak z Włoch. To niezwykle istotne, że dzięki zmianom regulaminowym krąg potencjalnych stypendystów znacząco się poszerzył i w naborze mogą wziąć również osoby posiadające polskie obywatelstwo – podkreśla ambasador Anna Maria Anders.  NAWA oferuje stypendia w Programie dla Polonii im. Gen. Wł. Andersa już od czterech lat. Dotychczas  przyznała blisko 2000 stypendiów. Warto jednak zwrócić uwagę, iż działania dedykowane młodzieży polonijnej posiadają dłuższą tradycję.